logo uswps nazwa 3

Studia

Co jest ważniejsze – surowość czy nieuchronność kary? Często spotykam się z tym pytaniem i przyznaję, że są dylematy, których nie da się rozstrzygnąć w prosty sposób, a system nadal nie jest dokonały. Do udanej kariery prawniczej potrzebne są wiedza, otwartość i odwaga w myśleniu.

prof. dr hab. Lech Gardocki, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998-2010

Warszawa, Instytut Prawa

Prawo

 • seminaria doktorskie
 • tryb niestacjonarny

Program seminariów doktorskich

Celem seminariów doktorskich prowadzonych przez Instytut Prawa jest zapewnienie kandydatom starającym się o uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne przygotowania do napisania rozprawy, wszczęcia postępowania doktorskiego, w tym potwierdzenia uzyskania wiedzy na poziomie 8 PRK oraz obrony pracy doktorskiej.

Program został przygotowany z myślą o osobach, które oczekują dobrego przygotowania merytorycznego i metodologicznego na poziomie prawniczych studiów III stopnia. Ma wspierać wszechstronny rozwój naukowy uczestników, zapewnić im bezpośrednie wsparcie promotorów oraz promotorów pomocniczych.

Kogo zapraszamy?

Na seminaria zapraszamy zarówno magistrów prawa tuż po studiach, jak i osoby z doświadczeniem zawodowym oraz praktyką, które chcą pogłębić prawniczą wiedzę teoretyczną i praktyczną na zaawansowanym poziomie.

Program skierowany jest również do osób, które planują karierę akademicką, chcą prowadzić zajęcia dydaktyczne i wiążą swój rozwój zawodowy ze zdobyciem stopnia naukowego.

Wybitni Prawnicy - Naukowcy i praktycy

Uczestnikom programu zapewniamy możliwość wyboru opiekuna naukowego (promotora) oraz otwarcie przewodu doktorskiego w Instytucie Prawa Uniwersytetu SWPS. Seminaria prowadzone są przez wybitnych wykładowców i znakomitych praktyków, także spoza kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu Prawa. Są wśród nich tacy profesorowie, jak:

 • Andrzej Szlęzak – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak,
 • Lech Gardocki – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998-2010,
 • Bronisław Sitek – były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 • Marek Chmaj – partner w kancelarii radcowskiej „Chmaj i wspólnicy”.

Specjalistyczny program

Udział w Programie to pewność uzyskania kompetencji odpowiednich do napisania rozprawy doktorskiej z zakresu nauk prawnych. Seminaria obejmują szeroki zakres teoretycznych i praktycznych zagadnień z różnych dziedzin prawa. Mają formę wykładów, dyskusji seminaryjnych oraz prac zespołowych. Kształcą umiejętność wieloaspektowej analizy dogmatycznej interpretacji przepisów oraz społeczne rozumienie prawa.

Komfortowe warunki i tryb studiowania

Organizacja zajęć w ramach Programu została dopasowana do możliwości osób na co dzień zajętych pracą zawodową. Wykłady i warsztaty połączono w bloki (od drugiego roku w bloki tematyczne), jednocześnie zapewniając stały kontakt z opiekunami naukowymi. Zajęcia odbywają się w soboty (6 spotkań w semestrze). Uczestnicy Seminarium mają możliwość korzystania z zasobów uczelni – biblioteki, bazy EBSCO oraz dostępu do baz LEX i LEGALIS.

Promotorzy 2020/21Rekrutacja krok po kroku

7 CZERWCA - 30 LIPCA 2021

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych (oryginał do wglądu),
  • list motywacyjny, określający dorobek oraz obszar zainteresowań kandydata,
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)

16 SIERPNIA - 30 WRZEŚNIA

 1. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Programu Seminariów Doktorskich.
 2. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie.
 3. Informacja o przyjęciu na seminarium pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 
Czesne za rok studiów 2020-21
studia niestacjonarne
10 rat 740 zł
2 raty 3550 zł
1 rata 7000 zł

Biuro Programu Seminariów Doktorskich

 • 22 517 99 77
 • seminariadr@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815, pokój 202 (II piętro)
 • Czas pracy:
  poniedziałek-piatek: 9.00-15.00
  Prosimy o umawianie się drogą mailową lub telefonicznie.