Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Idea i cel studiów

Program Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich - Psychologia & Informatyka organizowany jest wspólnie przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych oraz Szkołę Dotorancką Uniwersytetu SWPS. Studia prowadzone są w języku angielskim.

PJATK SWPS

Na styku psychologii i informatyki

Informatyka, jako dziedzina nauki, charakteryzuje się ogromną powszechnością i różnorodnością zastosowań. Dlatego informatyka jest w coraz większym stopniu nauką interdyscyplinarną. Przykładem interdyscyplinarnych obszarów informatyki są: Computer Supported Collaborative Work, Human-Computer Interface Design, Affective Computing, Social Informatics. Nowymi problemami informatyki jest automatyczne wykrywanie emocji, ale także komputerowe generowanie twarzy wyrażających właściwe emocje. Wszystkie te przykłady łączy jedno: są to badania na pograniczu informatyki i psychologii.

Zazwyczaj, gdy myślimy o psychologii nowinki techniczne czy najnowsze osiągnięcia na polu informatyki nie są skojarzeniami, które jako pierwsze przychodzą nam do głowy. Gdy jednak spojrzymy na psychologię przez pryzmat rozwoju technik komputerowych zobaczymy jak bardzo zmienił on jej oblicze. Szybko następujące zmiany technologiczne, których jesteśmy świadkami - w tym przede wszystkim rozwój szeroko rozumianych narzędzi informatycznych - stały się fundamentalną siłą w kształtowaniu tożsamości, procesów poznawczych i emocjonalnych oraz działań społecznych ludzi. Zmienia się nie tylko częstotliwość wchodzenia w interakcje społeczne, ale także sama ich istota - jako przykład wystarczy podać gry wideo, które pozwalają na budowanie wirtualnych relacji, często w oderwaniu od norm i wartości społeczeństwa, w którym na co dzień żyje gracz. Dosłownie na naszych oczach za pośrednictwem rozwoju technologii zmienia się przedmiot zainteresowania psychologii: zamiast fizycznych interakcji psychologowie badają relacje zapośredniczone przez różnego rodzaju media, czasami relacje z nieistniejącymi postaciami albo w nieistniejącym, wirtualnym świecie.

Rozwój technologiczny z drugiej strony napędza zmiany w samej istocie psychologii, modyfikując i rozszerzając repertuar narzędzi, którymi się posługuje. Począwszy od czujników reakcji somatycznych (skurczów mięśni, potliwości, ruchów oczu itp.), poprzez skanery dostarczające nam dokładne informacje o budowie i reakcjach mózgu aż po narzędzia umożliwiające monitorowanie zachowania, zarówno realnego jak i w Internecie. Wszystko to zmieniło i ciągle zmienia sposób w jaki uprawiamy dziś psychologię. Zmianę tę najbardziej widać w sposobie prowadzenia psychologicznych badań naukowych. Najbardziej spektakularnym przykładem wpływu technologii informatycznych na zmianę sposobu gromadzenia danych i ich analizy przez psychologów jest obszar tzw. big data. W ciągu ostatnich kilku lat wiele ośrodków na całym świecie zaczęło gromadzić ogromne bazy danych, katalogując zachowania ludzi na niespotykanym do tej pory poziomie szczegółowości. Odpowiednie wykorzystanie tych zbiorów może pozwolić na stawianie zupełnie nowych pytań badawczych. Wyobraźmy sobie ogromny zbiór danych na temat przejażdżek taksówką w Nowym Jorku (taki zbiór istnieje), w którym mamy informacje o miejscu rozpoczęcia kursu, o tym, jaki napiwek zostawił klient a oprócz tego dane o rasie, wieku lub płci kierowcy taksówki. Czy można sobie wyobrazić lepszy zbiór danych do zbadania roli np. grupy społecznej w hojności?

Bazy danych pozwalają na monitorowanie wpływu czynników środowiskowych i społecznych na ludzkie zachowania i psychiczną kondycję. Takie zestawy danych powinny być wykorzystywane przez psychologów, jednak bardzo często psychologowie nie posiadają zaplecza pozwalającego się z nimi zmierzyć. Jednocześnie technologie informacyjne wymagają znajomości podstaw psychologii w kreowaniu wirtualnego środowiska, rozbudowywaniu takich przestrzeni jak media społecznościowe czy strony zawierające treści informacyjne i naukowe.

Proponowane przez nas studia doktoranckie, łączące psychologię z nauką technik komputerowych, są odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację psychologii oraz nauk informatycznych i wyzwania przed którymi stają naukowcy z obu dziedzin.

logoypy ict pl

Program
kształcenia

Nowatorski program kształcenia w ramach MISD-PI oferuje jego Słuchaczom przygotowanie do pracy akademickiej, terapeutycznej, w biznesie a także przygotowuje do pracy badawczej z dużymi zbiorami danych (big data) w kontekście  analizy zachowania człowieka.

Dzięki połączeniu dwóch perspektyw – psychologicznej i informatycznej – absolwenci MISD-PI będą zaznajomieni zarówno z nurtami obecnymi w tradycyjnej psychologii (co zapewni niezbędne podstawy do  pracy z ludźmi czy danymi o zachowaniu człowieka), jak i z najnowszymi technikami zbierania, analizy i modelowania danych, w tym dużych zbiorów.

Takie unikatowe połączenie umiejętności nie tylko przygotuje Słuchaczy do pracy naukowej w interdyscyplinarnych zespołach, ale także wyposaży ich w umiejętności pożądane na współczesnym rynku pracy, a których wciąż brakuje, na przykład w szeroko rozumianym rynku e-commerce bądź analityce  biznesowej przy wykorzystaniu Big Data.

Projekt naukowy
Zespoły badawcze. Realizacja własnego projektu naukowego

Każdy student w ramach realizacji komponentu 5 kształcenia (Embeding into Labs) będzie mógł nawiązać współpracę z wybranym zespołem badawczym.

Zespoły badawcze Uniwersystetu SWPS

CARE-BEH Center for Applied Research on Health Behavior and Health (Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem) - prof. Aleksandra Łuszczyńska-Cieślak

Zespół CARE-BEH składa się z 11 osób (plus współpracownicy z Polski, Europy, USA, Australii). Od roku 2013 zespół opublikował 55 publikacji w prestiżowych międzynarodowych czasopismach (w tym czasopisma psychologiczne z IF > 7). W CARE_BEH prowadzone są projekty badawcze finansowane przez NCN oraz Komisję Europejską (Joint Programming Initiative):

 • Jakość życia w diadach pacjent z chorobą przewlekłą—partner
 • Strategie poznawcze (planowanie) a aktywność fizyczna i depresja u osób po 50 r.ż.
 • Determinanty diety i aktywności fizycznej diad rodzic-dziecko
 • Ewaluacja europejskich polityk i programów promujących zdrową dietę i aktywność fizyczną
 • Jak wdrażane są europejskie polityki i programy promujące zdrową dietę i aktywność fizyczną (projekt współrealizowany z 6 centami badawczymi w Europie)
 • Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje zachowań siedzących projekt współrealizowany z 6 centami badawczymi w Europie)
 • Poznawcze determinanty nadwagi i otyłości
 • Środowiskowe (w tym głównie: rodzina i zbudowane środowisko fizyczne) determinanty zachowań zdrowotnych

Strona centrum


Laboratorium Zachowań Konsumenckich i Organizacyjnych (CONSUMER AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR LABORATORY – COBALAB) - Dr Agnieszka Popławska-Boruc

Badania w centrum Cob Lab prowadzone są w 3 obszarach. Pierwszy z nich to psychologia organizacji i pracy. W tym obszarze interesują nas najbardziej zachowania etyczne w miejscu pracy. W ramach badań dotyczących etyki w biznesie zajmujemy się wpływem interesu własnego na oceny moralnego zachowania innych osób, zjawiskiem moralnego licencjonowania oraz wpływie kultury organizacyjnej na nieetyczne praktyki pracowników.

Drugi obszar to to psychologia reklamy i przetwarzania informacji marketingowej. Badania w tym nurcie obejmują procesy poznawcze związane z przetwarzaniem informacji w reklamach internetowych, utajone skojarzenia z markami z wykorzystaniem nowych, alternatywnych sposobów w pomiaru (czas reakcji, narzędzia do badania postaw utajonych, itp.) oraz badania w zakresie wielozadaniowości medialnej, która wpływa na zachowanie Internautów i efektywność́ wykonywanych przez nich zadań́.

Trzeci obszar to rzeczywistość́ wirtualna i procesy przetwarzania informacji, które zachodzą̨ podczas procesu zanurzenia w VR. Praca taka może zostać́ przygotowana we współpracy z Politechniką Gdańską, z wykorzystaniem jaskini rzeczywistości wirtualnej. Do tej pory powstały projekty związane ze wsparciem leczenia fobii.

Strona centrum


Akademickie Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych (AKCES) - dr Łukasz Tanaś

Prowadzone projekty:

 • Stosowanie nowych technologii w nauczaniu. W wyniku planowanych badań uzyskamy informacje na temat predyktorów stosowania technologii w nauczaniu oraz tego w jaki sposób zmienia się styl dydaktyczny nauczycieli w sytuacji w której planują lekcje z użyciem ICT, w porównaniu z lekcjami tradycyjnymi (Grant BST 2017/2018)
 • Ciekawość poznawcza u dzieci i młodzieży. Celem jest: a) adaptacja narzędzia pomiarowego; b) poznanie związku między ciekawością poznawczą, a osiągnięciami; c) poznanie metod sprzyjających i hamujących ciekawość poznawczą w edukacji (Grant we współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie).
 • Zmniejszanie obciążeń dydaktycznych uczniów, a wzrost aktywności społecznej. Badania we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy. Weryfikacja warunków w których szkoły publiczne mogłyby doprowadzić do zwiększenia poziomu edukacji nieformalnej uczniów (np. zaangażowane we własne projekty badawcze) poprzez rezygnację z niektórych wymogów formalnych (np. prace domowe).
 • Efekty wychowawcze szkoły. Analiza danych zebranych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Związek empatii, rozumowania moralnego, postaw nauczycielskich z klimatem szkoły, współpracą w klasie.

StresLab - prof. Roman Cieślak

Psychologia zdrowia w pracy (m.in. stres w pracy, równowaga praca-życie osobiste, pozytywne emocje w pracy), stres traumatyczny, nowe technologie w psychologii (m.in. psychologiczne interwencje internetowe)

Strona centrum


Laboratorium studiów nad codziennym doświadczeniem (w Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych, ICACS) - dr hab. Izabela Krejtz, prof. Uniwersytet SWPS

Laboratorium oferuje praktyki w zakresie metodologii:

 • badań dzienniczkowych (experience sampling method, ecological momentary assessment - EMA),
 • interwencji oraz treningów poznawczych prowadzonych na platformach online oraz na urządzeniach mobilnych
 • badań okulograficznych (dorosłych i dzieci) - współpraca z Ośrodkiem Badań Okulograficznych
 • automatycznej analizy treści

Możliwość udziału w następujących projektach realizowanych w centrum:

 • Powtarzające się myśli negatywne i hamowanie w depresji - metoda codziennych pomiarów. Projekt finansowany przez NCN i Marie Curie Actions Cofund, Polonez 2 nr 2016/21/P/HS6/04009, prowadzony przez dr Monikę Kornacką. W ramach projektu rozwijamy platformę do badań typu ecological momentary assessement (EMA) przy pomocy aplikacji na urządzenia mobilne, co pozwoli doktorantowi odbywającemu praktyki na zaprojektowanie i przeprowadzenie pilotażowego badania przy użyciu metody EMA.
 • Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 lat. Projekt finansowany przez NCN, Preludium 11 nr 2016/21/N/HS6/02845. Celem projektu jest u jest określenie związku systematycznego treningu muzycznego w nabywaniu umiejętności czytania oraz rozwijaniu funkcji poznawczych (pamięci roboczej i kontroli uwagi).
 • Regulacja emocjonalna: jej rola w występowaniu i przebiegu pierwotnego nadciśnienia. Wpływ treningu powolnego oddechu na wartości ciśnienia i regulację emocjonalną. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania psychologicznego, zwłaszcza w zakresie regulacji emocjonalnej i jej związku z wartościami ciśnienia tętniczego u osób chorujących na pierwotne nadciśnienie tętnicze w porównaniu do osób zdrowych. Prowadzimy m.in. pomiary ecological momentary assessment (smartwatch), codziennie dzienniczki internetowe, dobowy pomiar ciśnienia holterem ciśnieniowym.
 • Wpływ emocjonalnego opisywania swoich doświadczeń na osoby depresyjne - badanie z wykorzystaniem metody codziennych pomiarów oraz automatycznej analizy treści. Projekt realizowany w ramach dotacji BST - nr: WP/2017/B/49. Celem projektu jest odpowiedź na pytanie czy refleksyjne opisywanie swoich doświadczeń może pozytywnie wpływać na zmianę w samopoczuciu i funkcjonowaniu osób depresyjnych.
 • Wpływ wdzięczności na afekt i dobrostan kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją - badanie z wykorzystaniem metody codziennych pomiarów oraz metody próbkowania doświadczeń. Projekt finansowany przez NCN, Preludium 11, nr 2016/21/N/HS6/02840. Celem prowadzonych badań jest nabycie nowej wiedzy na temat wpływu wdzięczności na dobrostan psychiczny kobiet z rakiem piersi oraz kobiet z depresją, a także głębsze zrozumienie procesów emocjonalnych i poznawczych związanych z odczuwaniem wdzięczności.

GAMESLAB - dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytet SWPS

Możliwość dołączenia do projektów:

 • „Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej.” [NCN OPUS, 2017-2023 (realizowane we współpracy USWPS/IBIB PAN)]
 • „Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego do treningu z użyciem gry video: Rola psychofizjologicznych, poznawczych i motywacyjnych czynników w poprawie funkcji wykonawczych.” [NCN Sonata Bis, 2014-2018, NCN Preludium (Uniwersystet SWPS)]

Strona centrum


ICACS (Interdisciplinary Center for Applied Cognitive Studies) - prof. dr hab. Grzegorz Sędek

Zespół prowadzi międzynarodowe badania dotyczące funkcjonowania człowieka w szeroko zdefiniowanym obszarze podstawowych i złożonych procesów poznawczych, takich jak: uwaga, pamięć robocza, procesy rozumowania i podejmowania decyzji. Główne obszary stosowanych badań poznawczych to problematyka zmian funkcjonowania poznawczego w starszym wieku, psychopatologia poznawcza, poznanie społeczne oraz poznawcza i kliniczna neuronauka. Pracownicy naukowi i doktoranci ICACS realizują aktualnie wiele grantów badawczych finansowanych przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Artykuły badaczy ICACS można znaleźć w prestiżowych i wysoko punktowanych międzynarodowych pismach naukowych (tzw. lista czasopism JCR, wyróżnionych przez MNiSW).

Obok tradycyjnych metod badawczych ICACS wykorzystuje dwa rodzaje okulografów – aparatury do pomiarów ruchów gałek ocznych oraz aparaturę do pomiaru aktywności mózgu – EEG, 64 kanałowy elektroencefalograf.


Zespoły badawcze PJATK

Od kiedy technologie informacyjne, internet I sieć stały się wszechobecne, kwestią czasu było zrozumienie przez praktycznie myślących specjalistów ICT, że technologie te mają możliwość wspomagania i ulepszania jakości naszych codziennych aktywności społecznych. Dzisiaj truizmem byłoby stwierdzenie, że technologie informacyjne mają wymiar i wpływ społeczny. Wystarczy spojrzeć na takie narzędzia jak Google, Facebook czy Wikipedia. Społeczne zastosowania technologii ICT zmieniają oblicze biznesu, pracy, uczenia się, zabawy, zawierania znajomości czy wszczynania konfliktów.

Od 2008 roku informatycy interesują się społecznym i psychologicznym wymiarem ICT. Powstała nowa dziedzina informatyki – Informatyka Społeczna. Jest domeną podejmującą próby stworzenia metod ulepszenia systemów informacyjnych z użyciem koncepcji dotyczących społeczeństwa z wykorzystaniem wiedzy z dziedziny nauk społecznych i psychologii lub poprzez wykorzystanie informacji o zjawiskach socjologicznych i psychologicznych.

Jednocześnie, współcześni socjologowie mają świadomość, że technologie ICT mogą być wartościowym narzędziem badawczym – zarówno dla zbierania jak i analizy dużej ilości danych. Pojęcia Data Science i Computational Social Science pojawiły się synchronicznie.

Grupa Informatyki Społecznej w PJATK istnieje od 2008 roku. Badacze z tej grupy analizowali różnorodne koncepcje i zjawiska społeczne. Wynikająca z tej analizy wiedza została zastosowana do ulepszenia konstrukcji systemów informacyjnych.

Analizowane koncepcje to między innymi:

 • ICT dla osób starszych: Dwa projekty badawcze, project DREAM (ufundowany przez Rise Horizon2020) i projekt Equilibrium mają na celu projektowanie technologii ICT dla polepszenia jakości życia i stanu zdrowia osób starszych. Badacze z grupy Informatyki Społecznej stworzyli dla osób starszych Living Lab (projekt był realizowany we współpracy z miastem Warszawa). Osoby starsze z Living Labu uczestniczyły w tworzeniu i ocenie kilku aplikacji ICT
 • Wiarygodność treści sieciowych: Nasz grupa współpracowała z badaczami z EPFL Lausanne (Szwajcaria) w projekcie Reconcile. Projekt miał na celu zaprojektowanie i stworzenie usług wspierających ocenę wiarygodności treści sieciowych. Wyniki badania dotyczyły między innymi lepszego rozumienia koncepcji wiarygodności, kryteriów ewaluacji wiarygodności i stworzenie algorytmów wspierających ewaluację wiarygodności. Młoda badaczka uczestnicząca w projekcie, psycholożka Maria Rafalak obroniła doktorat z Informatyki w 2017 roku.
 • Udana współpraca: W ramach projektów mTeam I Wikiteams badacze z naszej grupy pracowali współpracowali online z Wikipedią i GitHubem. Z wykorzystaniem różnorodnych technik, takich jak Social Network Analysis i Data Science, grupa dokonała charakterystyki zespołów prosumenckich prowadzących skuteczną współpracę. Projekty badawcze otrzymywał wsparcie Polsko- Singapurskiego Funduszu badawczego (projekt mTeam, we współpracy z NTU Singapore) i Narodowe Centrum Nauki (WikiTeams).
 • Zaufanie i reputacja: W ramach projektu uTrust, ufundowanego przez Narodowe Centrum Nauki, badaliśmy Zarządzanie Zaufaniem w sieci. Skupiliśmy się na systemach reputacyjnych w aukcjach internetowych i na propagacji zaufania. Współpracowaliśmy z Allegro, jedną z największych platform aukcyjnych w Europie Wschodniej. Lider grupy, prof. Adam Wierzbicki, napisał książkę zatytułowaną „Trust and Fairness in Open, Distributed Systems” (Springer), która podsumowuje wyniki badań na tym obszarze.
 • Uczciwość: Profesor Wierzbicki pracował nad formułami matematycznymi wyrażającymi koncepcję uczciwości. Mogą one być wykorzystane w celu stworzenia algorytmów sprawiedliwej dystrybucji zasobów lub kosztów. Wyniki badania zostały opublikowane w kilku rozprawach badawczych i książce.

Badacze z grupy Informatyki Społecznej mają doświadczenie w pracy nad interdyscyplinarnymi projektami badawczymi. Zespół współpracuje z psychologami, socjologami i antropologami celem lepszego zrozumienia wpływu technologii na zjawiska społeczne i psychologiczne. Badacze z dziedziny informatyki społecznej mają dostęp do wirtualnych laboratoriów, popularnych platform crowdsourcingowych takich jak Amazon Mechanical Turk czy Crowdflower. Mają wiedzę i doświadczenie w dziedzinie Data Science, NLP, Social Simulation i Social Network Analysis oraz Computer Supported Cooperative Work.

W PJATK utworzony został program studiów magisterskich oraz doktoranckich z Informatyki Społecznej. Obecnie współpracujemy z Uniwersytetem SWPS w celu stworzenia nowego programu doktoranckiego: Informatyka i Psychologia. Jesteśmy otwarci na studentów psychologii i Socjologii pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu Computational Social Science.

Kierunki badań:

 • Badanie starzenia i technologii ICT
 • Badania nad sztuczną inteligencją społeczną

Projekty naukowe:

 • DREAM: ICT for Well-being of Elders

Opiekunowie naukowi

Opiekunowie naukowi z Uniwersytetu SWPS

Cieślak, Roman Kierownik StresLab, Rektor
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Roman Cieślak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
rektor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"StresLab: Centrum Bada\u0144 nad Stresem","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Roman Cieślakpsycholog, zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami; ekspert w zakresie internetowych interwencji psychologicznych
Sędek, Grzegorz Kierownik centrum badawczego ICACS, Prorektor ds. nauki
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Grzegorz Sędek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych ICACS","Nazwa odmieniona":"Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych ICACS"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Grzegorz Sędekpsycholog, specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej
Marszał-Wiśniewska, Magdalena Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Magdalena Marszał-Wiśniewska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"Kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii R\u00f3\u017cnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii R\u00f3\u017cnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii"}}
Stanowisko
profesor
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewskapsycholog, specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych oraz psychologii i psychopatologii osobowości
Krejtz, Izabela Kierownik Laboratorium studiów nad codziennym doświadczeniem (w Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych, ICACS
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Izabela Krejtz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych, O\u015brodek Bada\u0144 Okulograficznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"O\u015brodek Bada\u0144 Okulograficznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Izabela Krejtzpsycholog poznawczy
Brzezicka, Aneta Kierownik Centrum Badań Neuropoznawczych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Aneta Brzezicka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Neuropoznawczych","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 Neuropoznawczych"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Biologicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Aneta Brzezickapsycholog
Jankowiak-Siuda, Kamila Kierownik Centrum Neuronauki Behawioralnej
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Kamila Jankowiak-Siuda
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Biolog molekularny, neuropsycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Neuronauki Behawioralnej","Nazwa odmieniona":"Centrum Neuronauki Behawioralnej"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Biologicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na uczelni
Prorektorka ds. dydaktycznych
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Kamila Jankowiak-Siudabiolog molekularny, psycholog kliniczny
Michałowski, Jarosław Kierownik Laboratorium Neuronauki Emocji
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Jarosław Michałowski
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Laboratorium Neuronauki Emocji","Nazwa odmieniona":"Laboratorium Neuronauki Emocji"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholog, bada neuronalne korelaty doświadczeń emocjonalnych oraz relacje między emocjami i procesami poznawczymi

Opiekunowie pomocniczy z Uniwersytetu SWPS

Maj, Konrad kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Konrad Maj
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny, kierownik projektu HumanTech Meetings
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Technologicznych HumanTech","Nazwa odmieniona":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Technologicznych HumanTech"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych "HumanTech"
Funkcja w Instytucie
[]
dr Konrad Majpsycholog społeczny, trener biznesu
Krejtz, Krzysztof Kierownik Ośrodka Badań Okulograficznych (OBO)
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Krzysztof Krejtz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"O\u015brodek Bada\u0144 Okulograficznych (OBO)","Nazwa odmieniona":"O\u015brodka Bada\u0144 Okulograficznych (OBO)"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab. Krzysztof Krejtzpsycholog, od kilkunastu lat zajmuje się badaniami społecznych aspektów internetu

Opiekunowie naukowi z PJATK

prof. dr hab. Adam Wierzbicki
dr hab. Grzegorz Wójcik

Opiekunowie pomocniczy z PJATK

dr Bartłomiej Balcerzak
dr Radosław Nielek
dr Damian Pęszor
dr Kazimierz Zieliński

Osiągnięcia

Wśród licznych osiągnięć naukowych doktorantów ICT & Psychology są zarówno publikacje jak i działania popularyzacyjne dostępne na portalu promującym wyniki badań: https://medium.com/crossing-domains/ictandpsychology/home