hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uczelnia dużo zawdzięcza determinacji i wytrwałości swoich założycieli, ale nie osiągnęłaby sukcesu, gdyby nie zaangażowanie wielu niezwykłych ludzi, wybitnych naukowców, znakomitych specjalistów i praktyków – to oni współtworzą Uniwersytet SWPS, dzieląc się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

258 roman cieslak new

prof. dr hab.

Roman Cieślak

Rektor
e-mail: rektor@swps.edu.pl

biogram »

258 ewa ger

dr

Ewa Ger

Dyrektor generalna
e-mail: dg@swps.edu.pl

biogram »

258 gruszczynska ewa

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Ewa Gruszczyńska

Prorektor ds. dydaktyki
e-mail: prorektordsd@swps.edu.pl

biogram »

258 aleksandra cislak-wojcik

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Aleksandra Cisłak-Wójcik

Prorektor ds. nauki
e-mail: prorektordsn@swps.edu.pl

biogram »

258 marcin gedziorowski

dr

Marcin Gędziorowski

Dyrektor ds. finansów i projektów
e-mail: mgedziorowski@swps.edu.pl

258 kinga nowacka

 

Kinga Nowacka

Dyrektor ds. marketingu i rekrutacji
e-mail: knowacka@swps.edu.pl

258 jan jaworowski

 

Jan Jaworowski

Dyrektor ds. studiów podyplomowych i szkoleń
e-mail: jjaworowski@swps.edu.pl

Pełnomocnicy rektora

258 dolinski

prof. dr hab.

Dariusz Doliński

Koordynator ds. rozwoju uczelni
e-mail: dariusz.dolinski@swps.edu.pl

biogram »

258 jacoby

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Marcin Jacoby

Pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej
e-mail: mjacoby@swps.edu.pl

biogram »

258 wawrzyniec smoczynski

 

Wawrzyniec Smoczyński

Pełnomocnik rektora ds. nauk społecznych
e-mail: wsmoczynski@swps.edu.pl

biogram »

258 justyna ziolkowska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Justyna Ziółkowska

Pełnomocnik rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
e-mail: jziolkowska@swps.edu.pl

Były rektor

prelegent

prof. dr hab.

Andrzej Eliasz

Pierwszy Rektor Uniwersytetu SWPS
w latach 1996-2016

 

Byli prorektorzy

Nauka i współpraca międzynarodowa

Prorektor ds. nauki

 • 2016-2020 prof. dr hab. Grzegorz Sędek
 • 2012-2016 dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS
 • 2009-2012 prof. dr hab. Jan Strelau

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

 • 2011-2016 dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • 2009-2010 dr Jan Sadlak, prof. Uniwersytetu SWPS

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

 • 2002-2009 prof. dr hab. Jan Strelau

Prorektor ds. naukowych

 • 1997-2002 prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska

Rada Programowa

Przewodniczący Rady Programowej

 • 1996-2012 prof. dr hab. Janusz Reykowski

Sprawy organizacyjne

Prorektor ds. organizacyjnych

 • 1996-2008 dr Renata Karwowska-Szulkin

Sprawy wydawnicze

Pełnomocnik Rektora ds. wydawniczych i społeczności lokalnych

 • 2008-2011 dr Renata Karwowska-Szulkin

Dydaktyka i sprawy studenckie

Prorektor ds. dydaktyki

 • 2015-2018 dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwersytetu SWPS

Prorektor ds. dydaktyki

 • 2013-2015 prof. dr hab. Ewa Trzebińska

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

 • 2008-2011 prof. dr hab. Wiesław Godzic

Prorektor ds. studenckich

 • 1996-2008 prof. dr hab. Zbigniew Pietrasiński

Prorektor ds. dydaktycznych

 • 2006-2008 prof. dr hab. Wojciech Pisula
 • 2006 dr Jarosław Milewski

Pełnomocnik Rektora ds. dydaktyki

 • 2005-2006 dr Jarosław Milewski

Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju studiów podyplomowych

 • 2005-2006 dr Zuzanna Smoleńska

Prorektor ds. dydaktyki

 • 1997-2005 dr Zuzanna Smoleńska

Pełnomocnik Rektora ds. dydaktycznych

 • 1996-1997 dr Zuzanna Smoleńska