logo uswps nazwa 3

Warszawa

Kolegium wydziału jest ciałem doradczym w sprawach należących do kompetencji dziekana. Jest złożone z koordynatorów kierunków, kierowników specjalności, pełnomocników dziekana i przedstawicieli studentów. Wspiera decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Wytycza ogólne kierunki działalności jednostki, dyskutuje plany plany rozwoju oferty, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego. Zajmuje się sprawami ważnymi dla studentów oraz odpowiada na zgłoszone przez nich potrzeby i wspiera ich inicjatywy.

Przewodniczący

 • dr Agnieszka Jacobson-Cielecka – dziekan

Członkowie

 • dr Joanna Jeśman – prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
 • dr Agata Zabłocka – koordynator kierunku Psychologia i informatyka
 • dr Monika Rosińska – pełnomocnik dziekana ds. interdyscyplinarności
 • dr Anita Basińska – pełnomocnik dziekana ds. praktyk
 • mgr Arkadiusz Szwed – pełnomocnik dziekana ds. projektowania wystaw
 • mgr inż. arch. Jolanta Starzak – koordynator kierunku Wzornictwo, koordynator modułu Fashion Design
 • dr hab. inż. Grzegorz Borowik, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Katedry Informatyki
 • dr hab Bartosz Mucha – kierownik specjalności Domestic Design
 • mgr Filip Zagórski – kierownik specjalności Communication Design
 • mgr Joanna Jurga – koordynator modułu Industrial Design