logo uswps nazwa 3

Warszawa
Agnieszka Jacobson

dr Agnieszka Jacobson-Cielecka

Dziekan
ajacobson@sof.edu.pl

Joanna Jeśman

dr Joanna Jeśman

Prodziekan ds dydaktycznych i studenckich
jjesman1@swps.edu.pl

Jolanta Starzak

mgr inż. arch. Jolanta Starzak

Koordynator kierunku Wzornictwo
jstarzak@sof.edu.pl

Agata Zabłocka

dr Agata Zabłocka

Koordynator kierunku Psychologia i informatyka
azablocka@swps.edu.pl

Grzegorz Borowik

dr hab. inż. Grzegorz Borowik, prof Uniwersytetu SWPS

Kierownik Katedry Informatyki
gborowik@swps.edu.pl

Monika Rosińska

dr Monika Rosińska

Pełnomocnik dziekana ds. interdyscyplinarności
mrosinska@sof.edu.pl

Anita Basińska

dr Anita Basińska

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk
abasinska@sof.edu.pl

Arkadiusz Szwed

Arkadiusz Szwed

Pełnomocnik dziekana ds. kuratorowania wystaw
aszwed@sof.edu.pl