Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HcC"

O studiach

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy na temat zachowań społecznych i organizacyjnych, a także czynników psychologicznych i kulturowych, które je determinują.

Naszych słuchaczy kształcimy w zakresie komunikowania się i bardziej efektywnego radzenia sobie w kontaktach z ludźmi, sprawniejszego zarządzania zespołem. Zdobywają oni umiejętności podejmowania interwencji społecznych i udzielania wsparcia innym, doświadczającym kryzysu i traumy, wykluczonym społecznie i stygmatyzowanym.

Studia umożliwią lepsze poznanie samych siebie, swoich mocnych i słabych stron, autorefleksję, która ma stanowić podstawę autokreacji, budowania własnego wizerunku i zarządzania sobą. Pozwalają też na poznanie sposobów kreowania kultury organizacji, zarządzania zmianą, czyli wprowadzania koniecznych zmian w sposób planowy i świadomy oraz konsekwentnego budowania pozytywnego wizerunku organizacji.

 

Czy to studia dla ciebie?

To studia dla osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu psychologii zachowań społecznych i organizacyjnych. Dla przedstawicieli różnych profesji, które wiążą się z kontaktem z ludźmi.

Zapraszamy absolwentów dowolnych studiów wyższych (licencjackich i magisterskich), szczególnie kierunków:

 • społecznych,
 • humanistycznych
 • ekonomicznych,
 • medycznych.

Dlaczego warto?

 1. Pogłębisz wiedzę na temat mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka, zjawiskami społecznymi i organizacyjnymi oraz wiedzę o ich kulturowych uwarunkowaniach
 2. Weźmiesz udział w zajęciach aktywizująco-doskonalących w formie warsztatów i wykładów
 3. Udoskonalisz swoje umiejętności praktyczne, takie jak wystąpienia publiczne, podejmowanie interwencji społecznych i udzielanie wsparcia innym, które pozwalają na lepsze radzenie sobie w kontaktach z ludźmi oraz w zarządzaniu grupą
 4. Otrzymasz narzędzia służące planowaniu własnej kariery, zarządzaniu zmianą w organizacji i kreowaniu jej dobrego wizerunku
 5. Zajęcia są prowadzone przez wielu specjalistów, w tym przez cenionych praktyków i trenerów z wieloletnim doświadczeniem

Rekomendacje naszych słuchaczy

Nasze absolwentki.

Program studiów

Blok tematyczny

Podstawy psychologii ogólnej

Wykład inauguracyjny

Spotkanie z psychologią.

Różnice indywidualne i znaczenie temperamentu

Psychologiczne koncepcje człowieka, osobowość, emocje, stres i radzenie sobie ze stresem

Blok tematyczny

Psychologia zachowań społecznych

Wprowadzenie do psychologii społecznej. Jednostka w grupie, mechanizmy spostrzegania społecznego, rola wpływu społecznego

Agresja i zachowania prospołeczne

Elementy psychologii politycznej

Blok tematyczny

Psychologia zachowań organizacyjnych

Relacje społeczne i zachowania obywatelskie w organizacji

Władza, narzędzia zarządzania zespołami i motywowanie

Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie negocjacji

Blok tematyczny

Kulturowe uwarunkowania zachowania człowieka

Elementy antropologii kulturowej

Kultura organizacji

Psychologia zespołu pracowniczego. Wartości jako czynnik kształtujący zachowanie pracowników

Zachowanie nieetyczne w organizacji – mobbing, źródła i przeciwdziałanie

Blok tematyczny

Rozwój własny i rozwój organizacji – strategie

Warsztat umiejętności interpersonalnych

Trening autoprezentacji i zarządzania sobą. Planowanie własnej kariery

Planowanie rozwoju i zarządzanie zmianą w organizacji

Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji. Trening public relations

Blok tematyczny

Komunikowanie się ludzi

Procesy porozumiewania się ludzi. Teorie i badania

Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych

Blok tematyczny

Psychologia w praktyce

Wykluczenie społeczne i stygmatyzacja

Narracyjne formy pracy terapeutycznej

Psychologia pomocy

Interwencja w kryzysie

Psychologia społeczności

Seminarium

Uprzedzenia, stereotypy – przeciwdziałanie.

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 183 godziny dydaktyczne. Zjazdy odbywają się średnio co 3 tygodnie, w soboty i niedziele.

Zajęcia odbywają się w formule online.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Zdobycie zaliczenia poszczególnych przedmiotów (testy zaliczeniowe, praca pisemna oraz przygotowanie grupowego projektu empirycznego, poświęconego sposobom przeciwdziałania stereotypom i uprzedzeniom oraz podejmowaniu działań służących budowaniu porozumienia z innymi, wychodzeniu naprzeciw problemom ludzi, którzy gorzej sobie radzą z trudnościami, stygmatyzowanych i dyskryminowanych)

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowców składa się ze specjalistów, trenerów i praktyków, którzy dzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem w obszarze psychologii zachowań społecznych i organizacyjnych.

Kierownicy merytoryczni kierunku

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Agata Chudzicka-Czupała
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
psycholog, specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji, psychologii zdrowia
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Damian Grabowski
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
psycholog, specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji, psychologii społecznej oraz psychologii różnic indywidualnych
 
Katarzyna Bosowska
 
politolog, certyfikowany terapeuta uzależnień, biegły sądowy
dr
Michał Brol
dr
psycholog, politolog
dr
Małgorzata Chrupała-Pniak
dr
doktor nauk humanistycznych, magister prawa, trener i konsultant projektów szkoleniowych
dr
Anna Gorzołka
dr
psycholożka, socjolożka, trenerka biznesu i coach; zajmuje się psychologią organizacji oraz rozwoju osobistego, a także terapią ACT
dr
Anna Hełka
dr
psycholog biznesu z ponad 15-letnim stażem w HR, szkoleniach oraz badaniach z zakresu psychologii ekonomicznej
dr
Magdalena Hyla
dr
psycholożka, psychoterapeutka
mgr
Anna Oleksy
mgr
ekspert zarządzania, psycholog biznesu, trener, mediator
dr
Mateusz Paliga
dr
psycholog pracy i organizacji
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Katarzyna Popiołek
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
psycholog społeczny, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji międzyludzkich, uwarunkowań funkcjonowania w bliskich związkach, a także zachowań człowieka w sytuacjach kryzysowych
 
Katarzyna Porembska
 
psycholog, pedagog, trener biznesu, akredytowany coach
dr
Agnieszka Przybyła-Dumin
dr
folklorystka, kulturoznawca
dr hab.
Patrycja Szostok-Nowacka
dr hab.
politolog, psycholog, specjalista w zakresie komunikacji i PR
dr
Urszula Tokarska
dr
doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Certyfikowany terapeuta i trener
dr hab.
Elżbieta Turska
dr hab.
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii, trener i doradca zawodowy
 
Elżbieta Zawodniak
 
superwizor

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 730 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 400 PLN 6 800 PLN
Zapłać w 1 racie 6 400 PLN 6 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025