hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Członkowie zespołu prowadzą badania na temat klimatu dla twórczości w relacji rodzica z dzieckiem. Interesują ich rodzinne i osobowościowe uwarunkowania twórczości i tożsamości twórczej. Badania dotyczą także wpływu rodzicielstwa na rozwój osobowości rodzica oraz wpływu cech dziecka na styl wychowawczy i rozwój rodzica.

 

kontakt

Zespół działa w strukturach Zakładu Psychologii Sądowej. Realizuje badania w obszarze przemocy domowej, przemocy w jednostkach izolacji, przemocy zbiorowej w aspekcie: diagnozy różnic indywidualnych w zachowaniu agresywnym, wpływu sytuacji oraz czynników ryzyka.

 

promotorzy

kontakt

Zespół ICACS prowadzi międzynarodowe badania dotyczące funkcjonowania człowieka w szeroko zdefiniowanym obszarze podstawowych i złożonych procesów poznawczych, takich jak uwaga, pamięć robocza, procesy rozumowania i podejmowania decyzji.

 

promotorzy

kontakt

strona www

Centrum zajmuje się klinicznymi skutkami urazów psychicznych, diagnostyką zaburzeń związanych z traumą i eksploracją czynników kulturowych, które wpływają na strategie radzenia sobie z objawami posttraumatycznymi.

 

promotorzy

kontakt

strona www

Zespół CARE-BEH prowadzi badania zmiany zachowań zdrowotnych dotyczące m.in. wpływu interwencji psychospołecznych na dietę i aktywność fizyczną adolescentów, osób dorosłych i seniorów oraz badania oceniające implementację polityk prozdrowotnych.

 

promotorzy

kontakt

strona www