logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Konwent Godności Honorowych wyraża opinię w sprawie nadania wszystkich tytułów i wyróżnień przyznawanych przez Uniwersytet SWPS. Zgłasza propozycje nadania tytułu doktora honoris causa. Konwent opiniuje również wnioski o odznaczenia państwowe kierowane przez uczelnię do prezydenta RP.

Przewodniczący

Funkcję przewodniczącego Konwentu Godności Honorowych pełni pełnomocnik rektora ds. rozwoju uczelni prof. dr hab. Dariusz Doliński – specjalista z zakresu psychologii zachowań społecznych, psychologii emocji i motywacji oraz psychologii marketingu.

Członkowie

  • prof. dr hab. Andrzej Eliasz
  • prof. dr hab. Lech Gardocki
  • prof. dr hab. Tadeusz Rachwał
  • prof. dr hab. Dorota Ilczuk
  • prof. dr hab. Anna Zalewska

Doktoraty honoris causa

Profesor Jan Strelau

W kwietniu 2016 r. Senat Uniwersytetu SWPS nadał prof. Janowi Strelauowi tytuł doktora honoris causa za wybitne osiągnięcia naukowe oraz trwały i oryginalny wkład w rozwój psychologii jako dyscypliny nauki.

Profesor Strelau był psychologiem, znawcą problematyki różnic indywidualnych oraz pionierem badań nad temperamentem. W świecie znany jest m.in. jako autor Regulacyjnej teorii temperamentu. Jego dorobek to prawie 300 prac naukowych, w tym 44 książki, których był autorem, współautorem lub redaktorem naukowym.

Za swoją działalność profesor Strelau był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. wyróżnienie specjalne Teofrast Superstar za całokształt pracy badawczej (2015), nagrodę towarzystwa The European Association of Personality Psychology (2012), nagrodę Prezesa Rady Ministrów za całokształt działalności naukowej (2009), nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Polskiego Nobla (2000), nagrodę Fundacji Humboldta (1990) i Towarzystwa Maxa Plancka (1992) za wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad osobowością oraz nagrodę „New Europe Prize 1997” za osiągnięcia w zakresie kształcenia akademickiego i badań naukowych, ufundowaną przez sześć instytutów badań zaawansowanych – Standford, Princeton, Chapel Hill, Berlin, Uppsala i Wassenaar. 
Relacja z uroczystości nadania tytułu honoris causa prof. Strelauowi

Profesor Szewach Weiss

W listopadzie 2013 r. Senat uczelni nadał profesorowi Szewachowi Weissowi tytuł doktora honoris causa w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie nauk politycznych oraz badań nad współczesnym Izraelem, jak również za ogromny wkład w rozwój stosunków polsko-izraelskich i tworzenie klimatu wzajemnego zrozumienia dla dziedzictwa obu narodów.

Profesor Szewach Weiss – polityk, dyplomata, żołnierz, dziennikarz radiowy, wykładowca akademicki – jest jedną z postaci, które przyczyniły się do zacieśniania przyjaźni polsko-izrealskiej. Od chwili objęcia stanowiska ambasadora Izraela w Warszawie, za życiowy cel obrał sobie pojednanie między Polakami a Żydami. Dzięki jego działalności obustronne stereotypy stopniowo ulegają osłabieniu, a antysemityzm i antypolonizm zastępują wzajemne zrozumienie i nostalgia za wspólną, utraconą przeszłością. W 2004 roku został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, wcześniej w latach 1995 i 1996 został uhonorowany nagrodą za tolerancję przyznaną przez Ruch Piękny Izrael oraz Nagrodą Amitaia za uczciwość w służbie publicznej.
Relacja z uroczystości nadania tytułu honoris causa prof. Weissowi

Profesor Robert Cialdini

W październiku 2013 r. Senat uczelni nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Robertowi Cialdiniemu za wybitne osiągnięcia w zakresie psychologii społecznej oraz w badaniach nad zastosowaniem wiedzy o psychologii wpływu społecznego w praktyce zarządzania.

Profesor Cialdini jest autorem wielu przełomowych prac z pogranicza psychologii wpływu społecznego i marketingu. Jego książka pt. „Wywieranie wpływu na ludzi” jest od wielu lat uznawana za jedną z najwybitniejszych popularnonaukowych prac psychologicznych i cieszy się olbrzymim zainteresowaniem wśród czytelników. Profesor Robert Cialdini znakomicie wykorzystuje naukową wiedzę psychologiczną w praktyce. Jest doradcą w największych i najbardziej renomowanych korporacjach oraz organizacjach rządowych w Stanach Zjednoczonych. Pełni też funkcję prezesa międzynarodowej firmy konsultingowej „Influence at work”.
Relacja z uroczystości nadania tytułu honoris causa prof. Cialdiniemu

Profesor Philip Zimbardo

W 2011 r. Senat uczelni nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Philipowi Zimbardo za wybitny wkład w rozwój psychologii jako nauki zaangażowanej w rozwiązywanie konfliktów indywidualnych, grupowych i międzynarodowych, a także za promowanie międzynarodowej współpracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Uniwersytetem SWPS.
Relacja z uroczystości nadania tytułu honoris causa prof. Zimbardo

Profesor Helmut Skowronek

W 2010 r. Senat uczelni nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Helmutowi Skowronkowi za wybitne osiągniecia naukowe w zakresie psychologii pedagogicznej oraz dokonania w projektach na pograniczu psychologii, socjologii i pedagogiki – w tych obszarach badawczych profesor jest niekwestionowanym autorytetem.
Relacja z uroczystości nadania tytułu honoris causa prof. Skowronkowi