Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HbH"

O studiach

Studia podyplomowe z mediacji rodzinnych i podstaw pomocy psychologicznej dla rodziny dostarczają kompetencji do skutecznej pracy z rodzinami w kryzysie i skonfliktowanymi małżeństwami.

Uczestnicy programu przygotowują się do prowadzenia mediacji i świadczenia wsparcia psychologicznego rodzinom. Zajęcia łączą teorię z praktyką, odbywają się w niewielkich grupach. Tematyka obejmuje powszechne problemy rodzinne, takie jak konflikty po rozwodzie, spory dotyczące podziału obowiązków rodzicielskich, niepełnosprawność partnera czy zachowania problemowe dzieci.

Nasi absolwenci angażują się w pomoc rodzinom poprzez mediacje sądowe i pozasądowe. Odgrywają istotną rolę społeczną, przyczyniając się do ochrony więzi rodzinnych i promując konstruktywny dialog w trudnych sytuacjach.

 

Czy to studia dla ciebie?

Nasza oferta jest skierowana do wszystkich, którzy chcą doskonalić kompetencje w zakresie mediacji rodzinnych i podstaw pomocy psychologicznej dla rodziny.

To oferta skierowana przede wszystkim do:

 • psychologów
 • pedagogów
 • pracowników szkół i przedszkoli
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR)
 • pracowników ośrodków pomocy społecznej (MOPS, GOPS)

Dlaczego warto?

 1. Zdobędziesz kompetencje mediatora rodzinnego, co pozwoli ci podjąć starania o uzyskanie wpisu na listę mediatorów rodzinnych, prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych.
 2. Opanujesz skuteczne strategie rozwiązywania konfliktów, które możesz wykorzystać w wielu obszarach życia zawodowego i prywatnego.
 3. Udoskonalisz umiejętność udzielania pomocy psychologicznej rodzinom, które przechodzą kryzys, w szczególności małżeństwom.
 4. Weźmiesz udział w wielu zajęciach warsztatowych. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, co umożliwi ci doskonalenie umiejętności w komfortowych warunkach poprzez udział w symulacjach, dramach i interakcjach oraz rozwiązywanie praktycznych problemów.
 5. Poprawisz jakość własnego życia rodzinnego, ponieważ lepiej zrozumiesz emocje i potrzeby innych członków rodziny.

Program studiów

Blok tematyczny

Przedmioty ogólne

Psychologia małżeństwa i rodziny

Funkcjonowanie rodziny w ujęciu systemowym

Przemoc w rodzinie i interwencja kryzysowa – podstawowe zasady interwencji

Blok tematyczny

Podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny

Podstawy pomocy psychologicznej w pracy z rodzicami – metody i techniki komunikacyjne

Pomoc psychologiczna rodzinie w wybranych problemach dzieci i młodzieży

Warsztaty umiejętności dla rodziców i prowadzenia grupy wsparcia – dynamika pracy z grupą

Problemy rodziców i pomoc psychologiczna w praktyce

Blok tematyczny

Mediacje rodzinne

Podstawy kierowania procesem mediacji rodzinnych – etapy, mechanizmy, strategie, techniki

Zaawansowane strategie pracy mediatora rodzinnego – impas, opór

Mediacje rodzinne w konfliktach rozwodowych i porozwodowych – konflikty rodziców o dzieci i alimenty

Zastosowanie mediacji w konfliktach międzypokoleniowych

Mediacje rodzinne w praktyce

Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego w kontekście mediacji rodzinnych

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 210 godzin dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów (ćwiczeń praktycznych, gier symulowanych, analizy studiów przypadków i dyskusji w małych grupach). Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • zaliczenie zespołowych prac semestralnych obejmujących treści z przedmiotu psychologia małżeństwa i rodziny oraz przedmiotów wchodzących w zakres bloków tematycznych „Podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny” oraz „Mediacje rodzinne”
 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów na podstawie obecności i aktywności
 • przygotowanie projektu teoretyczno-praktycznego w formie prezentacji w ramach seminarium dyplomowego

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy i doświadczeni mediatorzy rodzinni i psychologowie udzielający pomocy rodzinie.

Kierowniczka kierunku i z-ca kierowniczki kierunku

prof.
Hanna Przybyła-Basista
prof.
posiada międzynarodową akredytację European Forum for Training and Research in Family Mediation
dr
Dorota Wiszejko-Wierzbicka
dr
psycholog, specjalizuje się w rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych
dr hab.
Anna Cierpka
dr hab.
psycholog
mgr
Małgorzata Drozd
mgr
mediator, superwizor, trener mediacji i kompetencji społecznych, job - coach
dr
Grażyna Fabiszewska
dr
psycholog, psychoterapeuta, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii
mgr
Agata Jarzyna
mgr
trenerka i superwizorka mediacji
dr
Joanna Jurek
dr
psycholog, psychoterapeutka
 
Piotr Łaszewicz
 
psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień i analityk grupowy
mgr
Tamara Pocent
mgr
mediator, członek założyciel Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, rekomendowany trener tego Stowarzyszenia oraz superwizor mediacji
dr hab.
Agnieszka Wołowicz
dr hab.
pedagog specjalny, psycholog kliniczny, doktor nauk humanistycznych

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 830 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 900 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 1 racie 7 400 PLN 7 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025