Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Kierunek

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

niestacjonarne
Kierunek

Filologia angielska

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: II stopnia poznaj szczegóły studiów Filologia angielska
Kierunek

Komunikacja i media

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Wrocław Poziom: II stopnia poznaj szczegóły studiów Komunikacja i media
Specjalność

Komunikacja wizualna


Tryb: stacjonarne, niestacjonarne poznaj szczegóły studiów Komunikacja wizualna
Specjalność

Kreowanie mediów


Tryb: stacjonarne, niestacjonarne poznaj szczegóły studiów Kreowanie mediów
Kierunek

Kulturoznawstwo

niestacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: II stopnia poznaj szczegóły studiów Kulturoznawstwo
Specjalność

Media i kultura cyfrowa


Specjalność

Menedżer, agent, producent


Kierunek

Management

studia w języku angielskim

stacjonarne
Kierunek

Psychologia

niestacjonarne
Lokalizacja: Wrocław Poziom: II stopnia poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Psychologia kliniczna


Specjalność

Społeczna psychologia organizacji


Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Warszawa Poziom: II stopnia poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Neurokognitywistyka


Specjalność

Praktyczna psychologia społeczna


Specjalność

Psychologia biznesu


Tryb: stacjonarne, niestacjonarne poznaj szczegóły studiów Psychologia biznesu
Specjalność

Psychologia edukacyjna


Specjalność

Psychologia kliniczna i zdrowia


Specjalność

Psychologia międzykulturowa


Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Lokalizacja: Katowice Poziom: II stopnia poznaj szczegóły studiów Psychologia
Specjalność

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego


Specjalność

Psychologia w biznesie i organizacjach


Kierunek

Psychology

studia w języku angielskim

stacjonarne
Specjalność

Clinical Psychology

studia w języku angielskim


Specjalność

Global-MINDS: Psychology of Global Mobility

studia w języku angielskim


Specjalność

Psychology in Organization and Technology

studia w języku angielskim


Kierunek

Skandynawistyka

ścieżki szwedzka i norweska

niestacjonarne
Kierunek

Zarządzanie i przywództwo

Management and Leadership

niestacjonarne
Kierunek

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nowoczesne studia Human Resources

niestacjonarne