hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia
Tytuł badaniaJednostka finansującaProwadzącyDyscypliny/PaneleWydział
Interwencja edukacyjna „Bliżej”Narodowe Centrum Badań i RozwojuWójcik, Małgorzata, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
EU Kids Online III: In their own words: What bothers children online?Komisja EuropejskaKirwil, Lucyna, drpsychologiaWydział Psychologii
EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children's Use, Risk and SafetyKomisja EuropejskaKirwil, Lucyna, drpsychologiaWydział Psychologii
EU Kids Online: European Research on Cultural, Contextual and Risk Issues in Children's Safe Use of the Internet and New MediaKomisja EuropejskaKirwil, Lucyna, drpsychologiaWydział Psychologii
Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszychNarodowe Centrum NaukiBrzezicka, Aneta, drpsychologiaWydział Psychologii
E-COMPARED: Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresjąKomisja EuropejskaCieślak, Roman, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Psychologii
E-COMPARED: Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresjąKomisja EuropejskaCieślak, Roman, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSzdrowieWydział Psychologii
Regulacja wewnętrzna, makro- i mikrośrodowiskowe predyktory nadwagi wśród dzieci: weryfikacja modelu ANGELO-R w badaniach diad dziecko-rodzicNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Regulacja wewnętrzna, makro- i mikrośrodowiskowe predyktory nadwagi wśród dzieci: weryfikacja modelu ANGELO-R w badaniach diad dziecko-rodzicNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.zdrowieWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Antropologia kłamstwa życia codziennegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoCantanero, Katarzyna, mgrkulturoznawstwoWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Antropologia kłamstwa życia codziennegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoCantanero, Katarzyna, mgrantropologia kulturowaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Kultura popularna i wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890-1914Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoBiskupski, Łukasz, mgrkulturoznawstwoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowychNarodowe Centrum NaukiGruszczyński, Włodzimierz, prof. dr hab.kulturoznawstwoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywneNarodowe Centrum NaukiZięba, Mariusz, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Psychologiczne konsekwencje perspektywy sprawcy i biorcyNarodowe Centrum NaukiWojciszke, Bogdan, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznychNarodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.prawoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznychNarodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.nauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Zobaczyć znaczy uwierzyć. Sugestia i dezinformacja w przekazie wideoNarodowe Centrum NaukiMaj, Konrad, drpsychologiaWydział Psychologii
MEMO - Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starszeNarodowe Centrum Badań i RozwojuRetowski, Sylwiusz, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 latNarodowe Centrum NaukiRodziewicz, Agata, mgrpsychologiaWydział Psychologii
Empatia i wizualne przyjmowanie perspektywyMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoTanaś, Łukasz, drpsychologiaWydział Psychologii
Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilneNarodowe Centrum Badań i RozwojuCieślak, Roman, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Psychologii
TEMPEST: Zachowania żywieniowe a moderujące czynniki regulacji wewnętrznej i środowiskowejKomisja EuropejskaŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
I-TREND: Instrumenty dla badań nad nowymi środkami psychoaktywnymi w EuropieKomisja EuropejskaSałustowicz, Piotr, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
I-TREND: Instrumenty dla badań nad nowymi środkami psychoaktywnymi w EuropieKomisja EuropejskaSałustowicz, Piotr, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
I-TREND: Instrumenty dla badań nad nowymi środkami psychoaktywnymi w EuropieKomisja EuropejskaSałustowicz, Piotr, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSzdrowieWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pamiętać, żeby pamiętać: treningi poznawcze pamięci prospektywnejNarodowe Centrum NaukiAlbiński, Rafał, drpsychologiaWydział Psychologii
Rola ograniczeń poznawczych w przetwarzaniu informacji przed podjęciem decyzjiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWichary, Szymon, drpsychologiaWydział Psychologii
Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnegoNarodowe Centrum NaukiKabzińska, Joanna, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnegoNarodowe Centrum NaukiKabzińska, Joanna, drprawoWydział Zamiejscowy w Katowicach
Wartości i normy kulturowe a pozytywne starzenie się - porównania polsko-niemieckiePolsko Niemiecka Fundacja na rzecz NaukiGruszczyńska, Ewa, drpsychologiaWydział Psychologii
Zachowania zdrowotne w cyklu życiaFundacja na rzecz Nauki PolskiejŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Czy depresyjność warto obrócić w żart? Wpływ humoru na regulację emocji osób podatnych na depresjęNarodowe Centrum NaukiBraniecka, Anna, drpsychologiaWydział Psychologii
Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w PolsceNarodowe Centrum NaukiMarkowski, Radosław, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSnauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Sprawując władzę czy kontrolę? Krótko- i długoterminowe efekty kontroli osobistej i kontroli nad innymiNarodowe Centrum NaukiCisłak, Aleksandra, drpsychologiaWydział Psychologii
Przestrzeń rozumowania – znaczenie reprezentacji wizualnych i gestów w rozumowaniu dedukcyjnymNarodowe Centrum NaukiMackiewicz, Robert, drpsychologiaWydział Psychologii
Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cechMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoJaskółowska. Aleksandra, mgrpsychologiaWydział Psychologii
Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawcówNarodowe Centrum NaukiStudzińska, Anna, mgrpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
INKLA promocja badań partycypacyjnychFundacja na rzecz Nauki PolskiejWójcik, Małgorzata, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w instruowanym i nieinstruowanym kłamaniuNarodowe Centrum NaukiSarzyńska, Justyna, drpsychologiaWydział Psychologii
Psychologiczne mechanizmy zaufania w warunkach nierównościNarodowe Centrum NaukiSamson, Katarzyna, drpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Angor animi: kultura lęku nowoczesnegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKoczanowicz, Leszek, prof. dr hab.kulturoznawstwoWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Angor animi: kultura lęku nowoczesnegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKoczanowicz, Leszek, prof. dr hab.filozofiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta: ich psychologiczne źródła i konsekwencje na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomiiNarodowe Centrum NaukiZaleśkiewicz, Tomasz, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Platona koncepcja sprawiedliwości w perspektywie współczesnego ugruntowania prawa w godności człowiekaNarodowe Centrum NaukiPiechowiak, Marek, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSprawoWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Jak przyjęcie perspektywy sprawcy i biorcy wpływa na ocenę siebie i innychNarodowe Centrum NaukiBiałobrzeska, Olga, mgrpsychologiaWydział Psychologii
Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatycznaNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz, Leszek, prof. dr hab.kulturoznawstwoWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatycznaNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz, Dorota, drkulturoznawstwoWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Zwiększanie samokontroli i racjonalności w zachowaniach konsumenckichBank Zachodni WBKBuczny, Jacek, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Symboliczna natura pieniędzy i kontrola. Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacjiNarodowe Centrum NaukiGąsiorowska, Agata, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego do treningu z użyciem gry wideoNarodowe Centrum NaukiBrzezicka, Aneta, drpsychologiaWydział Psychologii
Model odnajdywania korzyści psychospołecznych i wzrostu osobistego w chorobie przewlekłejNarodowe Centrum NaukiKossakowska Marlena, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacjiNarodowe Centrum NaukiSobków, Agata, drpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjachNarodowe Centrum NaukiJabłońska, Magdalena, mgrpsychologiaWydział Psychologii
Heurystyka afektu czy poszukiwanie alternatywy dominującej: Możliwe przyczyny rozbieżności ocen laików, polityków i ekspertówNarodowe Centrum NaukiSokołowska, Joanna, dr hab.psychologiaWydział Psychologii
Strategiczna vs intuicyjna współpraca. „Szybkie” i „wolne” style kooperacji, a podejmowanie decyzji moralnych.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoTanaś, Łukasz, drpsychologiaWydział Psychologii
Poczucie winy sprzyja pozytywnemu klimatowi społeczno-emocjonalnemu w klasie szkolnejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoTanaś, Łukasz, drpsychologiaWydział Psychologii
Historia RwandyNarodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.historiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjneNarodowe Centrum NaukiKrejtz, Izabela, dr hab, prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Psychologii
Samokontrola czynności sterowanych impulsamiNarodowe Centrum NaukiBuczny, Jacek, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Poznawcze i motywacyjne determinanty magii sympatycznej w bliskich związkachNarodowe Centrum NaukiNiemyjska, Aleksandra, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w PolsceNarodowe Centrum NaukiKaim, Agnieszka, mgrsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w PolsceNarodowe Centrum NaukiKaim, Agnieszka, mgrsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
BAZA FILMÓW EMOCJONALNYCH. Badanie neuronalnego podłoża cech temperamentalnych z zastosowaniem wystandaryzowanych dynamicznych bodźcówMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoSobczak, PamelapsychologiaWydział Psychologii
Narracyjna kontrola zachowaniaNarodowe Centrum NaukiTrzebiński, Jerzy, prof. dr hab.psychologiaWydział Psychologii
Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzykaNarodowe Centrum NaukiWichary, Szymon, drpsychologiaWydział Psychologii
Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywnościNarodowe Centrum NaukiZalewska, Anna, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Udoskonalony pomiar i trening tendencyjności pamięciowejNarodowe Centrum NaukiPaulewicz Borysław, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Wiedza polityczna w PolsceNarodowe Centrum NaukiCześnik, Mikołaj, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSnauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Prawne aspekty e-votingu na tle porównawczymNarodowe Centrum NaukiRulka, Marcin, drprawoWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Aktywność fizyczna i jakość życiaNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.psychologia zdrowiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Aktywność fizyczna i jakość życiaNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Innowacje sprzyjające zdrowemu starzeniu sięFundacja na rzecz Nauki PolskiejWieczorek-Taraday, Anna, mgrpsychologiaWydział Psychologii
Ustawa 2.0 – Założenia system szkolnictwa wyższegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoIzdebski, Hubert, prof. dr hab.prawoWydział Prawa
Wyznaczniki zmian stanów uwagi w procesie twórczymMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWrońska, MartapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Potrzeba poczucia sensu – wyznaczniki i konsekwencje Narodowe Centrum NaukiCantanero, Katarzyna, mgrpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediówNarodowe Centrum NaukiGrabowska, Izabela, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediówNarodowe Centrum NaukiGrabowska, Izabela, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ poziomu kodowania na racjonalność decyzji finansowychNarodowe Centrum NaukiRudzińska-Wojciechowska, Joanna, drpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizmNarodowe Centrum NaukiSzczepanik, Joanna, drkulturoznawstwoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Intencjonalizm lub funkcjonalizm – dynamika polityki eksterminacyjnej Niemieckiej Rzeszy wobec Herero Narodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.nauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzykaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoFuławka, KamilpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i sprawach z zakresu władzy rodzicielskiejNarodowe Centrum NaukiRode, Danuta, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSprawoWydział Zamiejscowy w Katowicach
Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania – Zasoby ZawodoweNarodowe Centrum NaukiBasińska, Beata, drpsychologiaWydział Psychologii
Wpływ nastawienia na oceny moralneFundacja na rzecz Nauki PolskiejWojciszke, Bogdan, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczejNarodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.nauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczejNarodowe Centrum NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.prawoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądówNarodowe Centrum NaukiSędek, Grzegorz, prof. dr hab.psychologiaWydział Psychologii
Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz przekształcenia pracy w reagowaniu na zmianę organizacyjnąNarodowe Centrum NaukiRoczniewska, Marta, mgrpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Interpretacyjna analiza fenomenologiczna stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznychNarodowe Centrum NaukiPietkiewicz, Igor, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Pieniądze i etyka. Konsekwencje zorientowania umysłu na wartości rynkowe wskutek kontaktu z pieniędzmi dla przestrzegania lub łamania standardów etycznychNarodowe Centrum NaukiZaleśkiewicz, Tomasz, prof. dr hab.psychologiaWydział Psychologii
Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborcaNarodowe Centrum NaukiŻerkowska-Balas, Marta, drsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborcaNarodowe Centrum NaukiŻerkowska-Balas, Marta, drsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborcaNarodowe Centrum NaukiŻerkowska-Balas, Marta, drnauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Analiza dyskursu jako metoda badania reprezentacji myśli i prób samobójczych w narracjach pacjentów oraz w zapisach klinicznych w kartach chorobyNarodowe Centrum NaukiZiółkowska, Justyna, drpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Siła woli a podejmowanie decyzji: badanie przy użyciu rezonansu magnetycznegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoZajkowski, WojciechpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Wpływ współczesnych praktyk medialnych na przekształcenia wobec technologii self wśród użytkowników sieciMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKalinowska, Anna, mgrsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ współczesnych praktyk medialnych na przekształcenia wobec technologii self wśród użytkowników sieciMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKalinowska, Anna, mgrsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ współczesnych praktyk medialnych na przekształcenia wobec technologii self wśród użytkowników sieciMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKalinowska, Anna, mgrkulturoznawstwoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywieniaNarodowe Centrum NaukiBrytek-Matera, Anna, dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad AliyahNarodowe Centrum NaukiBielewska, Agnieszka, drsocjologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad AliyahNarodowe Centrum NaukiBielewska, Agnieszka, drsocjologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużneNarodowe Centrum NaukiCzepczor-Bernat, Kamila, mgrpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagładyPaństwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuSzpaderski, Adam, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSekonomia i finanseWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagładyPaństwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuSzpaderski, Adam, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPSnauki o zarządzaniu i jakościWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Trening funkcji wykonawczych w terapii GestaltNarodowe Centrum NaukiWasielewski, JarosławpsychologiaWydział Psychologii
Dorobek niemieckiej i polskiej antropologii wobec RwandyPolsko Niemiecka Fundacja na rzecz NaukiBachmann, Klaus, prof. dr hab.historiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Analiza jakościowa zjawisk i symptomów związanych z opętaniemNarodowe Centrum NaukiPietkiewicz, Igor, drpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Jakość decyzji z doświadczenia oraz rola struktury problemu decyzyjnego w zaangażowaniu w poszukiwanie informacjiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoLenda, DominikpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Rola zdolności numerycznych w procesie podejmowania ryzykownych decyzji: mechanizmy psychologiczne i neuronalneNarodowe Centrum NaukiTraczyk, Jakub, drpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Rola praktyki uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowychNarodowe Centrum NaukiGolec de Zavala, Agnieszka, dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej i społecznejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoGodzic, Wiesław, prof. dr dr hab.socjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej i społecznejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoGodzic, Wiesław, prof. dr dr hab.socjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Historia kultury popularnej w PolsceNarodowe Centrum NaukiFiliciak, Mirosław, prof. dr hab.kulturoznawstwoWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Determinanty zachowań żywieniowych i aktywności fizycznejNarodowe Centrum Badań i RozwojuŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.psychologia zdrowiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Determinanty zachowań żywieniowych i aktywności fizycznejNarodowe Centrum Badań i RozwojuŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Wpływ długotrwałego zażywania marihuany i tytoniu na funkcjonowanie poznawcze z uwzględnieniem korelatów psychofizjologicznychMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoBrzezicka, Aneta, drpsychologiaWydział Psychologii
Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowejNarodowe Centrum NaukiBrzezicka, Aneta, drpsychologiaWydział Psychologii
Med-Stres: Internetowy Program Przeciwdziałania Stresowi Zawodowemu wśród personelu medycznegoNarodowe Centrum Badań i RozwojuSmoktunowicz, Ewelina, mgrpsychologiaWydział Psychologii
Czy umiejętność radzenia sobie z emocjami oraz motywowanie przez nagrody mogą ochronić pierwszoklasistów przed rozwinięciem niekorzystnych sposobów funkcjonowania?Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMichałowski, Jarosław, dr. hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?Narodowe Centrum NaukiMichałowski, Jarosław, dr. hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Neuronalne mechanizmy problemów z regulacją emocji i deficytów wykonawczych w prokrastynacjiNarodowe Centrum NaukiMichałowski, Jarosław, dr. hab., prof. Uniwersytetu SWPSpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Efektywność polityk służących zmianie stylu życia – Sieć Ewaluacji PolitykNarodowe Centrum Badań i RozwojuŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.psychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Efektywność polityk służących zmianie stylu życia – Sieć Ewaluacji PolitykNarodowe Centrum Badań i RozwojuŁuszczyńska, Aleksandra, prof. dr hab.zdrowie publiczneWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Interwencja promująca redukcję nadmiernej masy ciałaFundacja na rzecz Nauki PolskiejKwaśnicka, Dominika, drpsychologia zdrowiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
DIASPOlitic: Polityczna dynamika społeczności emigranckich w erze europejskiej erozji demokracjiThe Research Council of NorwayStanley, Benjamin, drsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
DIASPOlitic: Polityczna dynamika społeczności emigranckich w erze europejskiej erozji demokracjiPeace Research Institute OsloStanley, Benjamin, drsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
DIASPOlitic: Polityczna dynamika społeczności emigranckich w erze europejskiej erozji demokracjiThe Research Council of NorwayStanley, Benjamin, drsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
DIASPOlitic: Polityczna dynamika społeczności emigranckich w erze europejskiej erozji demokracjiPeace Research Institute OsloStanley, Benjamin, drsocjologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
DIASPOlitic: Polityczna dynamika społeczności emigranckich w erze europejskiej erozji demokracjiThe Research Council of NorwayStanley, Benjamin, drnauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
DIASPOlitic: Polityczna dynamika społeczności emigranckich w erze europejskiej erozji demokracjiPeace Research Institute OsloStanley, Benjamin, drnauki o polityceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Prestiżowa kategoria A+, najlepszy wydział nauk społecznych w Polsce, 5. miejsce wśród grantobiorców Narodowego Centrum Nauki – od początku istnienia inwestujemy w rozwój nauki. Należymy do grona najaktywniejszych jednostek w kraju. Dbamy o wysoką jakość badań naukowych. Otwieramy interdyscyplinarne centra badawcze i realizujemy projekty, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby ludzi. Posiadamy wyróżnienie HR Excellence in Research.

 

5uprawnień doktorskich
3uprawnienia habilitacyjne
1.miejsce w naukach społecznych
300projektów badawczych rocznie
5.miejsce wśród grantobiorców NCN

 

Uprawnienia akademickie

Uprawnienia doktorskie

Uczelnia nadaje stopień doktora w następujących dyscyplinach:

 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • psychologia

Uprawnienia habilitacyjne

Uczelnia nadaje stopień doktora habilitowanego w dyscyplinach:

 • nauki o kulturze i religii
 • nauki prawne
 • psychologia

Dotychczas na Uniwersytecie SWPS nadano 300 stopni naukowych doktora oraz 74 stopnie naukowe doktora habilitowanego. Zakończono 8 postępowań o nadanie tytułu profesora (stan na lipiec 2019 roku).

Najwyższe kategorie naukowe

W gronie renomowanych ośrodków

W 2017 roku MNiSW przeprowadziło kompleksową ocenę potencjału badawczego prawie 1000 jednostek naukowych w kraju. Uniwersytet SWPS otrzymał bardzo wysokie noty i znalazł się w gronie renomowanych instytucji z wieloletnią tradycją. Więcej informacji »

Najlepsi w naukach społecznych

Wydział Psychologii we Wrocławiu potwierdził swoją silną pozycję z 2013 roku – nadal jest najlepszym ośrodkiem w kraju prowadzącym badania w obszarze nauk społecznych. W 2017 roku dołączył do niego warszawski Wydział Psychologii. Obie jednostki znalazły się w grupie 5% elitarnych ośrodków naukowych w kraju wyróżnionych kategorią A+.

Kategoria A dla czterech wydziałów

W obszarze nauk humanistycznych i społecznych o profilu filologicznym wysoką kategorię A, jako jedynej jednostce pochodzącej z uczelni niepublicznej, przyznano Wydziałowi Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie. Tę samą kategorię – w obszarze nauk humanistycznych i społecznych o profilu społecznym – otrzymały Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu oraz Wydziały Psychologii w Sopocie i Katowicach. Przyznane kategorie to ważny miernik sukcesów badawczych.

HR Excellence in Research

Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research. Wyróżnienie to jest przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy i spełniają wymogi przyjęte w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Więcej informacji »

Projekty i granty

Prawie 300 projektów badawczych rocznie

Nasi dydaktycy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. W samym 2018 roku realizowali 284 krajowe i zagraniczne programy badawcze na kwotę ponad 52 mln zł, w tym projekty ze środków pochodzących z dotacji statutowych. Więcej informacji »

W czołówce grantobiorców

Coroczne zestawienia grantobiorców Narodowego Centrum Nauki pokazują, że Uniwersytet SWPS jest jednym z najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce.

W latach 2011-2018 pozyskaliśmy ponad 55,5 mln zł dofinansowania z NCN, zajmując 5. miejsce wśród wszystkich jednostek w kraju aplikujących o środki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Więcej informacji »

Ponad 34 mln z funduszy europejskich

Dużą wagę przywiązujemy do doskonalenia jakości kształcenia i odpowiedniego przygotowania studentów do pracy zawodowej. Działania te realizujemy także ze środków unijnych.

Zrealizowaliśmy 18 projektów edukacyjnych finansowanych z zasobów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszy norweskich i EOG na kwotę 25 mln zł. Obejmowały one działania mające na celu wzmocnienie jakości procesu nauczania, wdrożenie innowacji dydaktycznych i przygotowanie studentów do podjęcia zatrudnienia. Obecnie rozpoczynamy kolejnych 12 projektów na kwotę 8,6 mln zł. Więcej informacji »

Diamentowe granty dla studentów

Dzięki wsparciu opiekunów naukowych studenci Uniwersytetu SWPS zdobywają dofinansowanie na prowadzenie własnych badań. Wśród dotychczasowych laureatów ministerialnego programu Diamentowe Granty znalazło się dziesięcioro wybitnych studentów z naszej uczelni. Młodzi naukowcy pozyskali kwotę ponad 1,8 mln zł na realizację autorskich projektów. Więcej informacji »

Centra badawcze

Fundusz Rozwoju Badań Naukowych

Uniwersytet SWPS wspiera inicjatywy rozwojowe pracowników naukowo-dydaktycznych. Dzięki środkom z Funduszu Rozwoju Badań Naukowych na uczelni powstają nowe centra badawcze wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie umożliwiające prowadzenie badań na najwyższym poziomie. Więcej informacji »

Ośrodki badawcze

Ośrodek Badań Okulograficznych w Warszawie oraz Pracownia Badań Jakościowych w Katowicach to jedne z pierwszych przedsięwzięć zrealizowanych ze środków Funduszu Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS.

Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących zaawansowane projekty. Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi analizuje skuteczne techniki pomocy osobom, które doświadczyły ciężkich przeżyć, Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi łączy najnowszą wiedzę z psychologii społecznej z praktyką rynków finansowych, Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych prowadzi międzynarodowe programy dotyczące funkcjonowania poznawczego człowieka, z kolei Centrum Badań Neuropoznawczych bada szeroko rozumiane zmiany neuroplastyczne. Więcej informacji »

Specjalistyczne laboratoria

Wykładowcy i studenci mogą także liczyć na zaangażowanie jednostek wspierających, takich jak Dział Badań Naukowych i Projektów, które udziela kompleksowego wsparcia na każdym etapie przygotowania i realizacji programu badawczego, czy laboratoria, które dysponują nowoczesną aparaturą oraz specjalistyczym oprogramowaniem do przeprowadzania eksperymentów i analizy wyników, m.in.: Laboratorium Badań Eksperymentalnych oraz Centrum Technik Pomiaru Psychologicznego.

Uczelniana oficyna wydawnicza została powołana do życia w 2002 roku. W latach 2002-2012 działała pod nazwą Academica. Za swoją działalność otrzymała wiele nagród i wyróżnień. W 2012 roku nastąpiły organizacyjne zmiany formuły funkcjonowania wydawnictwa – od tej pory oficyna publikuje pod nazwą Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS. Współpracuje także z najważniejszymi naukowymi oficynami w kraju i wieloma zagranicznymi.

Współpraca wydawnicza (m.in.)

Wiedza najwyższej próby

Zadaniem uczelnianego wydawcy jest publikowanie podręczników, monografii, skryptów, czasopism, prac habilitacyjnych i doktorskich autorstwa pracowników dydaktycznych uczelni.

Dzięki szerokiej współpracy z uznanymi edytorami rynku książki akademickiej, wydawnictwo pomaga w zaprezentowaniu dorobku naukowego, inicjując wydania koedycyjne oraz wspierając merytorycznie i organizacyjnie wszystkie wartościowe projekty.


Publikacje ze znakiem Uniwersytetu SWPS

Od wielu lat do rąk czytelników trafia bogata i różnorodna oferta Wydawnictwa Uniwersytetu SWPS obejmująca publikacje pracowników uczelni prezentujące wyniki badań z wielu dziedzin nauk humanistycznych i społecznych – psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, wiedzy o języku i literaturze, filozofii, edukacji, etyki, a także seksuologii czy historii.

O książki i czasopisma można pytać we wszystkich renomowanych księgarniach naukowych i akademickich na terenie całego kraju oraz w salonach Empik. Wybrane pozycje z oferty są dostępne w wersjach elektronicznych (e-book) na platformie ibuk.pl.

Nagrody i wyróżnienia

Poznańskie Dni Książki Naukowej

 • Nagroda specjalna dziennikarzy za książkę „Media audiowizualne” pod red. Wiesława Godzica (koedycja z WAiP) w konkursie im. ks. Edwarda Pudełko na najlepszy podręcznik akademicki w roku 2011 w ramach XV Poznańskich Dni Książki Naukowej
 • Wyróżnienie na XIV Poznańskich Dni Książki Naukowej dla najlepszego podręcznika akademickiego za „Kulturo-znawstwo dyscyplina bez dyscypliny” pod red. Wojciecha Burszty oraz Michała Januszkiewicza

Targi Książki Akademickiej Academia

 • Wyróżnienie dla książki „Romowie 2009. Między wędrówka a edukacją” pod red. Barbary Weigl w konkursie na najlepszą książkę akademicką w ramach IV Targów Książki Akademickiej Academia 2010

Targi Edukacja

 • Medal Targów Edukacja 2010 w Kielcach za książkę „Media audiowizualne” pod red. Wiesława Godzica (koedycja z WAiP)

Nagroda Teofrasta

 • Nominacja do Nagrody Teofrasta w kategorii najlepszej naukowej książki psychologicznej 2010 roku dla publikacji pod red. Idy Kurcz i Hanny Okuniewskiej „Język jako przedmiot badań psychologicznych”
 • Nagroda Teofrasta dla najlepszej naukowej książki psychologicznej 2009 roku dla publikacji Pawła Boskiego „Kulturowe ramy zachowań społecznych” (koedycja z WN PWN) – dwie inne pozycje wydane nakładem Wydawnictwa Academica uzyskały nominacje (w sumie trzy na cztery przyznane) do tego prestiżowego wyróżnienia w kategorii książki naukowej

INFORMACJE DLA AUTORÓW

po logowaniu w serwisie Wirtualna Uczelnia
dla pracownika »  |  dla dydaktyka »

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS

Lokalizacja

 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  N130, I p.
 • Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

Partnerzy handlowi

Książki i czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu SWPS dystrybuują na terenie całego kraju następujący partnerzy handlowi:

 • Firma Księgarska Jacek Olesiejuk Sp. z o.o. 
  ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  tel. 22 721 30 00
 • Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z o.o. 
  ul. Suwak 5, 02-676 Warszawa 
  tel. 22 847 20 02
 • Księgarnia PSYCHE 
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa 
  tel. 22 517 96 30