hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia
Tytuł badaniaJednostka finansującaProwadzącyDyscypliny/PaneleWydział
Interwencja edukacyjna „Bliżej”Narodowe Centrum Badań i RozwojuWójcik MałgorzatapsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
EU Kids Online III: In their own words: What bothers children online?Komisja EuropejskaKirwil LucynapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children's Use, Risk and SafetyKomisja EuropejskaKirwil LucynapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
EU Kids Online: European Research on Cultural, Contextual and Risk Issues in Children's Safe Use of the Internet and New MediaKomisja EuropejskaKirwil LucynapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Regulacja wewnętrzna, makro- i mikrośrodowiskowe predyktory nadwagi wśród dzieci: weryfikacja modelu ANGELO-R w badaniach diad dziecko-rodzicNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska AleksandrapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
E-COMPARED: Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresjąKomisja EuropejskaCieślak RomanpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszychNarodowe Centrum NaukiBrzezicka AnetapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Antropologia kłamstwa życia codziennegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoCantarero Katarzynanauki o kulturze i religiiWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
MEMO - Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starszeNarodowe Centrum Badań i RozwojuRetowski SylwiuszpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Między leczeniem a izolacją. Detencja psychiatryczna w narracjach internowanych pacjentów oraz w dokumentacji medycznejNarodowe Centrum NaukiGalasiński DariuszpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Zobaczyć znaczy uwierzyć. Sugestia i dezinformacja w przekazie wideoNarodowe Centrum NaukiMaj KonradpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznychNarodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki prawneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznychNarodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Psychologiczne konsekwencje perspektywy sprawcy i biorcyNarodowe Centrum NaukiWojciszke BogdanpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowychNarodowe Centrum NaukiGruszczyński Włodzimierznauki o kulturze i religiiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Kultura popularna i wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890-1914Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoBiskupski Łukasznauki o kulturze i religiiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywneNarodowe Centrum NaukiZięba MariuszpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Udoskonalony pomiar i trening tendencyjności pamięciowejNarodowe Centrum NaukiPaulewicz BorysławpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywnościNarodowe Centrum NaukiZalewska AnnapsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilneNarodowe Centrum Badań i RozwojuCieślak RomanpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
INKLA promocja badań partycypacyjnychFundacja na rzecz Nauki PolskiejWójcik MałgorzatapsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego do treningu z użyciem gry wideoNarodowe Centrum NaukiBrzezicka AnetapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatycznaNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz Dorotanauki o kulturze i religiiWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
TEMPEST: Rola indywidualnych i środowiskowych czynników regulacyjnych w radzeniu sobie z pokusami żywieniowymiUnia EuropejskaŁuszczyńska AleksandrapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
I-TREND: Instrumenty dla badań nad nowymi środkami psychoaktywnymi w EuropieUnia EuropejskaSałustowicz Piotrnauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
I-TREND: Instrumenty dla badań nad nowymi środkami psychoaktywnymi w EuropieUnia EuropejskaSałustowicz PiotrpsychologiaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pamiętać, żeby pamiętać: treningi poznawcze pamięci prospektywnejNarodowe Centrum NaukiAlbiński RafałpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Rola ograniczeń poznawczych w przetwarzaniu informacji przed podjęciem decyzjiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWichary SzymonpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnegoNarodowe Centrum NaukiKabzińska Joannanauki prawneWydział Zamiejscowy w Katowicach
Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnegoNarodowe Centrum NaukiKabzińska JoannapsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Wartości i normy kulturowe a pozytywne starzenie się - porównania polsko-niemieckiePolsko Niemiecka Fundacja na rzecz NaukiGruszczyńska EwapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Zachowania zdrowotne w cyklu życiaFundacja na rzecz Nauki PolskiejŁuszczyńska AleksandrapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Czy depresyjność warto obrócić w żart? Wpływ humoru na regulację emocji osób podatnych na depresjęNarodowe Centrum NaukiBraniecka AnnapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w PolsceNarodowe Centrum NaukiMarkowski Radosławnauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Sprawując władzę czy kontrolę? Krótko- i długoterminowe efekty kontroli osobistej i kontroli nad innymiNarodowe Centrum NaukiCisłak AleksandrapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Przestrzeń rozumowania – znaczenie reprezentacji wizualnych i gestów w rozumowaniu dedukcyjnymNarodowe Centrum NaukiMackiewicz RobertpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cechMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoJaskółowska AleksandrapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawcówNarodowe Centrum NaukiStudzińska AnnapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w instruowanym i nieinstruowanym kłamaniuNarodowe Centrum NaukiSarzyńska JustynapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Psychologiczne mechanizmy zaufania w warunkach nierównościNarodowe Centrum NaukiSamson KatarzynapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Angor animi: kultura lęku nowoczesnegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKoczanowicz LeszekfilozofiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Angor animi: kultura lęku nowoczesnegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKoczanowicz Leszeknauki o kulturze i religiiWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta: ich psychologiczne źródła i konsekwencje na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomiiNarodowe Centrum NaukiZaleśkiewicz TomaszpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Platona koncepcja sprawiedliwości w perspektywie współczesnego ugruntowania prawa w godności człowiekaNarodowe Centrum NaukiPiechowiak Mareknauki prawneWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Jak przyjęcie perspektywy sprawcy i biorcy wpływa na ocenę siebie i innychNarodowe Centrum NaukiBiałobrzeska OlgapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Zwiększanie samokontroli i racjonalności w zachowaniach konsumenckichBank Zachodni WBKBuczny JacekpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Symboliczna natura pieniędzy i kontrola. Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacjiNarodowe Centrum NaukiGąsiorowska AgatapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Model odnajdywania korzyści psychospołecznych i wzrostu osobistego w chorobie przewlekłejNarodowe Centrum NaukiKossakowska MarlenapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacjiNarodowe Centrum NaukiSobków AgatapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Heurystyka afektu czy poszukiwanie alternatywy dominującej: Możliwe przyczyny rozbieżności ocen laików, polityków i ekspertówNarodowe Centrum NaukiSokołowska JoannapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Strategiczna vs intuicyjna współpraca. „Szybkie” i „wolne” style kooperacji, a podejmowanie decyzji moralnych.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoTanaś ŁukaszpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Poczucie winy sprzyja pozytywnemu klimatowi społeczno-emocjonalnemu w klasie szkolnejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoTanaś ŁukaszpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Historia RwandyNarodowe Centrum NaukiBachmann KlaushistoriaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjneNarodowe Centrum NaukiKrejtz IzabelapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Samokontrola czynności sterowanych impulsamiNarodowe Centrum NaukiBuczny JacekpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Poznawcze i motywacyjne determinanty magii sympatycznej w bliskich związkachNarodowe Centrum NaukiNiemyjska AleksandrapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w PolsceNarodowe Centrum NaukiKaim Agnieszkanauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Baza Filmów Emocjonalnych. Badanie neuronalnego podłoża cech temperamentalnych z zastosowaniem wystandaryzowanych dynamicznych bodźcówMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoSobczak PamelapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Narracyjna kontrola zachowaniaNarodowe Centrum NaukiTrzebiński JerzypsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzykaNarodowe Centrum NaukiWichary SzymonpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjach. Zastosowanie ram interpretacyjnych i kontrastowego modelu podobieństwa w kształtowaniu wizerunku marki politycznej i gospodarczejNarodowe Centrum NaukiJabłońska MagdalenapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Wiedza polityczna w PolsceNarodowe Centrum NaukiCześnik Mikołajnauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Prawne aspekty e-votingu na tle porównawczymNarodowe Centrum NaukiRulka Marcinnauki prawneWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Aktywność fizyczna i jakość życiaNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska AleksandrapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoIzdebski Hubertnauki prawneWydział Prawa
Innowacje sprzyjające zdrowemu starzeniu się. Wykorzystanie metod psychologii poznawczej do trenowania zdolności intelektualnych seniorówFundacja na rzecz Nauki PolskiejWieczorek-Taraday AnnapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Wyznaczniki zmian stanów uwagi w procesie twórczymMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWrońska MartapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Potrzeba poczucia sensu – wyznaczniki i konsekwencje Narodowe Centrum NaukiCantarero KatarzynapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediówNarodowe Centrum NaukiGrabowska Izabelanauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ poziomu kodowania na racjonalność decyzji finansowychNarodowe Centrum NaukiRudzińska-Wojciechowska JoannapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Rola zdolności numerycznych w procesie podejmowania ryzykownych decyzji: mechanizmy psychologiczne i neuronalneNarodowe Centrum NaukiTraczyk JakubpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizmNarodowe Centrum NaukiSzczepanik Joannanauki o kulturze i religiiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Perswazyjne skutki dwuznaczności przekazuNarodowe Centrum NaukiKoniak PawełpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Intencjonalizm lub funkcjonalizm – dynamika polityki eksterminacyjnej Niemieckiej Rzeszy wobec Herero Narodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzykaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoFuławka KamilpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demandas-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życiowegoNarodowe Centrum NaukiSmoktunowicz EwelinapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Empatia i wizualne przyjmowanie perspektywyMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoTanaś ŁukaszpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i sprawach z zakresu władzy rodzicielskiejNarodowe Centrum NaukiRode DanutapsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i sprawach z zakresu władzy rodzicielskiejNarodowe Centrum NaukiRode Danutanauki prawneWydział Zamiejscowy w Katowicach
Wpływ nastawienia na oceny moralneFundacja na rzecz Nauki PolskiejWojciszke BogdanpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumaczaNarodowe Centrum NaukiPłońska DagmarapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczejNarodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczejNarodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki prawneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądówNarodowe Centrum NaukiSędek GrzegorzpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Przyszłość jest niepewna: ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowychNarodowe Centrum NaukiBiałaszek WojciechpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Pojęcie normy w seksuologiiNarodowe Centrum NaukiGrunt-Mejer KatarzynapsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania – Zasoby ZawodoweNarodowe Centrum NaukiBasińska BeatapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz przekształcenia pracy w reagowaniu na zmianę organizacyjnąNarodowe Centrum NaukiRoczniewska MartapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Interpretacyjna analiza fenomenologiczna stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznychNarodowe Centrum NaukiPietkiewicz IgorpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Pieniądze i etyka. Konsekwencje zorientowania umysłu na wartości rynkowe wskutek kontaktu z pieniędzmi dla przestrzegania lub łamania standardów etycznychNarodowe Centrum NaukiZaleśkiewicz TomaszpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborcaNarodowe Centrum NaukiŻerkowska-Balas Martanauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborcaNarodowe Centrum NaukiŻerkowska-Balas Martanauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Analiza dyskursu jako metoda badania reprezentacji myśli i prób samobójczych w narracjach pacjentów oraz w zapisach klinicznych w kartach chorobyNarodowe Centrum NaukiZiółkowska JustynapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Siła woli a podejmowanie decyzji: badanie przy użyciu rezonansu magnetycznegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoZajkowski WojciechpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 latNarodowe Centrum NaukiRodziewicz AgatapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Wpływ współczesnych praktyk medialnych na przekształcenia wobec technologii self wśród użytkowników sieciMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKalinowska Annanauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ współczesnych praktyk medialnych na przekształcenia wobec technologii self wśród użytkowników sieciMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKalinowska Annanauki o kulturze i religiiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Dynamiczny model powtarzających się myśli negatywnych i hamowania w depresji – metoda codziennych pomiarówNarodowe Centrum NaukiKornacka MonikapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywieniaNarodowe Centrum NaukiBrytek-Matera AnnapsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad AliyahNarodowe Centrum NaukiBielewska Agnieszkanauki socjologiczneII Wydział Psychologii we Wrocławiu
Wpływ mediów na postawy polityczneNarodowe Centrum NaukiWenzel Michałnauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużneNarodowe Centrum NaukiCzepczor-Bernat KamilapsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Analiza jakościowa zjawisk i symptomów związanych z opętaniemNarodowe Centrum NaukiPietkiewicz IgorpsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Med-Stres: internetowy program przeciwdziałania stresowi zawodowemu wśród personelu medycznegoNarodowe Centrum Badań i RozwojuSmoktunowicz EwelinapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Wyznaczniki satysfakcji i wyczerpania rodzicielskiego - badania międzykulturoweInternational Investigation of Parental BurnoutBrytek-Matera AnnapsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Wyznaczniki satysfakcji i wyczerpania rodzicielskiego - badania międzykulturoweInternational Investigation of Parental BurnoutBrytek-Matera AnnapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Wyznaczniki satysfakcji i wyczerpania rodzicielskiego - badania międzykulturoweInternational Investigation of Parental BurnoutSzczygieł DorotapsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
Wyznaczniki satysfakcji i wyczerpania rodzicielskiego - badania międzykulturoweInternational Investigation of Parental BurnoutSzczygieł DorotapsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Predykcyjna rola pozytywnych emocji mierzonych na poziomie jednostki i na poziomie zespołu w odniesieniu do przystosowania pracy przez pracownika: mediacyjna rola przekonań o własnej skutecznościNarodowe Centrum NaukiRogala AnnapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Polaryzacja i konsensus w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej - analiza głosowań parlamentarnychNarodowe Centrum NaukiKwiatkowska Agnieszkanauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Religijność i duchowość jako wyznaczniki dobrostanu hedonistycznego i eudajmonicznegoNarodowe Centrum NaukiPiotrowski JarosławpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieżyMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoSędek GrzegorzpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieżyMinisterstwo Edukacji NarodowejSędek GrzegorzpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagładyPaństwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuSzpaderski Adamekonomia i finanseWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagładyPaństwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuSzpaderski Adamnauki o zarządzaniu i jakościWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
GEMTRA: Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach PolekNarodowe Centrum NaukiPustułka Paulanauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i LitwyNarodowe Centrum NaukiGrabowska Izabelanauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznegoNarodowe Centrum NaukiWojciszke BogdanpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowejNarodowe Centrum NaukiBrzezicka AnetapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Neuronalne mechanizmy problemów z regulacją emocji i deficytów wykonawczych w prokrastynacjiNarodowe Centrum NaukiMichałowski JarosławpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Czy umiejętność radzenia sobie z emocjami oraz motywowanie przez nagrody mogą ochronić pierwszoklasistów przed rozwinięciem niekorzystnych sposobów funkcjonowania?Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMichałowski JarosławpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej i społecznejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoGodzic Wiesławnauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Trening funkcji wykonawczych jako moderator efektywności psychoterapii Gestalt w leczeniu osób depresyjnych; randomizowane badanie z grupą kontrolną prowadzone w warunkach naturalnychNarodowe Centrum NaukiWasielewski JarosławpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Dorobek niemieckiej i polskiej antropologii wobec RwandyPolsko Niemiecka Fundacja na rzecz NaukiBachmann KlaushistoriaWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Jakość decyzji z doświadczenia oraz rola struktury problemu decyzyjnego w zaangażowaniu w poszukiwanie informacjiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoLenda DominikpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Rola praktyki uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowychNarodowe Centrum NaukiGolec de Zavala AgnieszkapsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Zachowania kompensacyjne jako strategie neutralizowania negatywnych efektów niewypełniania planówNarodowe Centrum NaukiByrka KatarzynapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnejNarodowe Centrum NaukiFiliciak Mirosławnauki o kulturze i religiiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Determinanty zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej. Europejskie centrum wiedzy służące integracji i rozwojowi infrastruktury badawczejNarodowe Centrum Badań i RozwojuŁuszczyńska AleksandrapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Wpływ długotrwałego zażywania marihuany i tytoniu na funkcjonowanie poznawcze z uwzględnieniem korelatów psychofizjologicznychMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoBrzezicka AnetapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Badanie kodowania informacji w pamięci krótkotrwałej i wpływu aktywności sieci czołowo-ciemieniowej na pojemność pamięci u osób młodych i w podeszłym wieku w oparciu o zaawansowaną analizę czynności elektrycznej mózguNarodowe Centrum NaukiBrzezicka AnetapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Dążenie do autodefiniujących celów a poddawanie się i uleganie pokusomNarodowe Centrum NaukiByrka KatarzynapsychologiaII Wydział Psychologii we Wrocławiu
Interwencja promująca redukcję nadmiernej masy ciała. Badania eksperymentalne wykorzystujące Internet jako medium przekazania informacjiFundacja na rzecz Nauki PolskiejKwaśnicka DominikapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Jak działa intuicja. Udział procesów poznawczych i afektywnych w intuicyjnych sądachNarodowe Centrum NaukiSweklej JoannapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Mimikra emocji w kontekście społecznym. Znaczenie mimicznego sprzężenia zwrotnego i naśladownictwa emocji negatywnych dla wydawania sądów społecznych i przebiegu interakcjiNarodowe Centrum NaukiOlszanowski MichałpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Pamięć celów: zachowanie zorientowane na cel w obliczu dystrakcjiNarodowe Centrum NaukiHanczakowski MaciejpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Poszukiwanie mediatorów i moderatorów wpływu postaw oraz nastrojów na oceny charakteru moralnegoNarodowe Centrum NaukiBocian KonradpsychologiaWydział Zamiejscowy w Sopocie
Strategie inwestorów giełdowych w okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunkturyNarodowe Centrum NaukiSokołowska JoannapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowychNarodowe Centrum NaukiMichałowski JarosławpsychologiaWydział Zamiejscowy w Poznaniu
Strukturyzacja poznawcza i jej poznawczo-motywacyjne determinanty jako ramy wyjaśniające różnorodne zjawiska psychologiczneNarodowe Centrum NaukiDoliński DariuszpsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Jak zwiększyć sprawność umysłu seniora: trening poznawczy czy ćwiczenia fizyczneNarodowe Centrum NaukiBednarek HannapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Neuronalne korelaty poprawy funkcjonowania poznawczego u osób grających w gry komputerowe: rola mikrostruktury włókien istoty białej i aktywności mózguNarodowe Centrum NaukiKowalczyk NataliapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Trajektorie zmagania się z chorobą: wielopoziomowa analiza w diadzie chory-partnerNarodowe Centrum NaukiKroemeke AleksandrapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspenskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykańskiNarodowe Centrum NaukiGodziszewska Ewanauki o sztuceWydział Psychologii w Warszawie
Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspenskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykańskiNarodowe Centrum NaukiGodziszewska Ewanauki o kulturze i religiiWydział Psychologii w Warszawie
Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe: weryfikacja dwóch potencjalnych ścieżek w warunkach laboratoryjnych i ekologicznychNarodowe Centrum NaukiBrytek-Matera AnnapsychologiaWydział Zamiejscowy w Katowicach
DIASPOlitic: Polityczna dynamika społeczności emigranckich w erze europejskiej erozji demokracjiThe Research Council of NorwayStanley Benjaminnauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
DIASPOlitic: Polityczna dynamika społeczności emigranckich w erze europejskiej erozji demokracjiPeace Research Institute OsloStanley Benjaminnauki socjologiczneWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
DIASPOlitic: Polityczna dynamika społeczności emigranckich w erze europejskiej erozji demokracjiThe Research Council of NorwayStanley Benjaminnauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
DIASPOlitic: Polityczna dynamika społeczności emigranckich w erze europejskiej erozji demokracjiPeace Research Institute OsloStanley Benjaminnauki o polityce i administracjiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Władza somatyczna i mikrofizyka emancypacji: w kierunku kultury wyzwoleniaNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz Leszeknauki o kulturze i religiiWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Efektywność polityk służących zmianie stylu życia – Sieć Ewaluacji PolitykNarodowe Centrum Badań i RozwojuŁuszczyńska AleksandrapsychologiaWydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Masowe wydarzenia sportu elektronicznego w Polsce i w HongkonguNarodowe Centrum NaukiFelczak Mateusznauki o kulturze i religiiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wpływ kontaktu z poezją na twórcze myślenie Narodowe Centrum NaukiOsowiecka MałgorzatapsychologiaUniwersytet SWPS
Techniki wpływu społecznego a redukcja rozproszenia odpowiedzialności wobec zdarzeń kryzysowych w środowisku internetowymNarodowe Centrum NaukiKuś JakubpsychologiaUniwersytet SWPS
Jak każdy z nas może radzić sobie ze złością? Rola różnic indywidualnych w efektywności funkcjonalnych strategii regulacji złościNarodowe Centrum NaukiKozłowska AgatapsychologiaUniwersytet SWPS
Wysiłek jako koszt i inwestycja w hipotetycznych i rzeczywistych sytuacjach wyboruNarodowe Centrum NaukiMarcowski PrzemysławpsychologiaUniwersytet SWPS
Zgoda jako zdarzenie prawa pracyNarodowe Centrum NaukiLewandowicz-Machnikowska Monikanauki prawneWydział Prawa i Komunikacji Społecznje we Wrocławiu
Zmiana zachowań zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19Narodowe Centrum NaukiŁuszczyńska AleksandrapsychologiaWydział Psychologii we Wrocławiu
Czy pewne wartości sprzyjają szczęściu? Systemy wartości, zaangażowanie w działanie i poczucie skuteczności a dobrostan hedonistyczny i eudajmonistycznyNarodowe Centrum NaukiBojanowska AgnieszkapsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Wspieranie ludzi w starszym wieku w dokonywaniu bardziej optymalnych wyborów w złożonych zadaniach decyzyjnych dotyczących zakupów internetowychNarodowe Centrum NaukiSędek GrzegorzpsychologiaWydział Psychologii w Warszawie
Psychospołeczne determinanty oraz konsekwencje zachwań siedzącychNarodowe Centrum NaukiBoberska MonikapsychologiaII Wydział Psychologii we Wrocławiu
CICERONE: Creative Industries Cultural Economy Production NetworkKomisja EuropejskaIlczuk Dorotanauki o kulturze i religiiWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
CICERONE: Creative Industries Cultural Economy Production NetworkKomisja EuropejskaIlczuk Dorotanauki o sztuceWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Estetyka populizmu. Walka polityczna i doświadczenie estetyczne w Polsce po 1989 rokuNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz Leszeknauki o kulturze i religiiWydział Psychologii we Wrocławiu
Estetyka populizmu. Walka polityczna i doświadczenie estetyczne w Polsce po 1989 rokuNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz Leszeknauki o polityce i administracjiWydział Psychologii we Wrocławiu
CO-CREATE: Przeciwdziałanie otyłości: interwencje polityczne współkreowane z młodzieżąMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoŁuszczyńska AleksandrapsychologiaII Wydział Psychologii we Wrocławiu
Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w PolsceNarodowe Centrum NaukiPopyk Anzhelanauki socjologiczneInstytut Psychologii
Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w PolsceNarodowe Centrum NaukiPopyk Anzhelanauki o sztuceInstytut Psychologii

Prestiżowa kategoria A+, najlepszy wydział nauk społecznych w Polsce, 5. miejsce wśród grantobiorców Narodowego Centrum Nauki – od początku istnienia inwestujemy w rozwój nauki. Należymy do grona najaktywniejszych jednostek w kraju. Dbamy o wysoką jakość badań naukowych. Otwieramy interdyscyplinarne centra badawcze i realizujemy projekty, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby ludzi. Posiadamy wyróżnienie HR Excellence in Research.

 

6uprawnień doktorskich
3uprawnienia habilitacyjne
1.miejsce w naukach społecznych
300projektów badawczych rocznie
5.miejsce wśród grantobiorców NCN

 

Uprawnienia akademickie

Uprawnienia doktorskie

Uczelnia nadaje stopień doktora w następujących dyscyplinach:

 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • psychologia

Uprawnienia habilitacyjne

Uczelnia nadaje stopień doktora habilitowanego w dyscyplinach:

 • nauki o kulturze i religii
 • nauki prawne
 • psychologia

Dotychczas na Uniwersytecie SWPS nadano 325 stopni naukowych doktora oraz 81 stopni naukowych doktora habilitowanego. Zakończono 8 postępowań o nadanie tytułu profesora (stan na maj 2020 roku).

Najwyższe kategorie naukowe

W gronie renomowanych ośrodków

W 2017 roku MNiSW przeprowadziło kompleksową ocenę potencjału badawczego prawie 1000 jednostek naukowych w kraju. Uniwersytet SWPS otrzymał bardzo wysokie noty i znalazł się w gronie renomowanych instytucji z wieloletnią tradycją. Więcej informacji »

Najlepsi w naukach społecznych

Wydział Psychologii we Wrocławiu potwierdził swoją silną pozycję z 2013 roku – nadal jest najlepszym ośrodkiem w kraju prowadzącym badania w obszarze nauk społecznych. W 2017 roku dołączył do niego warszawski Wydział Psychologii. Obie jednostki znalazły się w grupie 5% elitarnych ośrodków naukowych w kraju wyróżnionych kategorią A+.

Kategoria A dla czterech wydziałów

W obszarze nauk humanistycznych i społecznych o profilu filologicznym wysoką kategorię A, jako jedynej jednostce pochodzącej z uczelni niepublicznej, przyznano Wydziałowi Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie. Tę samą kategorię – w obszarze nauk humanistycznych i społecznych o profilu społecznym – otrzymały Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu oraz Wydziały Psychologii w Sopocie i Katowicach. Przyznane kategorie to ważny miernik sukcesów badawczych.

HR Excellence in Research

Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research. Wyróżnienie to jest przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy i spełniają wymogi przyjęte w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Więcej informacji »

Projekty i granty

Prawie 300 projektów badawczych rocznie

Nasi dydaktycy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. W samym 2018 roku realizowali 284 krajowe i zagraniczne programy badawcze na kwotę ponad 52 mln zł, w tym projekty ze środków pochodzących z dotacji statutowych. Więcej informacji »

W czołówce grantobiorców

Coroczne zestawienia grantobiorców Narodowego Centrum Nauki pokazują, że Uniwersytet SWPS jest jednym z najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce.

W latach 2011-2018 pozyskaliśmy ponad 55,5 mln zł dofinansowania z NCN, zajmując 5. miejsce wśród wszystkich jednostek w kraju aplikujących o środki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Więcej informacji »

Ponad 34 mln z funduszy europejskich

Dużą wagę przywiązujemy do doskonalenia jakości kształcenia i odpowiedniego przygotowania studentów do pracy zawodowej. Działania te realizujemy także ze środków unijnych.

Zrealizowaliśmy 18 projektów edukacyjnych finansowanych z zasobów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszy norweskich i EOG na kwotę 25 mln zł. Obejmowały one działania mające na celu wzmocnienie jakości procesu nauczania, wdrożenie innowacji dydaktycznych i przygotowanie studentów do podjęcia zatrudnienia. Obecnie rozpoczynamy kolejnych 12 projektów na kwotę 8,6 mln zł. Więcej informacji »

Diamentowe granty dla studentów

Dzięki wsparciu opiekunów naukowych studenci Uniwersytetu SWPS zdobywają dofinansowanie na prowadzenie własnych badań. Wśród dotychczasowych laureatów ministerialnego programu Diamentowe Granty znalazło się dziesięcioro wybitnych studentów z naszej uczelni. Młodzi naukowcy pozyskali kwotę ponad 1,8 mln zł na realizację autorskich projektów. Więcej informacji »

Centra badawcze

Fundusz Rozwoju Badań Naukowych

Uniwersytet SWPS wspiera inicjatywy rozwojowe pracowników naukowo-dydaktycznych. Dzięki środkom z Funduszu Rozwoju Badań Naukowych na uczelni powstają nowe centra badawcze wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie umożliwiające prowadzenie badań na najwyższym poziomie. Więcej informacji »

Ośrodki badawcze

Ośrodek Badań Okulograficznych w Warszawie oraz Pracownia Badań Jakościowych w Katowicach to jedne z pierwszych przedsięwzięć zrealizowanych ze środków Funduszu Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS.

Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących zaawansowane projekty. Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi analizuje skuteczne techniki pomocy osobom, które doświadczyły ciężkich przeżyć, Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi łączy najnowszą wiedzę z psychologii społecznej z praktyką rynków finansowych, Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych prowadzi międzynarodowe programy dotyczące funkcjonowania poznawczego człowieka, z kolei Centrum Badań Neuropoznawczych bada szeroko rozumiane zmiany neuroplastyczne. Więcej informacji »

Specjalistyczne laboratoria

Wykładowcy i studenci mogą także liczyć na zaangażowanie jednostek wspierających, takich jak Dział Badań Naukowych i Projektów, który udziela kompleksowego wsparcia na każdym etapie przygotowania i realizacji programu badawczego, czy laboratoria, które dysponują nowoczesną aparaturą oraz specjalistyczym oprogramowaniem do przeprowadzania eksperymentów i analizy wyników, m.in.: Laboratorium Badań Eksperymentalnych oraz Centrum Technik Pomiaru Psychologicznego.

Uczelniana oficyna wydawnicza została powołana do życia w 2002 roku. W latach 2002-2012 działała pod nazwą Academica. Za swoją działalność otrzymała wiele nagród i wyróżnień. W 2012 roku nastąpiły organizacyjne zmiany formuły funkcjonowania wydawnictwa – od tej pory oficyna publikuje pod nazwą Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS. Współpracuje także z najważniejszymi naukowymi oficynami w kraju i wieloma zagranicznymi.

Współpraca wydawnicza (m.in.)

Wiedza najwyższej próby

Zadaniem uczelnianego wydawcy jest publikowanie podręczników, monografii, skryptów, czasopism, prac habilitacyjnych i doktorskich autorstwa pracowników dydaktycznych uczelni.

Dzięki szerokiej współpracy z uznanymi edytorami rynku książki akademickiej, wydawnictwo pomaga w zaprezentowaniu dorobku naukowego, inicjując wydania koedycyjne oraz wspierając merytorycznie i organizacyjnie wszystkie wartościowe projekty.


Publikacje ze znakiem Uniwersytetu SWPS

Od wielu lat do rąk czytelników trafia bogata i różnorodna oferta Wydawnictwa Uniwersytetu SWPS obejmująca publikacje pracowników uczelni prezentujące wyniki badań z wielu dziedzin nauk humanistycznych i społecznych – psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, wiedzy o języku i literaturze, filozofii, edukacji, etyki, a także seksuologii czy historii.

O książki i czasopisma można pytać we wszystkich renomowanych księgarniach naukowych i akademickich na terenie całego kraju oraz w salonach Empik. Wybrane pozycje z oferty są dostępne w wersjach elektronicznych (e-book) na platformie ibuk.pl.

Nagrody i wyróżnienia

Poznańskie Dni Książki Naukowej

 • Nagroda specjalna dziennikarzy za książkę „Media audiowizualne” pod red. Wiesława Godzica (koedycja z WAiP) w konkursie im. ks. Edwarda Pudełko na najlepszy podręcznik akademicki w roku 2011 w ramach XV Poznańskich Dni Książki Naukowej
 • Wyróżnienie na XIV Poznańskich Dni Książki Naukowej dla najlepszego podręcznika akademickiego za „Kulturo-znawstwo dyscyplina bez dyscypliny” pod red. Wojciecha Burszty oraz Michała Januszkiewicza

Targi Książki Akademickiej Academia

 • Wyróżnienie dla książki „Romowie 2009. Między wędrówka a edukacją” pod red. Barbary Weigl w konkursie na najlepszą książkę akademicką w ramach IV Targów Książki Akademickiej Academia 2010

Targi Edukacja

 • Medal Targów Edukacja 2010 w Kielcach za książkę „Media audiowizualne” pod red. Wiesława Godzica (koedycja z WAiP)

Nagroda Teofrasta

 • Nominacja do Nagrody Teofrasta w kategorii najlepszej naukowej książki psychologicznej 2010 roku dla publikacji pod red. Idy Kurcz i Hanny Okuniewskiej „Język jako przedmiot badań psychologicznych”
 • Nagroda Teofrasta dla najlepszej naukowej książki psychologicznej 2009 roku dla publikacji Pawła Boskiego „Kulturowe ramy zachowań społecznych” (koedycja z WN PWN) – dwie inne pozycje wydane nakładem Wydawnictwa Academica uzyskały nominacje (w sumie trzy na cztery przyznane) do tego prestiżowego wyróżnienia w kategorii książki naukowej

INFORMACJE DLA AUTORÓW

po logowaniu w serwisie Wirtualna Uczelnia
dla pracownika »  |  dla dydaktyka »

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS

Lokalizacja

 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  N130, I p.
 • Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

Partnerzy handlowi

Książki i czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu SWPS dystrybuują na terenie całego kraju następujący partnerzy handlowi:

 • Firma Księgarska Jacek Olesiejuk Sp. z o.o. 
  ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  tel. 22 721 30 00
 • Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z o.o. 
  ul. Suwak 5, 02-676 Warszawa 
  tel. 22 847 20 02
 • Księgarnia PSYCHE 
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa 
  tel. 22 517 96 30