Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Kierunek

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły
Filologia angielska
Kierunek

Filologia angielska

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły
Komunikacja i media
Kierunek

Komunikacja i media

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław II stopnia poznaj szczegóły
Kulturoznawstwo
Kierunek

Kulturoznawstwo

niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły
Psychologia
Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Katowice II stopnia poznaj szczegóły
Psychologia
Kierunek

Psychologia

niestacjonarne
Wrocław II stopnia poznaj szczegóły
Psychologia
Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły
Skandynawistyka
Kierunek

Skandynawistyka

ścieżki szwedzka i norweska

niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły
Zarządzanie
Kierunek

Zarządzanie

ścieżki szwedzka i norweska

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kierunek

Zarządzanie zasobami ludzkimi

interdyscyplinarny program studiów II stopnia z dyscypliną wiodącą psychologia

niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły