logo uswps nazwa 3

Usługi

Jesteśmy spółką celową Uniwersytetu SWPS. Skupiamy w sobie wiedzę i kompetencje niemal 1000 naukowców, dydaktyków, ekspertów i praktyków w różnych dziedzinach nauk społecznych, m.in. psychologii, zarządzania, komunikacji, prawa.

W innowacyjny sposób wykorzystujemy najnowszą wiedzę naukową i ponad 23-letnie doświadczenia Uniwersytetu SWPS do rozwoju biznesu i sektora publicznego. Prowadzimy działalność konsultingową i badawczą.

To, co wyróżnia nas na rynku usług doradczych i konsultingowych, to metodyczne podejście do badania, wiedza naszych ekspertów, naukowców, dydaktyków i praktyków, a także bazowanie na najnowszych teoriach i wynikach badań naukowych. Dzięki temu, dajemy naszym klientom pewność, że jakość badań realizowanych przez SWPS Innowacje spełnia najwyższe standardy, a wdrażane rozwiązania mają poparcie w twardych danych naukowych.

Wsparcie dla biznesu

Tworzymy nowoczesne rozwiązania realnych problemów biznesowych, wykorzystując współczesną wiedzę i wyniki najnowszych badań naukowych do budowania przewagi konkurencyjnej naszych klientów.

 • Pomagamy w kształtowaniu kultury organizacyjnej, przywództwa, właściwych postaw pracowniczych, ich motywacji i zaangażowania.
 • Wspieramy zarządzanie organizacją, w takich aspektach jak projektowanie i udoskonalanie procesów, rozwój innowacyjności, planowanie i wdrażanie zmian oraz transformacji.
 • Tworzymy nowoczesne rozwiązania HR, odpowiadające wyzwaniom rynku pracy.
 • Projektujemy skuteczne mechanizmy wzmacniające sprzedaż w kanale digital i w kanałach tradycyjnych, wykorzystując wiedzę naukową z zakresu psychologicznych aspektów marketingu, reklamy, wpływu społecznego i zachowania konsumentów.
 • Pomagamy w tworzeniu nowych produktów i rozwijaniu już istniejących, wykorzystując do ich kalibracji zaawansowane metody badawcze.
 • Uzupełniamy wdrożenia i rozwój nowych technologii o aspekty psychologiczne i społeczne.
 • Wzmacniamy procesy analizy data science o kompetencje w zakresie diagnozy psychologicznej, społecznej i kulturowej.
 • Pomagamy w tworzeniu i doskonaleniu m.in. algorytmów AI, procesów machine learning oraz metod text miningowych.
 • Wspieramy rozwój e-commerce poprzez wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii user experience, user journey i podejmowania decyzji.
 • Analizujemy zachowania klientów i wskazujemy czynniki, które mają wpływ na konwersję.
 • Kreujemy skuteczne strategie komunikacji: marketingowej, PR, CSR, antykryzysowej, w wymagających tego sytuacjach z uwzględnieniem różnic międzykulturowych.
 • Pomagamy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych na małą i dużą skalę.
 • Prowadzimy i wykorzystujemy badania internetu, gier komputerowych, przemiany rynku mediów do kreowania nowych możliwości biznesowych.
 • Pomagamy budować przekaz marki, z uwzględnieniem różnic kulturowych.
 • Wspieramy procesy ekspansji na rynki zagraniczne, wykorzystując badania w obszarze różnic międzykulturowych, jak również wprowadzania i adaptacji zagranicznych marek, produktów na rynek polski.

Wsparcie dla administracji

Oferujemy wsparcie w realizacji misji publicznej i zadań jednostek administracyjnych poprzez dostarczanie wiedzy naukowej naszych ekspertów, realizację szeroko zakrojonych badań o tematyce społecznej, oraz tworzenie rozwiązań odpowiadających na potrzeby obywateli.

 • Realizujemy projekty wspierające rozwój polityk i strategii krajowych, regionalnych, wojewódzkich, samorządowych i lokalnych, stawiając w centrum obywatela i społeczeństwo.
 • Pomagamy w budowaniu strategii komunikacyjnych inicjatyw kierowanych do określonych grup społecznych.
 • Wnosimy do projektów administracyjnych ekspercką wiedzę psychologiczną i społeczną.
 • Dokonujemy ewaluacji projektów i inicjatyw przez pryzmat ich oceny społecznej.
 • Realizujemy projekty badawcze dotyczące przestrzeni publicznej, jej planowania, aranżacji i zmian.

Poznaj nasze produkty

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą gotowych, sformatowanych produktów, które możemy wdrożyć w Państwa organizacji.

Jeżeli chcesz zadbać o rozwój innowacyjności w swojej organizacji lub w wybranych zespołach, poznaj nasze rozwiązanie STEP Forward.

Jeżeli chcesz zadbać o budowanie poczucia well-being w swojej organizacji, poznaj rozwiązanie Well-being - Stress Out.

Jeżeli chcesz zadbać o zaangażowanie, motywację i satysfakcję swoich pracowników poznaj rozwiązanie Job Flow.

Jeżeli szukasz angażującej metody, która pozwoli stworzyć kreatywne i innowacyjne rozwiązania poznaj Creativity Thinking.

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do współpracy

 Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty biznesowej, wypełnij poniższy formularz lub skontaktuj się z nami mailowo/telefonicznie.

Formularz zgłoszeniowy

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania oraz w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej obsługi zapytania.

Kontakt

Nasze spółki spin-off

Jako Uniwersytet SWPS badaniami i edukacją w inspirującym środowisku wspieramy ludzi w spełnianiu marzeń oraz osiąganiu celów indywidualnych i wspólnotowych. Naszą wizją jest poznawanie i zmienianie świata, a podstawy naszej działalności opierają się na wartościach: otwartości, odwadze i odpowiedzialności.

Zgodnie z tym duchem Uniwersytet SWPS stwarza nowe możliwości rozwoju swojej kadrze naukowej i dydaktycznej oraz studentom m.in. poprzez wspieranie ich twórczej pasji, zaangażowania przedsiębiorczości i innowacyjności.

SWPS Innowacje, jako spółka celowa Uniwersytetu SWPS, dba o rozwój spółek spin-off, które powstają na bazie pomysłów, projektów i badań realizowanych w ramach Uniwersytetu SWPS.

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z rozwiązań oferowanych przez spółki z naszego portfolio, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nimi lub z SWPS Innowacje.

Aplikacja Beviado

do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych na urządzeniach mobilnych

beviado2

Jasnopis

narzędzie informatyczne, które potrafi zmierzyć zrozumiałość tekstu, wskazać jego trudniejsze fragmenty i zaproponować poprawki jasnopis