Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Debata w Sopocie: „Wolność gospodarcza w Polsce – diagnoza”. Posłuchaj podcastów

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/wolnosc-gospodarcza-debata-sopot.png

Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS oraz spółka celowa SWPS Innowacje zrealizowały projekt cyklu pięciu debat pt. "Wolność gospodarcza w Polsce – diagnoza”. Celem było spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami i zrzeszającymi ich organizacjami oraz rozmowa m.in. o społecznych i psychologicznych skutkach pandemii dla przedsiębiorców, odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, kryzysie praworządności, konsekwencjach wojny w Ukrainie. Zapraszamy do zapoznania się z czwartą debatą z cyklu. W ostatnim tygodniu sierpnia na naszej stronie pojawią się nagrania z debaty w Warszawie.

Wystąpienia podczas sopockiej debaty

Czwarte spotkanie z cyklu odbyło się 6 czerwca 2022 r. na Wydziale Psychologii w Sopocie Uniwersytetu SWPS. W debacie wzięli udział: Adam Abramowicz (Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców), Piotr Beniuszys (specjalista w dziedzinie historii liberalizmu, publicysta e-miesięcznika „Liberté!”), Katarzyna Gruszecka-Spychała (wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki), dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS i dziekan Wydziału Psychologii w Sopocie, Agnieszka Popławska (psycholog organizacji i zarządzania), Kamil Sobolewski (główny ekonomista Pracodawców RP), Marek Tatała (dyrektor zarządzający Fundacji Wolności Gospodarczej) i Karolina Wójcik (dyrektorka zarządzająca spółką celową SWPS Innowacje). Spotkanie moderował dr. hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS i dziekan Wydziału Prawa w Warszawie.

Odsłuchaj całej debaty w serwisie YouTube

Otwarcie debaty (Karolina Wójcik, prof. Romana Kadzikowska-Wrzosek, dr Marek Tatała, prof. Adam Bodnar):


Adam Abramowicz:


Kamil Sobolewski:


Katarzyna Gruszecka-Spychała:


Piotr Beniuszys:


Agnieszka Popławska:


Podsumowanie debaty:

O cyklu „Wolność gospodarcza w Polsce – diagnoza”

Wolność, kreatywność, przedsiębiorczość, otwartość, rozwój – to wartości, na bazie których buduje się szczęście i dobrobyt każdego z nas, osobisty i społeczny. Jednak nie są nam one dane na zawsze. Raz wywalczone, wymagają wzmacniania i obrony przed zagrożeniami. To ważne zadanie społeczeństwa obywatelskiego. W czasie pandemii COVID-19 Polska stanęła przed wieloma wyzwaniami, nie tylko tymi dotyczącymi zdrowia. Szeroko dyskutowana była sytuacja ekonomiczna kraju i możliwość funkcjonowania przedsiębiorstw w realiach covidowych. To właśnie wolność działalności gospodarczej w czasie pandemii oraz po jej zakończeniu, a także analiza kondycji polskich firm oraz ukazanie doświadczeń lokalnych przedsiębiorców w szerszym kontekście społeczno-gospodarczym była tematem cyklu debat organizowanych przez SWPS Innowacje i Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

Debaty odbyły się w pięciu polskich miastach: w Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Sopocie oraz Warszawie. Uczestniczyli w nich przedstawiciele miejscowych środowisk społeczno-gospodarczych oraz eksperci z różnych wydziałów Uniwersytetu SWPS. Sponsorem cyklu była Fundacja Wolności Gospodarczej, a partnerami: Family Business Network Poland, Pracodawcy RP, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Pobierz raport końcowy z cyklu debat autorstwa dr. Dariusza Kowalskiego z Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

Wszystkie debaty z cyklu

 1. 29 marca 2022 r. – Poznań
 2. 4 maja 2022 r. – Katowice
 3. 10 maja 2022 r. – Wrocław
 4. 6 czerwca 2022 r. – Sopot
 5. 21 czerwca 2022 r. – Warszawa

Moderator panelu

Adam Bodnar
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Adam Bodnar
Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Były Rzecznik Praw Obywatelskich (wrzesień 2015 r. – lipiec 2021 r.). W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Członek rad doradczych International IDEA, Liberties oraz World Organization Against Torture. Profesor wizytujący na Uniwersytecie w Kolonii.

Paneliści

Adam Abramowicz
 
Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców od 2018 r. Prowadził z sukcesem własną działalność gospodarczą. Był jednym z głównych inicjatorów oraz prezesem Zarządu Sieci Detalistów „Nasze Sklepy”, która powstała, by chronić małych i średnich przedsiębiorców. Był też jednym z założycieli oraz długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej. Aktywna działalność biznesowa zaowocowała jego członkostwem w Radzie Polskiej Izby Handlu. Był radnym Rady Miasta Biała Podlaska oraz aktywnym działaczem samorządowym. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. W związku z powołaniem na funkcję rzecznika MŚP, wystąpił z PiS i złożył mandat poselski.

Piotr Beniuszys
 
Piotr Beniuszys

Politolog i socjolog, tłumacz, specjalista w dziedzinie historii liberalizmu i ewolucji zachodnioeuropejskich partii liberalnych, członek zespołu redakcyjnego i publicysta e-miesięcznika „Liberté!”, pisał także na łamach „Gazety Wyborczej”, tygodnika „Polityka”, „Dziennika Gazety Prawnej” oraz dla Instytutu Obywatelskiego. Autor wydanej w 2022 r. w ramach „Biblioteki Liberté!” antologii tekstów „Bariery dla liberalizmu”.

Katarzyna Gruszecka-Spychała
 
Katarzyna Gruszecka-Spychała

Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki od 2014 r. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim, The School of American Law (UG / Chicago-Kent College of Law) i Leadership Academy for Poland. Odpowiada za strategię rozwoju miasta i politykę gospodarczą. Bezpośrednio nadzoruje wydziały zajmujące się rozwojem gospodarczym i wsparciem przedsiębiorców, budynkami gminnymi, promocją, turystyką i komunikacją społeczną. Kieruje także gminnymi jednostkami: Biurem Planowania Przestrzennego, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Zarządem Komunikacji Miejskiej, Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych oraz Centrum Nauki Experyment. Członkini Urban Land Institute oraz Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i Krajowej Rady Ekspertów ds. Turystyki. Inicjatorka powstania European Waterfront Cities Network, zrzeszającej m.in. Amsterdam, Liverpool, Lizbonę, Tallin i Gdynię. Wykonuje prawa i obowiązki właściciela wobec spółek, w których gmina posiada udziały. Uhonorowana tytułem Tygrysa Biznesu za szczególny wpływ na rozwój inwestycji zagranicznych o charakterze BPO i SSC w Polsce. W 2019 r. otrzymała wyróżnienie od organizacji ABSL za rozwój i wspieranie sektora nowoczesnych usług biznesowych. W czasie jej kadencji Gdynię trzykrotnie uhonorowano tytułem „Polskie Miasto Przyszłości” pod względem potencjału ekonomicznego oraz za całokształt i drugim miejscem w światowym rankingu Global Cities of the Future 2021/2022 w kategorii FDI Strategy, Rising Cities organizowanym przez „FDI Intelligence” grupy Financial Times. W 2020 r., jako jedyna dotąd Polka, odebrała nagrodę The Innovation in Politics za najbardziej innowacyjny w Europie projekt wsparcia dla przedsiębiorców w czasie COVID-19.

Romana Kadzikowska-Wrzosek
 
Romana Kadzikowska-Wrzosek

Psycholożka, dziekan Wydziału Psychologii w Sopocie Uniwersytetu SWPS. Jej zainteresowania naukowe obejmują psychologię osobowości oraz psychologię emocji i motywacji. Autorka prac naukowych i artykułów popularyzujących wiedzę psychologiczną, których tematem są m.in. sytuacyjne oraz osobowościowe wyznaczniki wytrwałości i skuteczności działania, rozwojowe uwarunkowania różnic indywidualnych w sile woli, konsekwencje odmiennych sposobów regulacji dla efektywności działania i dobrostanu psychofizycznego.

Agnieszka Popławska
 
Agnieszka Popławska

Psycholog organizacji i zarządzania. Ukończyła studia magisterskie z ekonomii, specjalność marketing. Uczestniczyła w różnych projektach doradczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu dla trójmiejskich firm. Współpracowała z Politechniką Gdańską w ramach projektu Centrum Doskonałości NIWA oraz MOST Wiedzy jako ekspert z dziedziny promocji i komunikacji. Kierowała projektem realizowanym z Wojewódzkim Urzędem Pracy, w ramach którego powstał Pomorski Ośrodek Kompetencji w Gdańsku, zajmujący się diagnozą kompetencji osób bezrobotnych. W pracy badawczej koncentruje się na obszarze psychologii marketingu. Interesują ją zwłaszcza różnice indywidualne w przetwarzaniu treści reklamowych, na przykład zjawisko wielozadaniowości medialnej. Zajmuje się także psychologią poznawczą, prowadzi badania nad uczeniem utajonym.

Kamil Sobolewski
 
Kamil Sobolewski

Główny ekonomista Pracodawców RP. Zdał egzaminy CFA oraz FRM, od Global Association of Risk Professionals otrzymał tytuł Financial Risk Manager. Absolwent studiów magisterskich o profilu finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej, studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego, studiów o profilu socjologiczno-ekonomicznym. Pracował w bankach (m.in. w niemieckim DG Banku i francuskim Societe Generale), a przede wszystkim w funduszach emerytalnych i inwestycyjnych w Polsce i za granicą, gdzie dla marek takich jak Union Investment, PKO BP, Citibank czy Nationale-Nederlanden z sukcesami decydował o sposobie inwestowania środków o wartości sięgającej 40 miliardów złotych, zarządzał zespołami inwestycyjnymi, a także pełnił rolę stratega na potrzeby instytucji finansowej i jej klientów. Zebrał doświadczenia w holenderskim koncernie Unilever, niemieckim Volkswagenie, Polskich Liniach Lotniczych LOT, wprowadził kilka niemieckich firm na rynek polski. Ma doświadczenie w zakresie corporate governance, w tym organizacji w przejrzysty i efektywny sposób obsady organów spółek. Pełnił role prokurenta i członka rady nadzorczej.

Marek Tatala
 
Marek Tatała

Ekonomista, manager w sektorze organizacji pozarządowych i think-tanków, ekspert ds. polityki gospodarczej, regulacji i ekonomicznej analizy prawa. Absolwent ekonomii i nauk politycznych na University of Bristol w Wielkiej Brytanii oraz ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył międzynarodowe szkolenia Atlas Leadership Academy i Think Tank MBA organizowane przez amerykańską sieć Atlas Network. Uczestnik programu Advancing Democracy realizowanego przez Friedrich Naumann Foundation i American Jewish Committee. Laureat Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza. W latach 2013–2021 Wiceprezes Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), założonej przez Leszka Balcerowicza. Od 2021 r. wiceprezes i dyrektor zarządzający Fundacji Wolności Gospodarczej. Autor wielu artykułów na temat gospodarki, prawa i polityki publikowanych w Polsce i za granicą.

Karolina Wójcik
 
Karolina Wójcik

Dyrektorka zarządzająca spółką celową SWPS Innowacje.

Organizatorzy

 • SWPS Innowacje
 • Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS

Sponsor

 • Fundacja Wolności Gospodarczej

Patronat

 • FBN Poland
 • Pracodawcy RP
 • Forum Rozwoju Obywatelskiego
 • Strefa Prawa
 • Biuro Rzecznika MIŚP

Zobacz inne aktualności