Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

4. debata z cyklu „Wolność gospodarcza w Polsce – diagnoza”

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/wolnosc-gospodarcza-debata-sopot.jpg

Wolność, kreatywność, przedsiębiorczość, otwartość, rozwój – to wartości, na bazie których buduje się szczęście i dobrobyt każdego z nas, osobisty i społeczny. Jednak nie są nam one dane na zawsze. Raz wywalczone, wymagają wzmacniania i obrony przed zagrożeniami. To ważne zadanie społeczeństwa obywatelskiego. W czasie pandemii COVID-19 Polska stanęła przed wieloma wyzwaniami, nie tylko tymi dotyczącymi zdrowia. Szeroko dyskutowana była sytuacja ekonomiczna kraju i możliwość funkcjonowania przedsiębiorstw w realiach covidowych. To właśnie wolność działalności gospodarczej w czasie pandemii oraz po jej zakończeniu będzie tematem cyklu debat organizowanych przez SWPS InnowacjeWydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

6 czerwca 2022
18.00–20.00
Sopot/online

Wolność działalności gospodarczej w obliczu pandemii

Zgodnie z art. 20. Konstytucji RP wolność działalności gospodarczej jest podstawą ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie pandemii była ona w różnym stopniu ograniczana, a informacje o kolejnych obostrzeniach – podawane z niewielkim wyprzedzeniem. Przedsiębiorcy czuli się zaskakiwani przez państwo i często tracili zaufanie do jego instytucji. Mając utrudnioną możliwość prowadzenia działalności, zostali narażeni na straty. Co więcej, proces dochodzenia odszkodowań od Skarbu Państwa jest bardzo skomplikowany.

Analizie obecnej kondycji polskich firm i przedstawieniu doświadczeń lokalnych w szerszym kontekście będą służyły debaty z cyklu „Wolność gospodarcza w Polsce – diagnoza”, organizowane przez Uniwersytet SWPS. Zaproszeni eksperci i przedsiębiorcy będą rozmawiać m.in. o kwestiach:

 • znaczenia i współczesnego rozumienia wolności działalności gospodarczej w świetle art. 20 i 22 Konstytucji,
 • znaczenia ograniczenia niezależności Trybunału Konstytucyjnego dla realizacji wolności działalności gospodarczej,
 • reglamentacji działalności gospodarczej w czasie pandemii i jej skutków (zwłaszcza dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców),
 • odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa,
 • kryzysu praworządności,
 • społecznych i psychologicznych skutków pandemii dla przedsiębiorców.

W debatach wezmą udział przedstawiciele lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego oraz eksperci z różnych wydziałów Uniwersytetu SWPS zajmujący się problematyką reglamentacji działalności gospodarczej.

Bardzo dziękujemy naszym partnerom za wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne. Szczególne podziękowania kierujemy do sponsora cyklu debat – Fundacji Wolności Gospodarczej. Nad wydarzeniem czuwają: Family Business Network Poland, Pracodawcy RP, Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Nadzór merytoryczny nad spotkaniami sprawuje prof. Adam Bodnar.

Wydarzenie jest objęte patronatem Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS.

Formuła spotkań

Debaty z cyklu „Wolność gospodarcza w Polsce – diagnoza” odbywają się w 5 miastach, w których zlokalizowane są kampusy Uniwersytetu SWPS: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach.

Termin i miejsce

6 czerwca 2022 r. (poniedziałek)
18.00–20.00
Wydziale Psychologii w Sopocie Uniwersytetu SWPS, ul. Polna 16/20 oraz online

Kontakt

SWPS Innowacje
e-mail: [email protected]

Wszystkie debaty z cyklu

 1. 29 marca 2022 r. – Poznań, Uniwersytet SWPS
 2. 4 maja 2022 – Katowice, Uniwersytet SWPS
 3. 10 maja 2022 – Wrocław, Concordia Design Wrocław
 4. 6 czerwca 2022 – Sopot, Uniwersytet SWPS
 5. 21 czerwca 2022 – Warszawa, Uniwersytet SWPS

Moderator panelu

Adam Bodnar
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Adam Bodnar
Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Były Rzecznik Praw Obywatelskich (wrzesień 2015 3. – lipiec 2021 r.). W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Członek rad doradczych International IDEA, Liberties oraz World Organization Against Torture. Profesor wizytujący na Uniwersytecie w Kolonii.

Paneliści

Adam Abramowicz
 
Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców od 2018 r. Prowadził z sukcesem własną działalność gospodarczą. Był jednym z głównych inicjatorów oraz prezesem Zarządu Sieci Detalistów „Nasze Sklepy”, która powstała, by chronić małych i średnich przedsiębiorców. Był też jednym z założycieli oraz długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej. Aktywna działalność biznesowa zaowocowała jego członkostwem w Radzie Polskiej Izby Handlu. Był radnym Rady Miasta Biała Podlaska oraz aktywnym działaczem samorządowym. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. W związku z powołaniem na funkcję rzecznika MŚP, wystąpił z PiS i złożył mandat poselski.

Piotr Beniuszys
 
Piotr Beniuszys

Politolog i socjolog, tłumacz, specjalista w dziedzinie historii liberalizmu i ewolucji zachodnioeuropejskich partii liberalnych, członek zespołu redakcyjnego i publicysta e-miesięcznika „Liberté!”, pisał także na łamach „Gazety Wyborczej”, tygodnika „Polityka”, „Dziennika Gazety Prawnej” oraz dla Instytutu Obywatelskiego. Autor wydanej w 2022 r. w ramach „Biblioteki Liberté!” antologii tekstów „Bariery dla liberalizmu”.

Katarzyna Gruszecka-Spychała
 
Katarzyna Gruszecka-Spychała

Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki od 2014 r. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim, The School of American Law (UG / Chicago-Kent College of Law) i Leadership Academy for Poland. Odpowiada za strategię rozwoju miasta i politykę gospodarczą. Bezpośrednio nadzoruje wydziały zajmujące się rozwojem gospodarczym i wsparciem przedsiębiorców, budynkami gminnymi, promocją, turystyką i komunikacją społeczną. Kieruje także gminnymi jednostkami: Biurem Planowania Przestrzennego, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Zarządem Komunikacji Miejskiej, Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych oraz Centrum Nauki Experyment. Członkini Urban Land Institute oraz Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i Krajowej Rady Ekspertów ds. Turystyki. Inicjatorka powstania European Waterfront Cities Network, zrzeszającej m.in. Amsterdam, Liverpool, Lizbonę, Tallin i Gdynię. Wykonuje prawa i obowiązki właściciela wobec spółek, w których gmina posiada udziały. Uhonorowana tytułem Tygrysa Biznesu za szczególny wpływ na rozwój inwestycji zagranicznych o charakterze BPO i SSC w Polsce. W 2019 r. otrzymała wyróżnienie od organizacji ABSL za rozwój i wspieranie sektora nowoczesnych usług biznesowych. W czasie jej kadencji Gdynię trzykrotnie uhonorowano tytułem „Polskie Miasto Przyszłości” pod względem potencjału ekonomicznego oraz za całokształt i drugim miejscem w światowym rankingu Global Cities of the Future 2021/2022 w kategorii FDI Strategy, Rising Cities organizowanym przez „FDI Intelligence” grupy Financial Times. W 2020 r., jako jedyna dotąd Polka, odebrała nagrodę The Innovation in Politics za najbardziej innowacyjny w Europie projekt wsparcia dla przedsiębiorców w czasie COVID-19.

Agnieszka Popławska
 
Agnieszka Popławska

Psycholog organizacji i zarządzania. Ukończyła studia magisterskie z ekonomii, specjalność marketing. Uczestniczyła w różnych projektach doradczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu dla trójmiejskich firm. Współpracowała z Politechniką Gdańską w ramach projektu Centrum Doskonałości NIWA oraz MOST Wiedzy jako ekspert z dziedziny promocji i komunikacji. Kierowała projektem realizowanym z Wojewódzkim Urzędem Pracy, w ramach którego powstał Pomorski Ośrodek Kompetencji w Gdańsku, zajmujący się diagnozą kompetencji osób bezrobotnych. W pracy badawczej koncentruje się na obszarze psychologii marketingu. Interesują ją zwłaszcza różnice indywidualne w przetwarzaniu treści reklamowych, na przykład zjawisko wielozadaniowości medialnej. Zajmuje się także psychologią poznawczą, prowadzi badania nad uczeniem utajonym.

Kamil Sobolewski
 
Kamil Sobolewski

Główny ekonomista Pracodawców RP. Zdał egzaminy CFA oraz FRM, od Global Association of Risk Professionals otrzymał tytuł Financial Risk Manager. Absolwent studiów magisterskich o profilu finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej, studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego, studiów o profilu socjologiczno-ekonomicznym. Pracował w bankach (m.in. w niemieckim DG Banku i francuskim Societe Generale), a przede wszystkim w funduszach emerytalnych i inwestycyjnych w Polsce i za granicą, gdzie dla marek takich jak Union Investment, PKO BP, Citibank czy Nationale-Nederlanden z sukcesami decydował o sposobie inwestowania środków o wartości sięgającej 40 miliardów złotych, zarządzał zespołami inwestycyjnymi, a także pełnił rolę stratega na potrzeby instytucji finansowej i jej klientów. Zebrał doświadczenia w holenderskim koncernie Unilever, niemieckim Volkswagenie, Polskich Liniach Lotniczych LOT, wprowadził kilka niemieckich firm na rynek polski. Ma doświadczenie w zakresie corporate governance, w tym organizacji w przejrzysty i efektywny sposób obsady organów spółek. Pełnił role prokurenta i członka rady nadzorczej.

Formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy

 • SWPS Innowacje
 • Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS

Sponsor

 • Fundacja Wolności Gospodarczej

Patronat

 • FBN Poland
 • Pracodawcy RP
 • Forum Rozwoju Obywatelskiego
 • Strefa Prawa
 • Biuro Rzecznika MIŚP

Zobacz inne aktualności