Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

2. debata z cyklu „Wolność gospodarcza w Polsce – diagnoza”

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/wolnosc_gospodarcza_debata2.jpg

Wolność, kreatywność, przedsiębiorczość, otwartość, rozwój – to wartości, na bazie których buduje się szczęście i dobrobyt każdego z nas, osobisty i społeczny. Jednak nie są nam one dane na zawsze. Raz wywalczone, wymagają wzmacniania i obrony przed zagrożeniami. To ważne zadanie społeczeństwa obywatelskiego. W czasie pandemii COVID-19 Polska stanęła przed wieloma wyzwaniami, nie tylko tymi dotyczącymi zdrowia. Szeroko dyskutowana była sytuacja ekonomiczna kraju i możliwość funkcjonowania przedsiębiorstw w realiach covidowych. To właśnie wolność działalności gospodarczej w czasie pandemii oraz po jej zakończeniu będzie tematem cyklu debat organizowanych przez SWPS InnowacjeWydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

4 maja 2022
18.00–20.00
Katowice/online

Wolność działalności gospodarczej w obliczu pandemii

Zgodnie z art. 20. Konstytucji RP wolność działalności gospodarczej jest podstawą ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie pandemii była ona w różnym stopniu ograniczana, a informacje o kolejnych obostrzeniach – podawane z niewielkim wyprzedzeniem. Przedsiębiorcy czuli się zaskakiwani przez państwo i często tracili zaufanie do jego instytucji. Mając utrudnioną możliwość prowadzenia działalności, zostali narażeni na straty. Co więcej, proces dochodzenia odszkodowań od Skarbu Państwa jest bardzo skomplikowany.

Analizie obecnej kondycji polskich firm i przedstawieniu doświadczeń lokalnych w szerszym kontekście będą służyły debaty z cyklu „Wolność gospodarcza w Polsce – diagnoza”, organizowane przez Uniwersytet SWPS. Zaproszeni eksperci i przedsiębiorcy będą rozmawiać m.in. o kwestiach:

 • znaczenia i współczesnego rozumienia wolności działalności gospodarczej w świetle art. 20 i 22 Konstytucji,
 • znaczenia ograniczenia niezależności Trybunału Konstytucyjnego dla realizacji wolności działalności gospodarczej,
 • reglamentacji działalności gospodarczej w czasie pandemii i jej skutków (zwłaszcza dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców),
 • odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa,
 • kryzysu praworządności,
 • społecznych i psychologicznych skutków pandemii dla przedsiębiorców.

W debatach wezmą udział przedstawiciele lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego oraz eksperci z różnych wydziałów Uniwersytetu SWPS zajmujący się problematyką reglamentacji działalności gospodarczej.

Bardzo dziękujemy naszym partnerom za wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne. Szczególne podziękowania kierujemy do sponsora cyklu debat Fundacji Wolności Gospodarczej. Nad wydarzeniem czuwają: Family Business Network Poland, Pracodawcy RP, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Nadzór merytoryczny nad spotkaniami sprawuje prof. Adam Bodnar.

Wydarzenie jest objęte patronatem Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS

Formuła spotkań

Debaty z cyklu „Wolność gospodarcza w Polsce – diagnoza” odbędą się w 5 miastach, w których zlokalizowane są kampusy Uniwersytetu SWPS: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach.

Terminy i miejsca debat

 1. 29 marca 2022 r. – Poznań, Uniwersytet SWPS
 2. 4 maja 2022 – Katowice, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS
 3. 10 maja 2022 – Wrocław, Concordia Design Wrocław
 4. 6 czerwca 2022 – Sopot, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS
 5. 21 czerwca 2022 – Warszawa, Uniwersytet SWPS

Moderator panelu

Adam Bodnar
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Adam Bodnar
Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Były Rzecznik Praw Obywatelskich (09.2015-07.2021). W latach 2010-2015 - wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Członek rad doradczych International IDEA, Liberties oraz World Organization Against Torture. Profesor wizytujący na Uniwersytecie w Kolonii.

Paneliści

Adam Abramowicz
 
Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców od 2018 r. Prowadził z sukcesem własną działalność gospodarczą. Był jednym z głównych inicjatorów oraz prezesem Zarządu Sieci Detalistów „Nasze Sklepy”, która powstała, by chronić małych i średnich przedsiębiorców. Był też jednym z założycieli oraz długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej. Aktywna działalność biznesowa zaowocowała jego członkostwem w Radzie Polskiej Izby Handlu. Był radnym Rady Miasta Biała Podlaska oraz aktywnym działaczem samorządowym. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. W związku z powołaniem na funkcję rzecznika MŚP, wystąpił z PiS i złożył mandat poselski.

Artur Nizioł
 
Artur Nizioł

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, studiów MBA w SGH w Warszawie i Akademii Strategicznego Przywództwa ICAN w Warszawie (Harvard Business School). Założyciel firmy Uniserv Sp. z o.o. (1991), przekształconej później w Spółkę Akcyjną. Twórca Grupy Uniserv, pracującej na rzecz dużych klientów przemysłowych. Członek Rad Nadzorczych Spółek Uniserv SA i CHK SA, oraz organizacji aktywnie wspierających przemysł tj.: Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa w Krakowie, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Fundator organizacji non-profit: „Fundacji Minionej Epoki” oraz „Fundacji Instytut Gospodarki 4.0”. Konsul honorowy Republiki Kazachstanu w Katowicach (2019).

Jakub Karnowski
 
Jakub Karnowski

Doktor nauk ekonomicznych, finansista i manager. Niezależny członek rad nadzorczych i przewodniczący Komitetów Audytu spółek finansowych, publicznych i prywatnych. Konsultant Banku Światowego w zakresie restrukturyzacji kolei. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA w Carlson School of Management i Hubert H.Humphrey Institute of Public Affairs na Uniwersytecie Minnesoty. W latach 1997–2000 doradca i szef gabinetu politycznego ministra finansów Leszka Balcerowicza. Doradca ds. makroekonomicznych w Konfederacji Lewiatan. Następnie doradca i dyrektor Departamentu Zagranicznego w Narodowym Banku Polskim. W latach 2003-8 członek Rady Dyrektorów Wykonawczych w Grupie Banku Światowego. Prezes zarządów PKO TFI S.A. (2008–12), Polskich Kolei Państwowych S.A. (2012–15) i Luma Investment S.A. (2016–19). Pracownik naukowy i wykładowca akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta The Margaret Thatcher Foundation. Posiada dyplom licencjonowanego doradcy finansowego CFA. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Jest niezależnym członkiem rad nadzorczych, m.in. Ukrzaliznytsia (koleje Ukrainy) i Ukrposhta (poczta Ukrainy) oraz członkiem Rady Fundacji Wolności Gospodarczej.

Dobrochna Kochańska
 
Dobrochna Kochańska

Absolwentka UŚ, AE w Katowicach, SWPS, SGH w Warszawie z zakresie zarządzania, prawa i controllingu. Współwłaścicielka i wiceprezeska Geo Globe Polska, rodzinnej firmy działającej na światowym rynku od 30 lat w branży proekologicznego przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą termoformowania próżniowego. W ciągu tych lat zbudowała ponad 150-osobową organizację, charakteryzującą się stabilnym wzrostem i regularnym zyskiem. W swojej organizacji odpowiedzialna za rozwój nowych biznesów, kontakty biznesowe, sprzedaż i rozwój produktów. W latach 2016–2020 członkini zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, prezeska stowarzyszenia Kobiece Skrzydła działającego na rzecz propagowania przedsiębiorczości kobiet.

Tomasz Zjawiony
 
Tomasz Zjawiony

Przedsiębiorca, prezes i dyrektor generalny Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, konsul honorowy Republiki Słowenii. Kierował firmami na rynku polskim, tworzył i prowadził oddziały firm z kapitałem niemieckim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim. Członek rad nadzorczych oraz zarządów spółek, również skarbu państwa. Doradza inwestorom i korporacjom międzynarodowym. Organizator „Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw” – jednego z największych wydarzeń dedykowanych sektorowi MŚP. Specjalizuje się w tematyce handlu na rynkach polskim oraz międzynarodowym. Przez ostatnie lata pracował dla zagranicznych korporacji: włoskich, hiszpańskich oraz niemieckich, gdzie był odpowiedzialny za rozwój inwestycji w Europie Środkowej. Jest inicjatorem wielu projektów społecznych i przedsiębiorczych. Działa również jako członek licznych gremiów gospodarczych, m.in. Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, Rady Społeczno-Gospodarczej Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Wojewódzkiej Rady ds. Elektromobilności, Rady Politechniki Śląskiej, a także jako Przewodniczący Komitetu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Pełnił również funkcję pełnomocnika Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA.

Konrad Ciesiołkiewicz
 
Konrad Ciesiołkiewicz

Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Zawodowo związany z Orange Polska, gdzie odpowiada za sprawy społeczne. Prezes Fundacji Orange, zajmującej się edukacją cyfrową, informacyjną i medialną uczniów oraz wspieraniem nauczycielek, nauczycieli, a także liderek i liderów społeczności lokalnych. Z wykształcenia jest psychologiem, politologiem i doktorem nauk społecznych.

Formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy

 • FBN Poland
 • FBN Poland

Sponsor

 • Fundacja Wolności Gospodarczej

Patronat

 • FBN Poland
 • Pracodawcy RP logo
 • Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiostw
 • Forum Rozwoju Obywatelskiego logo
 • Komitet Dialogu Społecznego logo
 • Strefa Prawa

Termin i miejsce

4 maja 2022 r. (środa)
18.00–20.00
Uniwersytet SWPS, Filia w Katowicach, ul. Techników 9, aula oraz online

Kontakt

SWPS Innowacje
e-mail: [email protected]

Zobacz inne aktualności