Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej

pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej

Uniwersytet SWPS jest jedyną w Polsce uczelnią, gdzie kształcenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej odbywa się w ramach czteroletnich studiów podyplomowych oraz gdzie na poziomie akademickim (dwuletnie studia podyplomowe) odbywa się kształcenie w superwizji.


English Version
Wydział Psychologii w Warszawie Uniwersytet SWPS

Kształcenie psychoterapeutów

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS jest największym ośrodkiem kształcącym psychoterapeutów w Polsce (według rejestru Certyfikatów PTTPB i absolwentów Uniwersytetu SWPS) z ponad 800 absolwentami w sześciu miastach: w Warszawie, Sopocie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Rzeszowie. W istotny sposób wpływa ona na zapotrzebowanie społeczne dotyczące dostępności do psychoterapii (leczenia metodami psychologicznymi o udokumentowanej skuteczności). Absolwenci Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS legitymują się świadectwem ukończenia czteroletnich studiów podyplomowych (a także najczęściej certyfikatami Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies). Absolwenci oraz słuchacze w trakcie kształcenia pracują w całej Polsce, zarówno w ośrodkach i gabinetach prywatnych, jak i w miejscach, gdzie psychoterapia osób dorosłych, dzieci i młodzieży jest finansowana ze środków publicznych (poradniach zdrowia psychicznego, środowiskowych centrach zdrowia psychicznego, całodobowych i dziennych oddziałach psychiatrycznych). Założeniem ich praktyki jest poddawanie pracy superwizji oraz przestrzeganie zasad kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Unikalny program kształcenia psychoterapetów...

Program czteroletnich, dwustopniowych studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej został opracowany w celu umożliwienia uczestnikom zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie psychoterapii szerokiego zakresu zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

W programie znajduje się również zastosowanie umiejętności psychoterapeutycznych w rozumieniu i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych jednostki, niespełniających kryteriów rozpoznawania zaburzeń psychicznych określonych klasyfikacjami DSM i ICD - jak na przykład osób w kryzysowych sytuacjach życiowych czy sportowców.

...pod okiem doświadczonych superwizorów

Superwizja stanowi główną część ostatnich dwóch lat studiów i prowadzona jest przez certyfikowanych superwizorów-dydaktyków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zespół głównych superwizorów Szkoły, stanowią psycholodzy oraz lekarze – specjaliści w psychologii klinicznej i psychiatrii człowieka dorosłego, dzieci i młodzieży, specjaliści w prowadzeniu terapii par, rodzinnej, jak również osób z zaburzeniami całościowymi i dysfunkcjami neurologicznymi. Superwizje prowadzi stała kadra superwizorów, co umożliwia studentom analizę i uzyskanie pomocy w pokonaniu trudności diagnostycznych i terapeutycznych w skomplikowanych przypadkach. W trakcie studiów każdy ze studentów zobowiązany jest do superwizji terapii 10 pacjentów, co oznacza bezcenną możliwość poznania przez każdego z uczestników ponad 200 opisów i analiz superwizowanych terapii.

Zespół wykładowców i superwizorów – stanowią specjaliści, którzy poza wiedzą teoretyczną – posiadają również wieloletnie doświadczenie kliniczne w leczeniu i psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Do bloków tematycznych zapraszani są wybitni specjaliści polscy i zagraniczni.

Wiedza oparta na dowodach

Specyfika Szkoły i studiów umożliwia aktywne włączenie studentów do grona terapeutów prowadzących psychoterapię w ramach badań naukowych. Miało to miejsce w ramach programu TRAKT 2008-2010, a obecnie programu badawczego Diagnoza, Terapia, Psychoterapia PTSD, który rozpoczął się w roku 2014 oraz programu E-compared prowadzonego przez Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS. Pozwala to na weryfikację skuteczności studentów jako terapeutów oraz przygotowuje ich do roli badaczy nad psychoterapią. Jako jedyna Szkoła w Polsce możemy odwołać się do wyników badań potwierdzających skuteczność terapii prowadzonych przez terapeutów kształcących się na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS, a więc udokumentować skuteczność procesu kształcenia. Potwierdzają to inne dane – niemal 100 proc. osób kończących studia uzyskuje certyfikaty PTTPB a znaczna – EABCT. Absolwenci studiów podyplomowych są cenionymi i poszukiwanymi psychoterapeutami. Zgłaszająca się co roku liczba osób o zróżnicowanym doświadczeniu, niestety uniemożliwia przyjęcie wszystkich, pozwala jednak na wybór najlepszych spośród kandydatów. Z radością możemy więc oczekiwać, że kończący Szkołę psychoterapeuci poznawczo-behawioralni, dzięki wszechstronnemu wykształceniu w leczeniu zaburzeń psychicznych metodami psychoterapii poznawczo-behawioralnej będą stanowić szansę dla pacjentów na uzyskanie w pełni profesjonalnej i skutecznej psychoterapii.

Zachęcamy do przeczytania rozmowy z założycielkami Szkoły, dr hab. Agnieszką Popiel, prof. Uniwersytetu SWPS i dr n. hum. Ewą Pragłowską oraz do obejrzenia webinaru „Jak zostać psychoterapeutą?”:

Zachęcamy do obejrzenia rozmowy założycielek Szkoły z Joanną Gutral. Rozmowa dotyczy podręcznika „Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka” autorstwa dr hab. Agnieszki Popiel, prof. Uniwersytetu SWPS i dr n. hum. Ewy Pragłowskiej:

15-lecie Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej

Z okazji jubileuszu 15-lecia Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS 16 września 2022 r. odbyła się konferencja naukowa Terapia poznawczo-behawioralna 2007-2022. Integracja. Konferencja cieszyła się zainteresowaniem szerokiego grona odbiorców – wzięło w niej udział ponad 520 osób, zarówno w formie stacjonarnej (231 osób) i online (295 osób).

myFlickr

flickr icon 0 Więcej zdjęć na Flickr »

Księga Pamiątkowa

Serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej, a także uczestników jubileuszowej konferencji do wpisywania się w Księdze Pamiątkowej z okazji 15-lecia Szkoły.

Przejdź do księgi pamiątkowej

Studia podyplomowe

Jednolity program merytoryczny Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS jest realizowany we wszystkich wydziałach Uniwersytetu SWPS. Kierownicy merytoryczni w wydziałach pełnią rolę głównych superwizorów i pracują w ścisłej współpracy z kierującymi Szkołą autorkami programu.

Ten sam program realizowany jest w siedmiu ośrodkach – Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Sopocie, WarszawieWrocławiu.

Program obejmuje zarówno główne, jak i dodatkowe nurty terapii poznawczo-behawioralnej (terapia zorientowana na schematy, DBT, terapie trzeciej fali).

Sprawdź nasze lokalizacje

Baza Wiedzy dla słuchaczy i kandydatów

Najświeższe informacje związane ze studiowaniem znajdziesz w Bazie Wiedzy dla słuchaczy i kandydatów Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Dostęp do bazy dla słuchaczy jest możliwy po zalogowaniu się uczelnianymi poświadczeniami.

Szkolenia

Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym. Zajęcia są realizowane przez specjalistów terapeutów dzieci i młodzieży, superwizorów, specjalistów psychiatrów dzieci i młodzieży, mających doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami w wieku rozwojowych.

Sprawdź ofertę

Cykl szkoleń dostosowany został do programu specjalizacji Psychoterapia dzieci i młodzieży, ścieżka poznawczo-behawioralna i jest uzupełnieniem programu czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Zrealizowane zajęcia można wykorzystać jako dorobek wymagany w przypadku ubiegania się o specjalizację z psychoterapii dzieci i młodzieży, spełniają one kryteria stosowane od oceny wniosku o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Do jednego z kryteriów uznania dorobku wymagane jest 320 godzin szkolenia z dzieci i młodzieży.

W przebiegu zajęć uczestnicy zyskają szansę na omówienie i przećwiczenia protokołów, ćwiczenia fragmentów sesji, scenek z terapii, trudnych momentów, typowych problemy w pracy z takim pacjentem. Zwrócona zostanie uwaga na specyficzność poznawczą zaburzeń wieku rozwojowego, kluczowe elementy i metody pracy, dostępne protokoły, najczęstsze problemy w terapii. Zajęcia zawierają około 50–60 proc. formuły wykładowej i 40–50 proc. formuły warsztatowej. Każde zajęcia kończą się wypełnianiem zadań podsumowujących, których wykonanie jest integralną częścią kursu i stanowi warunek zaliczenia zajęć.

Oferta kierowana jest do słuchaczy i absolwentów SPPB, a także psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych kształcących się w innych szkołach bądź absolwentów innych szkół. Nie ma konieczności realizowania całego cyklu szkolenia, można realizować poszczególne moduły.

W tym roku realizujemy szkolenia:

 1. Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Psychopatologia dzieci i młodzieży
 2. Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Konceptualizacja pacjenta w wieku rozwojowym
 3. Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży
 4. Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Przemoc i więź
 5. Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Trzecia fala w psychoterapii dzieci i młodzieży
 6. Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Budowanie programów terapeutycznych, standardy, złożone problemy

Aktualności

Nagrody i wyróżnienia5-04-2024

Nagroda MedWoman 2023 dla prof. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej

Czytaj więcej
Aktualności8-03-2024

Poparcie stanowiska PAN w sprawie powołania konsultanta krajowego ds. psychoterapii

Czytaj więcej
Nagrody i wyróżnienia29-11-2023

Publikacja założycielek Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej z nagrodą naukową PAN

Czytaj więcej
Wykłady i spotkania27-10-2023

A co, jeśli psychoterapia nie działa lub szkodzi? Szkolenie dla psychiatrów i terapeutów

Czytaj więcej
Wykłady i spotkania26-10-2023

Jak zapobiec samobójstwu? Szkolenie z prof. Corym Newmanem dla psychiatrów i terapeutów

Czytaj więcej
Aktualności22-08-2023

Razem na rzecz zdrowia psychicznego: Uniwersytet SWPS na 29. Pol’and’Rock Festival

Czytaj więcej
Wykłady i spotkania21-07-2023

Jak zapobiec samobójstwu? Szkolenie dla psychiatrów i terapeutów

Czytaj więcej
Aktualności19-05-2023

Terapia zaburzeń potraumatycznych – obejrzyj wykład prof. Agnieszki Popiel

Czytaj więcej
Wykłady i spotkania14-04-2023

Standardy szkolenia i certyfikowania psychoterapeutów – dobre praktyki i regulacje

Czytaj więcej
Udział w badaniu14-03-2023

Międzynarodowe badanie EABCT – dla psychoterapeutów stosujących terapię poznawczo-behawioralną – weź udział

Czytaj więcej
Aktualności17-01-2023

„Depresja? Nie, dziękuję”. Nowy program Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

Czytaj więcej
Aktualności24-10-2022

Obchody jubileuszu 15-lecia Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

Czytaj więcej
Wykłady i spotkania20-09-2022

News challenges for trauma therapies and traumatic studies. Webinar z serii EACLIPT

Czytaj więcej
Konferencje16-09-2022

Terapia poznawczo-behawioralna 2007–2022. Integracja

Czytaj więcej
Aktualności25-07-2022

Jak wykształcić dobrego psychoterapeutę? Wywiad z dr Ewą Pragłowską i prof. Agnieszką Popiel

Czytaj więcej

Kierownictwo

Kierownicy dydaktyczni i główni superwizorzy

Derezińska, Ida kierownik dydaktyczny SPPB w Sopocie, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży
Ida Derezińska
 
specjalista psychologii klinicznej i psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta (PTTPB, EABCT), superwizor psychoterapii (PTTPB)
Gałuszko-Węgielnik, Maria kierownik dydaktyczny SPPB we Wrocławiu
Maria Gałuszko-Węgielnik
dr n. med.
specjalista psychiatra, psychoterapeutka, superwizorka
Skotnicka-Chaberek, Magdalena kierownik dydaktyczny SPPB w Katowicach, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży
Magdalena Skotnicka Chaberek
dr n. med.
psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Wiśniewski, Artur kierownik dydaktyczny SPPB w Poznaniu, superwizor psychoterapii (PTTPB), specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży
Artur Wiśniewski
dr n. med.
specjalista psychiatra dorosłych, dzieci i młodzieży oraz certyfikowany psychoterapeuta (PTTPB), superwizor

Zespół superwizorów terapii dorosłych, dzieci i młodzieży

Darżynkiewicz, Krystyna
Krystyna Darżynkiewicz
 
psycholog kliniczny, specjalista II stopnia, psychoterapeuta, terapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor
Michałowski, Jarosław
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Jarosław Michałowski
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Laboratorium Neuronauki Emocji","Nazwa odmieniona":"Laboratorium Neuronauki Emocji"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor, bada neuronalne korelaty doświadczeń emocjonalnych oraz relacje między emocjami i procesami poznawczymi
Połeć-Szalonek Magdalena
Magdalena Połeć-Szalonek
 
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholożka, socjolożka, psychoterapeutka, superwizorka
Walczak, Bartłomiej
Bartłomiej Walczak
 
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, superwizor
Cubała, Wiesław Jerzy
Wiesław Jerzy Cubała
prof. dr hab.
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor
Białek, Katarzyna
Katarzyna Białek
 
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, superwizor,specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży
Gąssowska-Szmidt, Magdalena
Magdalena Gąssowska-Szmidt
 
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholog, psychoterapeuta, superwizor
Grabowski, Karol
dr n. med. Karol Grabowski
 
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholog, psychoterapeuta poznawczo–behawioralny, superwizor
Kuroń, Michał
Michał Kuroń
 
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskispecjalista psychologii klinicznej i terapii środowiskowej, psychoterapeuta (PTTPB), superwizor psychoterapii (PTTPB)
Markowska-Regulska, Katarzyna
Katarzyna Markowska-Regulska
dr n. med.
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskicertyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, superwizorka
Mińkowska, Elżbieta
Elżbieta Mińkowska
 
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholog, pedagog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii (PTTPB)
Nowocin, Dorota
Dorota Nowocin
dr n. społ.
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii (PTTPB)
Pawłowska, Izabela
Izabela Pawłowska
dr
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholog, wykładowca akademicki, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
Stawikowska, Judyta
Judyta Stawikowska
 
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskispecjalistka psychologii klinicznej, psycholożka, pedagożka specjalna, psychoterapeutka, superwizorka
Walerowska, Natalia
Natalia Walerowska
 
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (PTTPB), superwizor-dydaktyk PTTPB;

Goście
i współpraca zagraniczna

Najwybitniejsi psychoterapeuci i badacze psychoterapii byli w ciągu ostatnich 15 lat gośćmi Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Prowadzili wykłady i warsztaty podczas studiów podyplomowych w psychoterapii i superwizji. Wykładali u nas profesorowie: Stefan Hofmann (USA, Niemcy), Sarah Corrie (UK), Thomas Heidenreich (NIemcy), Eduardo Keegan (Argentyna), Cory Newman (USA), Ceu Salvador (Portugalia), Mehmet Sungur (Turcja), Yona Teichman (Izrael), Meir Teichman (Izrael).

Wykładowcy Szkoły Psychoterapii prowadzili takżę zajęcia w Argentynie, na Litwie, Łotwie i Ukrainie, aktywnie uczestniczą w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Superwizje

Superwizja jest podstawą kształcenia psychoterapeutów, którzy jeszcze nie uzyskali certyfikatu psychoterapeuty. Superwizja jest także podstawą prowadzenia praktyki terapeutycznej przez certyfikowanych psychoterapeutów. Kodeks etyczny psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego (www.pttpb.pl) zobowiązuje do poddawania własnej praktyki superwizji aby móc skonsultować problemy.

Superwizja a wypalenie zawodowe

Praktykowanie psychoterapii może być bardzo satysfakcjonujące. Psychoterapeuci mają przywilej towarzyszenia pacjentowi w rozwoju, pokonywaniu ograniczeń, dochodzeniu do zdrowia. Jednak praca psychoterapeuty jest emocjonalnie wymagająca i trudna. Psychoterapeuci są narażeni na te same problemy psychologiczne i zaburzenia psychiczne, które dotyczą innych ludzi. Specjaliści w zakresie zdrowia psychicznego – psychiatrzy i psychoterapeuci są grupą szczególnie narażoną na wypalenie zawodowe. Superwizja praktyki klinicznej jest unikalnym procesem, w którym stojąc na straży dobra obu stron relacji pacjent-psychoterapeuta to psychoterapeuta może uzyskać pomoc w rozpoznaniu sytuacji gdy jego pogorszone samopoczucie z powodu własnych problemów lub zaburzeń może przekładać się na funkcjonowanie zawodowe. Zwiększenie intensywności superwizji jest jednym z postulowanych sposobów profilaktyki wypalenia zawodowego, czy szerzej: zdrowia psychicznego u psychoterapeutów.

Zalecenia stowarzyszeń naukowych

Na konieczność superwizji zwracają uwagę kodeksy etyczne stowarzyszeń naukowych np. Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej:

 • II.2 Psychoterapeuta poznawczy i/lub behawioralny za swój obowiązek uważa stałą pracę nad kształtowaniem osobistego humanistycznego systemu wartości, kierując się przy tym troską o dobrze pojęty własny rozwój osobowy i dbałością o dobrą kondycję psychiczną;
 • II.8 Psychoterapeuta poznawczy i/lub behawioralny ma obowiązek zasięgnąć konsultacji superwizora w każdym przypadku, gdy problemy osobiste terapeuty mogą wpływać na przebieg i skutki prowadzonej psychoterapii;

Czy Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego:

 • „Psychologowie starają się być świadomi możliwego wpływu własnego zdrowia fizycznego i psychicznego na ich zdolność do pomocy tym, z którymi pracują”,
 • „Psychologowie nieustannie podejmują wysiłki, aby rozwijać i utrzymywać swoje kompetencje”,
 • „Psychologowie powstrzymują się od inicjowania czynności, gdy wiedzą lub powinni wiedzieć, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich problemy osobiste uniemożliwiają im wykonywanie czynności związanych z pracą we właściwy sposób”,
 • ”Gdy psychologowie zdadzą sobie sprawę z problemów osobistych, które mogą odpowiednio przeszkadzać im w wykonywaniu obowiązków związanych z pracą, podejmują odpowiednie kroki, takie jak uzyskanie profesjonalnej konsultacji lub pomocy, i określają, czy powinni ograniczyć, zawiesić lub zakończyć pracę związaną z psychoterapią”

Superwizje w Klinice Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

Superwizorzy, w większości stanowiący trzon wykładowców podyplomowej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS współpracują z Kliniką Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Ich wieloletnie doświadczenie kliniczne i dydaktyczne obejmuje zarówno superwizję pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi jak i dziećmi i młodzieżą.

Superwizje prowadzone w Klinice przeznaczone są dla wszystkich psychoterapeutów prowadzących psychoterapię poznawczo-behawioralną, w tym:

 • dla psychoterapeutów w trakcie studiów podyplomowych/ czteroletnich szkoleń do certyfikatu psychoterapeuty (szczególnie I i II roku przed rozpoczęciem zajęć superwizyjnych objętych czesnym na III i IV roku)
 • dla praktykujących licencjonowanych psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych
 • dla psychoterapeutów, którzy nie będą terapeutami poznawczo-behawioralnymi prowadzą terapię według opartych na danych protokołów terapeutycznych

Usługi terapeutyczne

Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwerystetu SWPS

Powołanie Kliniki Uniwerystetu SWPS jest naturalną konsekwencją dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu SWPS oraz rosnącego zapotrzebowania pacjentów - dorosłych, dzieci i młodziezy - na psychoterapię poznawczo-behawioralną. Słuchacze Szkoły Psychoterapii mogą odbywać w Klinice staż pozwalający na zdobywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych.

Zespół Kliniki stanowią twórcy i absolwenci Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, wykładowcy i absolwenci studiów w superwizji psychoterapii poznawczo-behawioralnej połączeni ideą nieustannego doskonalenia wiedzy klinicznej, dlatego stałe punkty w kalendarzu działań Kliniki wyznaczają superwizje i spotkania naukowe. Wśród specjalistów Kliniki są autorzy podręczników, książek i materiałów psychoedukacyjnych dla pacjentów.

Odwiedź stronę Kliniki 

Materiały
wideo

Zapraszamy do obejrzenia/wysłuchania wybranych matriałów wideo