logo uswps nazwa 3

Sopot

Kolegium podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego. W skład Kolegium wchodzą pracownicy i studenci Wydziału.

Przewodnicząca

 • dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan
 

Członkowie

 • dr Wiesław Baryła – prodziekan ds. dydaktycznych
 • dr hab. Aleksandra Szymków-Sudziarska, prof. Uniwersytetu SWPS – zastępca dyrektor Instytutu Psychologii
 • dr Róża Bazińska – kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia
 • dr Agnieszka Popławska – prodziekan ds. studenckich, kierownik Zakładu Psychologii Organizacji i Marketingu
 • dr Eufrozyna Gruszecka – kierownik Zakładu Psychologii Społecznej
 • dr Dorota Szczygieł – kierownik Zakładu Podstaw Psychologii
 • dr Dorota Kalka – kierownik Zakładu Wspomagania Rozwoju
 • dr hab. Michał Parzuchowski, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem
 • prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
 • prof. dr hab. Bogdan Wojciszke
 • prof. dr hab. Tomasz Maruszewski
 • prof. dr hab. Bolesław Niemierko
 • dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Aleksandra Fila-Jankowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • mgr Joanna Walczak – specjalista w Biurze Dziekana
 • Jerzy Kosiewicz – przedstawiciel studentów Wydziału Psychologii w Sopocie

Wydziałowe komisje

Komisja ds. badań i aktywności naukowej

KOMISJA DS. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH