logo uswps nazwa 3

Wrocław

Katedra prowadzi studia prawnicze o profilu praktycznym, które otwierają drogę zarówno do kariery w klasycznych zawodach prawniczych (sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, komornika, notariusza czy też prawnika – w strukturach administracji rządowej, samorządowej i Unii Europejskiej), jak i do kariery w dyplomacji, biznesie, polityce oraz w organizacjach pozarządowych.

 

Pracownicy etatowi

258 iwona sierpowska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Iwona Sierpowska

Kierownik Katedry Prawa
prawnik, specjalizuje się w prawie administracyjnym, socjalnym i problematyce pomocy społecznej

biogram »

258 Monika Lewandowicz Machnikowska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Monika Lewandowicz-Machnikowska

prawnik, specjalizuje się
w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych, polityce społecznej

biogram »

258 zofia sienkiewicz

prof. dr hab.

Zofia Sienkiewicz

profesor prawa, specjalistka w zakresie prawa karnego materialnego

258 Anna Malicka Ochtera

dr

Anna Malicka-Ochtera

adwokat, zajmuje się prawem karnym procesowym oraz materialnym, a także prawem rodzinnym oraz bieżącą obsługą biznesu

biogram »

258 mateusz radajewski

dr

Mateusz Radajewski

prawnik, zajmuje sie prawem konstytucyjnym i prawami człowieka

biogram »

Współpracownicy

 • dr Anna Banaszewska
 • dr Monika Braun
 • mgr Tomasz Doliński
 • dr Grzegorz Góralczyk
 • inż. mgr Tomasz Hawron
 • dr Anna Jeleń
 • dr Agnieszka Łuszpak-Zając
 • mgr Sławomir Prusakowski
 • mgr Magdalena Stręk
 • mgr Marcin Śmigiel
 • dr Sylwia Wrona

Tutoring

uczący się studenci

 

Studenci studiów prawniczych od I roku objęci są programem tutorskim, wzorowanym na rozwiązaniach przyjętych na najlepszych anglosaskich uczelniach. Każdemu studentowi przydzielany jest spośród pracowników naukowych Wydziału tutor, który podejmuje indywidualną pracę ze swoim podopiecznym.

Zasadniczym celem tutoringu jest rozwój osobisty i intelektualny studenta. Tutor pomaga studentowi odkryć jego talenty, odnaleźć cele i motywację, a przede wszystkim dba o jego kondycję intelektualną. Tutoring opiera się na relacji między mistrzem a uczniem, która kształtowana jest w atmosferze życzliwości i zrozumienia. Regularne indywidualne spotkania z tutorem zachęcają do poszukiwań naukowych, rozwijają zainteresowania, budują pewność siebie oraz pomagają ćwiczyć sztukę argumentacji, niezbędną w pracy przyszłego prawnika.

Opinie studentów

„Największym atutem kierunku Prawo na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu jest możliwość interakcji i wymiany poglądów z prowadzącymi zajęcia. Wykłady nie są monologiem prowadzącego, uczestnictwo w nich nie ogranicza się tylko do możliwości zadawania pytań, ale również możliwości toczenia dyskusji nad ciekawszymi zagadnieniami. Sposób prowadzenia zajęć i przeprowadzania egzaminów jest nastawiony, o ile jest to możliwe, jak najbardziej pod studenta. Jeżeli chodzi o to co dla mnie jest najlepszą cecha uczelni, to przeogromna pomoc wszystkich prowadzących i władz Uczelni w możliwości samorozwoju. Umożliwienie najpierw spróbowania wielu nowych rzeczy, a w przypadku obrania już swojego kierunku wielkie wsparcie w realizacji celu. Uczelnia jest otwarta na wszelkiego rodzaju aktywności studenta, zarówno praktyczną, związaną z wykonywanym w przyszłości zawodem, jak i naukową, w tym pisanie artykułów, prowadzenie badań, czy szeroko pojęte poszerzanie horyzontów. O ile student wyraża jakakolwiek chęć do działania zawsze może liczyć na wsparcie i pomoc, co chyba w dzisiejszych czasach jest niezmiernie pożądane i pozwala na samorealizację".

„Uniwersytet SWPS jest idealnym miejscem na rozwijanie swoich zainteresowań. Wykładowcy traktują każdego studenta bardzo indywidualnie, każdy z chęcią i uśmiechem zawsze nam pomoże. Dzięki zorganizowanym praktykom, na samym początku studiów, miałam możliwość zapoznania się z zawodem prawnika i utwierdzenia się w decyzji że jestem w dobrym miejscu".

Najważniejsze wydarzenia

Dzień z Prawem

13 grudnia odbył się kolejny Dzień z Prawem skierowany do uczniów szkół średnich, którzy licznie przybyli na Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez wykładowców Szkoły Prawa. Poruszono takie tematy jak m.in. o tym jak działa wymiar sprawiedliwości, co mówi prawo w kontekście patostreamingu i pornografii, dlaczego warto studiować prawo oraz jak z perspektywy prawnika wyglądał stan wojenny.

strona www »

Dzień z prawem Wrocław

 

 

 

 

 

 

Dzień z prawem Wrocław 2

Wernisaż wystawy Legal Design

Wydaje się to niemożliwe: zawiłe zagadnienia prawne przedstawić w sposób przyjazny, intuicyjny i zrozumialy dla wszystkich. A jednak, studenci grafiki hermetyczny język prawa przetłumaczyli na przystępny język wizualny. Dzięki legal design, czyli połączeniu designu i prawa, rozwiązali kilka problemów, z którymi borykamy się na co dzień. Okazuje się, że umowa może byc tak zaprojaktowana, by konsument chciał ją doczytać do końca, a prawo autorskie wcale nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje.

strona www »

Legal Design 1

 

 

 

 

 

 

Legal Design 2

Konferencja naukowa „Dobro dziecka jako wartość w prawie”

konferencja dobro dziecka

Ze względu na niedojrzałość psychiczną i fizyczną dziecko wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej. Jak każdemu człowiekowi, przysługuja mu między innymi prawa do życia i rozwoju, odpowiedzniego standardu życia, wolności od przemocy fizycznej, swobody myśli, sumienia i wyznania. Czy prawa te rzeczywiśce są respektowane? Gdzie przebiega granica ingerencji ustawodawcy w sytuację dziecka? W jaki sposób prawo chroni dobro dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej?

strona www »

 

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
Wydział Prawa i Komunikacji we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław