logo uswps nazwa 3

Wrocław

Kolegium Wydziału złożone jest z pracowników i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego.

Przewodniczący

 • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Przedstawiciel

 • studentów Julia Data

Członkowie

 • prof. dr hab. Michael Fleischer
 • prof. dr hab. Igor Borkowski
 • dr Mariusz Wszołek
 • dr hab. Iwona Sierpowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Anna Malicka-Ochtera
 • dr Iwona Morozow
 • dr Dorota Płuchowska
 • dr Krzysztof Moszczyński