hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia
image
Image is not available

Prawnik, specjalizuje się w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego.

Dlaczego nasza Szkoła jest inna? Nie dajemy Studentom gotowych odpowiedzi na pytania, ale uczymy, jak je znaleźć.

Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Image is not available
Slider
image

Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Slider

Rekrutacja zimowa
we Wrocławiu

Gdzie możesz studiować?
Warszawa, Wrocław, Poznań

Poziom studiów
jednolite magisterskie

Czym różni się Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS
od tradycyjnych studiów prawniczych?

W Polsce uczy się prawa w ten sam sposób od dziesiątek lat – rzetelnie, ale czy skutecznie? Doświadczenie skłania do odpowiedzi: nie. Absolwenci studiów prawniczych nie są przygotowani do zawodu, brakuje im praktycznej wiedzy i umiejętności, znają przepisy, ale nie mają warsztatu. W Szkole Prawa postanowiliśmy to zmienić.

 
1

Prawo musisz przede wszystkim rozumieć

Nasze studia uczą analitycznego i strategicznego myślenia prawniczego. Nie uczymy przepisów, a ich interpretacji. Pokazujemy, jak sprawnie korzystać z baz aktów prawnych. Ćwiczymy umiejętność argumentacji prawniczej.

2

Będziesz uczył się na błędach, ale nie własnych

Poddając analizie rzeczywiste problemy prawne, nauczymy Cię stosować prawo w praktyce. Praca na kazusach będzie stanowić istotny element Twoich zajęć. Oprócz warsztatów i wykładów będziesz uczestniczył w dyskusjach, negocjacjach, sporach prawnych, debatach oksfordzkich i symulacjach rozpraw sądowych.

3

Będziesz pracował z ludźmi i dla ludzi

Dobry prawnik umie rozmawiać z ludźmi, potrafi objaśniać zawiłe sytuacje prawne, wie, jak prowadzić negocjacje i rozwiązywać konflikty. U nas zdobędziesz niezbędne kompetencje z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, mediacji, retoryki. Umiejętności konieczne w pracy zawodowej, których dotychczas nie uczono na studiach prawniczych.

4

Poznasz swoje mocne i słabsze strony

Podczas studiów będziesz pod opieką doradcy, który pomoże Ci określić ścieżkę kariery zawodowej dostosowaną do predyspozycji i zainteresowań. Wspólnie zidentyfikujecie Twoje mocne i słabsze strony, ułożycie indywidualny plan rozwoju i program nauczania, abyś kończąc studia był kompetentnym prawnikiem, przygotowanym do podjęcia pracy w wybranym sektorze lub przystąpienia do egzaminu na aplikacje prawnicze.

5

Zrozumiesz biznes, dla którego będziesz pracował

Zajęcia z zarządzania pozwolą zrozumieć środowisko biznesowe, w którym jako przyszły radca czy prawnik korporacyjny będziesz funkcjonował. Ekonomia i finanse, struktury właścicielskie przedsiębiorstwa, zarządzanie zespołem zadaniowym – to wyzwanie dla prawnika, z którym Ty będziesz sobie radził.

6

Zdobędziesz umiejętności poszukiwane na rynku pracy

Konsultujemy program studiów z przedstawicielami biznesu, współpracujemy z lokalnymi firmami, instytucjami, kancelariami i sądami. Na zajęciach ze specjalistami poznasz bieżące problemy prawne, a podczas profesjonalnych praktyk nawiążesz pierwsze kontakty zawodowe.

Mówiąc prawnik, często wyobrażamy sobie człowieka w todze sędziego lub adwokata. Wybieramy studia prawnicze kierowani idealistyczną wizją przyszłej kariery zawodowej. Jednak rynek pracy weryfikuje nasze wyobrażenia. Wielu prawników podejmuje pracę w instytucjach i organizacjach państwowych lub gospodarczych, na stanowiskach odległych od pierwotnych założeń. Jedno jest pewne, idąc na studia nie potrafimy określić realnie, jak będzie wyglądać nasza ścieżka kariery, bo wiemy zdecydowanie za mało.

W Szkole Prawa pokażemy Ci różne możliwości kariery i wykształcimy umiejętności niezbędne do podjęcia wyzwań na aktualnym rynku pracy.


dr Katarzyna Antolak-Szymanski, prawnik, mediator

Slider

Doradca osobisty studenta (DOS)

tutor

W Szkole Prawa już od pierwszego semestru pracujesz z doradcą nad swoim rozwojem zawodowym. Doradca, wybrany spośród pracowników naukowych wydziału, wskaże Ci, jak odpowiedzialnie i świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery, jakie przedmioty wybrać oraz jakie umiejętności ćwiczyć, by zrealizować program kształcenia zgodny z indywidualnymi potrzebami i osiągnąć zamierzony cel. Otrzymasz dwojaki rodzaj wsparcia – wsparcie prawnika (DOS merytoryczny) i psychologa. Ten pierwszy będzie Twoim przewodnikiem po meandrach wiedzy prawniczej, wskaże Ci źródła pozyskiwania wiedzy, pomoże Ci w identyfikacji Twoich potrzeb. Ten drugi wesprze Cię w zakresie rozwoju kompetencji.

Rok I – decydujący w wyborze DOS i kształtowaniu tożsamości prawniczej

tutor

Na początku pierwszego semestru bierzesz udział w zajęciach warsztatowych, których celem jest zapoznanie się pracowników Szkoły Prawa z Twoimi umiejętnościami – nie tylko prawniczymi, lecz także osobowościowymi. W prace zostają włączeni uczelniani psychologowie, organizujący działania integracyjne. W listopadzie uczestniczysz w konsultacji z Dziekanem lub Prodziekanem, która przybliży Ci wybór ścieżki kariery, wskaże Ci również Twoje mocne i słabe strony. Po tej rozmowie podchodzisz do rozpoznania swoich kompetencji prawniczych z wykorzystaniem programu Quo Vadis, który ma wskazać Twoje predyspozycje. Wyniki zostają omówione z Tobą na godzinnym spotkaniu z psychologiem/coachem.
W grudniu Dziekan wyznacza Ci doradcę merytorycznego (DOS – doradca osobisty studenta) spośród pracowników wydziału. Jego zadaniem jest nie tylko wskazanie Ci ogólnych zasad pracy prawnika, lecz także zaproponowanie działań ogólnorozwojowych, dzięki którym m.in. dowiesz się, jak pozyskiwać informacje i jak je właściwie filtrować. Od tego momentu rozpoczynasz stałą współpracę ze swoim doradcą, mając do dyspozycji kilka konsultacji w ciągu roku akademickiego.

Rok II-IV – współpraca z DOS na dalszych etapach nauki

tutor

Na drugim roku rozwijasz swoje indywidualne zdolności, formułujesz własne zainteresowania w obszarze prawa. W trakcie trzeciego roku określasz cel zawodowy, w wyznaczeniu którego możesz (ale nie musisz) skorzystać z pomocy coacha. Podczas tego roku decydujesz się na rodzaj prawa, który chcesz praktykować. Na czwartym roku rozpoczynasz współpracę z Biurem Karier, które, po konsultacjach z opiekunem merytorycznym, pomaga Ci w znalezieniu praktyk lub staży. DOS wspiera Cię również w wyznaczeniu opiekuna pracy magisterskiej. Od tej pory promotor przejmuje funkcję doradcy i pomaga Ci w sfinalizowaniu edukacji.

Pod koniec każdego roku nauki, we wszystkich ośrodkach, przeprowadzany jest anonimowy test weryfikujący przyrost kompetencji. Nie ma on wpływu na Twoją ocenę, sprawdza jednak, czy przyjęte metody uczenia w poszczególnych ośrodkach dają podobne wyniki.

W jaki sposób Doradca Osobisty Studenta będzie z Tobą współpracował?
wyjaśni specyfikę
zawodów prawniczych
sprawdzi Twoje kompetencje
i wskaże wyzwania rozwojowe
pomoże Ci zbudować
ścieżkę specjalizacyjną
wesprze Cię w świadomym
wyborze drogi kariery
będzie monitorował
Twoje osiągnięcia
zapewni wsparcie
w sytuacjach trudnych
pokaże możliwości indywidualnej
organizacji studiów
pomoże Ci w wyborze tematu
pracy magisterskiej
aplikacja beata

Aplikacja to nie jedyna droga

Obecnie praca dla prawników czeka głównie w biznesie, gdzie liczą się specyficzne umiejętności, takie jak: praca w zespole, zarządzanie projektami, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów – a więc wszystko to, czego nie uczą na tradycyjnych studiach prawniczych, a co znajdziesz w Szkole Prawa Uniwersytetu SWPS. Aplikacja prawnicza, która jest przepustką do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, sędziego czy prokuratora, to tylko jedna z dróg kariery prawniczej. 

Prawnik prawnikowi nie równy,
czyli różne zawody prawnicze

W dzisiejszych czasach znajomość kanonu prawa to za mało, by odnosić sukcesy w sferze zawodowej. Sędzia, adwokat czy prawnik w korporacji to zawody wymagające wiedzy z innego zakresu i bardzo różnych kompetencji. W Szkole Prawa zbudowaliśmy dwie główne ścieżki rozwoju kariery.

Klasyczna
ścieżka kariery zawodowej

prowadząca do aplikacji prawniczych:
adwokackiej, notarialnej, radcowskiej, sędziowskiej, prokuratorskiej

Ścieżka przeznaczona dla osób, które myślą o aplikacji prawniczej i chcą wykonywać klasyczny zawód prawniczy: adwokata lub radcy prawnego w kancelarii prawnej, czy też prokuratora lub sędziego w organach wymiaru sprawiedliwości.

Biznesowa
ścieżka kariery zawodowej

prawnik przedsiębiorca, menedżer, lider zmian,
doradca prawny w biznesie

Ścieżka przeznaczona dla kandydatów, którzy mają predyspozycje biznesowe, myślą o zarządzaniu i pracy z zespołem, chcą uczestniczyć w rozwoju dużych firm i korporacji, prowadzić transakcje gospodarcze i negocjacje biznesowe. To dobry wybór dla osób, które nie boją się wdrażać innowacyjnych rozwiązań.

Specjalistyczne moduły dla studentów

Prawo zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi

Prawo w administracji publicznej

Prawo karne

Prawo zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi

Jedną ze „ścieżek” specjalizacyjnych na studiach prawniczych we Wrocławiu jest Prawo zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi. Aby umożliwić studentom nabycie wiedzy praktycznej będzie ona realizowana we współpracy z praktykami: sędziami sądów pracy, mediatorami, pracownikami działów HR oraz radcami prawnymi specjalizującymi się w problematyce indywidualnego prawa pracy. Celem edukacji na tej ścieżce jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych prawnikom specjalizującym się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz ubezpieczeniach społecznych.

W trakcie siódmego i ósmego semestru studiów, student zapoznaje się z prawem pracy ( 60 godz.) oraz prawem ubezpieczeń społecznych (30 godz.). Następnie może wziąć udział w zajęciach dotyczących negocjacji. Kolejnym etapem jest realizacja zajęć do wyboru, modułu Zbiorowe prawo pracy i dialog społeczny (90 godzin) lub modułu Kliniki prawa pracy (90 godz.). Ponadto dla studentów organizowane są konwersatoria z praktykiem, w szczególności z osobą specjalizującą się w prawie pracy lub ubezpieczeniach społecznych. W ramach modułów do wyboru na dziesiątym semestrze student może wybrać moduł dotyczący postępowania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a  następnie poszerzyć swoją wiedzę prawniczą, o wiedzę dotyczącą procesu rekrutacji, motywowania pracowników oraz budowaniu marki pracodawcy. Kursy objęte tą ścieżką przewidują pisanie pozwów, np. o ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, pisanie projektu regulaminów zakładowych, np. regulaminu pracy oraz udział w symulacji rozprawy sądowej.

Zagadnienia prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych mogą być również tematem pracy magisterskiej pod kierunkiem dr hab. M. Lewandowicz –Machnikowskiej

Specjalistyczne moduły dla studentów

Prawo zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi

Prawo w administracji publicznej

Prawo karne

Prawo w administracji publicznej

Moduł jest dedykowany dla studentów zamierzających pogłębić wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w Polsce. W ramach tej ścieżki specjalizacyjnej student przyswaja wiedzę z wybranych obszarów prawa administracyjnego, zapoznaje się z zasadami funkcjonowania administracji publicznej i jej oddziaływania na sferę praw i obowiązków obywatelskich. W ramach zajęć praktycznych student ma możliwość zapoznania się między innymi z nowoczesnymi narzędziami e-administracji oraz przyswojenia umiejętności redagowania pism urzędowych. Celem edukacji na tej ścieżce jest również kształtowanie wzorców właściwych dla służby publicznej i etosu urzędniczego. Praktyczny element kształcenia został wzmocniony przez współpracę z sędziami sądów administracyjnych, radcami prawnymi, pracownikami samorządowymi oraz członkami korpusu Służby Cywilnej.

Cykl kształcenia otwierają przedmioty podstawowe: prawo administracyjne (60 godz.) oraz postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne (60 godz.), realizowane na trzecim i czwartym semestrze. Ich uzupełnienie stanowią zajęcia praktyczne – warsztaty i konwersatoria z zakresu prawa podatkowego (30 godz.), ochrony danych osobowych (15 godz.) i publicznego prawa gospodarczego (30 godzin). Następnie w ramach specjalności student zapoznaje się z funkcjonowaniem administracji w wybranych obszarach przestrzeni publicznej, służą temu w szczególności przedmioty: prawo ochrony zdrowia publicznego, prawo ochrony środowiska, administracyjna reglamentacja działalności gospodarczej, prawo zamówień publicznych. Umiejętności praktyczne kształtowane są przez konwersatoria z praktykami, w tym przedstawicielami korpusu urzędniczego, a także poprzez moduł dotyczący sztuki prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów poświęconych przebiegowi rozprawy sądowej w sprawach administracyjnych. Ponadto student uczestniczy w zajęciach związanych z prowadzeniem negocjacji i mediacji oraz zarządzania projektem. Na dziesiątym semestrze student może wybrać moduł specjalizacyjny pogłębiający wiedzę z wybranych obszarów prawa administracyjnego i administracji publicznej, jak również rozwijać swoje zainteresowania w ramach seminarium magisterskiego. Opisana ścieżka kształcenia przewiduje przygotowywanie dokumentacji urzędowej, redagowanie pism, w tym decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, opracowywanie projektów aktów prawnych.

Specjalistyczne moduły dla studentów

Prawo zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi

Prawo w administracji publicznej

Prawo karne

Prawo karne

Ścieżka edukacyjna określana modułem Prawo karne dedykowana jest studentom zamierzającym pogłębić wiedzę z zakresu funkcjonowania prawa karnego w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. W ramach tego modułu student przyswaja wiedzę z zakresu prawa karnego materialnego, zapoznaje się z podstawowymi zasadami obowiązującymi w polskim prawie karnym, cechami specyficznymi dla tej gałęzi prawa, a także teoretycznymi konstrukcjami prawnymi. W ramach zajęć praktycznych student ma możliwość rozwiązywania kazusów z dziedziny prawa karnego, w tym w szczególności praktykowania zabiegu subsumpcji danego stanu faktycznego pod przepis ustawy karnej. Celem edukacji na tej ścieżce jest również kształtowanie prawidłowego wyczucia prawnokarnej regulacji, jej specyfiki, ingerencyjności prawa karnego w sferę prawnie chronionych dóbr i wolności człowieka, a także zrozumienie istoty wymierzania sprawiedliwości. Praktyczny element kształcenia został wzmocniony przez współpracę z sędziami, adwokatami oraz prokuratorami.

Cykl kształcenia otwierają przedmioty podstawowe takie jak: Prawo karne – cześć ogólna wykład i warsztaty (60 godz.) oraz postępowanie karne wykład i warsztaty (60 godz.), realizowane kolejno na trzecim i czwartym semestrze. Następnie w ramach specjalności student zapoznaje się z częścią szczególną kodeksu karnego na konwersatorium (30 h) w semestrze 5 oraz na warsztacie z rozprawy sądowej w sprawach karnych w semestrze 6. Uzupełnienie kształcenia stanowi przedmiot psychologia sądowa, w tym psychologia zeznań świadków oraz techniki przesłuchań w semestrze 7.
Ponadto, student może wybrać zajęcia z prawa karnego gospodarczego w semestrze 8 uzupełniając wiedzę o nowy zakres tematyczny. Specjalnością obowiązkową na ścieżce klasycznej pozostaje etyka zawodów prawniczych (15 h) jako warsztat w semestrze 8. Student może także pogłębić swą wiedzę o prawo karne wykonawcze w semestrze 9 uczestnicząc w zajęciach do wyboru. Umiejętności praktyczne kształtowane są zwłaszcza w semestrze 9, kiedy student ma do wyboru udział w klinice prawa karnego. Na dziesiątym semestrze student może wybrać moduł specjalizacyjny pogłębiający wiedzę z wybranych obszarów prawa karnego na zajęciach klinicznych. Zagadnienia prawa karnego mogą być również tematem pracy magisterskiej. Prawem karnym materialnym i procesowym zajmują się prof. dr hab. Z Sienkiewicz i dr A. Mailcka – Ochtera
Opisana ścieżka kształcenia przewiduje, zwłaszcza na warsztatach z postępowania karnego, naukę sporządzania projektów pism procesowych stron oraz decyzji organów.

Slider

szkola-prawa

Zajęcia specjalizacyjne we Wrocławiu

Jaki wpływ na regulacje prawne mają najnowsze osiągnięcia w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji? Kto ponosi odpowiedzialność za działanie maszyny? We Wrocławiu będziesz miał okazję uczęszczać na nowatorskie zajęcia poświęcone prawu robotów. Ta unikalna wiedza pozwoli Ci świadczyć kompleksowe usługi na rzecz firm wykorzystujących zaawansowane rozwiązania techniczne (HighTECH).
Wydział specjalizuje się także w prawie pracy i zagadnieniach społecznych związanych z problemami prawa pracy. We współpracy z firmami zewnętrznymi przygotował zestaw zajęć specjalizacyjnych poświęconych tym zagadnieniom.

Kancelaria Prawna RESULT Witkowski Wożniak Mazur i Wspólnicy

Doświadczeni prawnicy-praktycy z kancelarii poprowadzą zajęcia specjalizacyjne na temat prawa o żywności. Opowiedzą o prawnych aspektach ochrony żywności, kontroli produkcji, jak i informacji publicznej dla konsumentów. Wiedza ta pozwoli studentom stać się świadomymi konsumentami, ale też wspomagać np. przedsiębiorstwa sektora spożywczego lub jednostki organizacyjne administracji rządowej w zakresie urzędowej kontroli żywności.
Eksperci z zespołu Kancelarii RESULT podzielą się także swoim doświadczeniem w zakresie spraw dotyczących użycia sztucznej inteligencji (AI) i wykorzystania robotów w przemyśle, transporcie czy medycynie.

Moduły

 • Prawo o żywności
 • Prawo robotów

Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy

Do prowadzenia zaawansowanych zajęć z zakresu prawa karnego zaprosiliśmy specjalistów ze Spółki Adwokatów Malicki i Wspólnicy. Prawnicy wyjaśnią, jak wygląda pomoc prawna na wszystkich etapach postępowania karnego.

Moduły

 • Prawo karne

Prawnik to nie dziennik ustaw,
czyli co prawnik umieć powinien

Bez względu na to, którą drogą pójdziesz, w Szkole Prawa oprócz gruntownej wiedzy zdobędziesz praktyczne umiejętności prawnicze oraz kompetencje z zakresu innych dziedzin przydatne w pracy prawnika, w tym umiejętności zarządcze i psychologiczne. Nie będziemy uczyć się przepisów na pamięć, zajmiemy się ich analizą, pisaniem tekstów prawnych, syntetycznym ujmowaniem faktów, rozumowaniem prawniczym, a także rozwojem umiejętności interpersonalnych – skupimy się na tym, byś stał się prawnikiem w pełnym tego słowa znaczeniu.

Image is not available
Slider

Kadra naukowo-dydaktyczna

Rekrutacja krok po kroku we Wrocławiu

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.
Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • 71 750 72 72
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy i piątki: 8.00-16.00
  wtorki i czwartki: 10.00-18.00
  soboty (13 stycznia): 10.00-14.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Rekrutacja międzysemestralna!
Zapraszamy na studia stacjonarne.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Slider