logo uswps nazwa 3

Warszawa

Wydział Prawa w Warszawie powstał decyzją Senatu uczelni z dnia 26 czerwca w 2009 roku. Obecnie na wydziale funkcjonują cztery katedry skupiające pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w danej dziedzinie prawa. Pracownicy wydziału prowadzą magisterskie studia prawnicze, nagrodzone przez MNiSW w konkursie na najlepsze programy studiów, oraz studia I stopnia na kierunkau prawo w biznesie. To znakomici specjaliści – sędziowie, radcy prawni i adwokaci z wieloletnim doświadczeniem w pracy zawodowej.

Centrum Dydaktyczne Studencka Poradnia Prawna
 
Centrum dydaktyczne Centrum Nauczania Prawa
piotr piesiewicz

kierownik: dr Piotr Piesiewicz