logo uswps nazwa 3

Warszawa

Kolegium podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego. W skład Kolegium wchodzą pracownicy i studenci Wydziału.

Przewodniczący

 • dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydzialu Prawa w Warszawie

Członkowie

 • prof. dr hab. Lech Gardocki – kierownik Katedry Prawa Karnego
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski – kierownik Katedry Prawa Publicznego i Międzynarodowego
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek – kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Porównawczego
 • dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS – zastępca dyrektor Instytutu Prawa
 • dr hab. Sławomir Kursa, prof. Uniwersytetu SWPS – prodziekan ds. dydaktycznych
 • dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Katedry Prawa Prywatnego
 • dr Katarzyna Antolak-Szymanski – kierownik Centrum Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna
 • dr Ewa Dawidziuk – prodziekan ds. studenckich
 • dr Piotr Piesiewicz – kierownik Centrum Nauczania Prawa

Przedstawiciele

 • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
  mgr Magdalena Pyzowska – kierownik Biura Dziekana Wydziału Prawa w Warszawie
 • studentów: Wojciech Żukowski