Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Dr Monika Kornacka z grantem NCBR na ponad 1,3 mln zł

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/Kornacka-naglowek.jpg

Ogromny sukces osiągnęła dr Monika Kornacka z Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS, zajmując 4. miejsce na liście rankingowej prestiżowego konkursu LIDER XIII, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jej projekt pt. „Rozwiązanie wspomagające diagnozę i monitorowanie terapii poznawczo-behawioralnej w oparciu o dynamiczne sieci objawów – CBT Dynamic Network App” uzyskał ponad 1,3 mln zł dofinansowania.

Sukces doktor Kornackiej

Projekt dr Moniki Kornackiej otrzymał w konkursie LIDER XIII dofinansowanie w wysokości 1 333 462,50 zł. To pierwszy projekt na Uniwersytecie SWPS w Programie LIDER. Gratulujemy naszej naukowczyni i dziękujemy pracownikom Działu Badań Naukowych oraz Centrum Transferu Wiedzy, którzy brali udział w przygotowywaniu wniosku konkursowego.

Nowe technologie w terapii

Klasyczna terapia zaburzeń psychicznych odbywa się na podstawie wywiadu klinicznego i samoobserwacji pacjenta. Według najnowszych badań diagnoza może być dokładniejsza, a terapia skuteczniejsza, jeśli uwzględni się duże zbiory danych, które pacjenci mogą łatwo zbierać, korzystając z urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy smartwatch. Analiza statystyczna dużych zbiorów danych pozwala dostrzec dynamiczne zależności między objawami niemożliwe do wychwycenia podczas wywiadu klinicznego, a nawet niezauważalne dla samego pacjenta, stanowi zatem doskonałe uzupełnienie klasycznego podejścia terapeutycznego. Jest jednak problem – trudno ją zastosować w praktyce. Wymagałoby to od terapeuty nie tylko dodatkowego nakładu pracy (musiałby zebrać dane od pacjenta, przygotować je do analizy, obliczyć dynamiczne sieci objawów przy pomocy pakietu statystycznego, a wreszcie zinterpretować wyniki), ale również umiejętności programistycznych i wiedzy statystystycznej.

Projekt naszej badaczki wsparciem dla terapeutów

Głównym założeniem projektu dr Kornackiej jest opracowanie rozwiązania, które pozwoli terapeutom tworzyć dynamiczne sieci objawów w sposób całkowicie zautomatyzowany i łatwy w interpretacji – bez konieczności samodzielnego programowania i wykonywania obliczeń. Docelowe rozwiązanie będzie zawierać trzy składowe: aplikację dla terapeutów, aplikację dla pacjentów oraz model wizualizacji danych, który umożliwi terapeucie szybką i poprawną interpretację sieci objawów. Będzie mógł łatwo ustalić, jakie pytania w aplikacji otrzyma pacjent i kiedy, a aplikacja będzie tworzyć kolejne wizualizacje istotnych w terapii informacji.

Kierowniczka projektu

Monika Kornacka
dr
Monika Kornacka

Psycholog, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii. Zajmuje się regulacją emocjonalną w zaburzeniach nastroju, procesami transdiagnostycznymi oraz terapią poznawczo-behawioralną. Interesuje się treningami funkcji wykonawczych oraz wykorzystaniem nowych technologii w praktyce psychologa klinicznego i badaniach nad psychopatologią. Kieruje Emotion Cognition Lab, gdzie wykorzystuje najnowsze metody i rozwiązania technicznie – aplikacje na urządzenia mobilne, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość, okulografię – do pomiarów procesów psychologicznych. Bada, co sprawia, że powtarzające się myśli negatywne czy nieadaptacyjne dzienne marzenia mogą zwiększać ryzyko zaburzeń psychicznych (m.in. depresji, zaburzeń lękowych). Na Uniwersytecie SWPS uczy psychologii klinicznej, terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) i metodologii, prowadzi też seminaria magisterskie.

Program LIDER i konkurs LIDER XIII

Celem Programu LIDER jest wsparcie rozwoju kadry naukowej. Ubiegający się o grant badacze i badaczki muszą wykazać się ponadprzeciętnym dorobkiem naukowym w porównaniu z osobami na podobnym etapie kariery. Mogą zgłaszać do konkursu projekty badawczo-rozwojowe z dowolnej dziedziny nauki, mające potencjał wdrożeniowy. Udział w programie pozwala wzmocnić swoje umiejętności w zakresie planowania badań i rozwinąć kompetencje w roli lidera grupy badawczej.

XIII edycja skierowana była do młodych doktorantów i nauczycieli akademickich bez stopnia doktora lub posiadających go nie dłużej niż 7 lat. Na konkurs LIDER XIII spłynęło ponad 300 wniosków. Nagrodzono 49 projektów, które łącznie dofinansowano kwotą 71 302 491,11 zł. Maksymalna możliwa do uzyskania kwota dofinansowania projektu wynosiła 1,5 mln zł.

Laureaci konkursu LIDER XIII

Zobacz inne aktualności