Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 59, 60”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/NOWOSCI-WYDAWNICZE_konstytucaj_59_60.jpg

Polecamy uwadze nową publikację prawniczą wydawnictwa Difin: „Komentarz do Konstytucji RP. Art. 59, 60”. Książka autorstwa prof. dr. hab. Marka Chmaja zawiera komentarz do artykułów ustawy zasadniczej poświęconych zrzeszaniu się i działalności w związkach zawodowych.

Związki zawodowe w świetle Konstytucji RP

Publikacja wybitnego znawcy prawa konstytucyjnego prof. Marka Chmaja „Komentarz do Konstytucji RP. Art. 59, 60” zawiera analizę artykułów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej odnoszących się do działalności związkowej i propracowniczej.

Omawiany przez autora art. 59 ustawy zasadniczej dotyczy:

  • wolności zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców i organizacjach społeczno-zawodowych rolników,
  • prawa do rokowań w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień,
  • gwarantowanego związkom zawodowym prawa do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu.

Artykuł 60 natomiast zapewnia obywatelom polskim (korzystającym z pełni praw publicznych) prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Difin przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O autorze

Marek Chmaj
prof. dr hab.
Marek Chmaj

Prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Partnerzy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze.

Zobacz inne aktualności