Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Women, Society and Law: FROM ROMAN LAW TO DIGITAL AGE”

float_intro: images/NOWOSCI-WYDAWNICZE_Wmen_society.jpg

Przegląd prawniczych prac naukowych „Women, Society and Law: FROM ROMAN LAW TO DIGITAL AGE” pod redakcją dr Małgorzaty Eysymontt oraz prof. Carmen Lázaro Guillamón to publikacja, która rozrastała się w czasie. Początkowo zbiór ten dotyczyć miał wyłącznie zagadnień związanych z prawem rzymskim, jednak ostatecznie w ręce czytelnika trafiła wyczerpująca analiza prawnych aspektów roli kobiet w życiu rodzinnym i społecznym począwszy od starożytności aż po zapisy prawa współczesnego. Książka jest wynikiem zaangażowania i kooperacji naukowców z Polski, Hiszpanii i Włoch.

Kobiety i życie rodzinne: od czasów starożytnych aż po nowoczesność

Tematyka niniejszego tomu dotyczy przede wszystkim regulacji prawnych z zakresu szeroko rozumianych praw kobiet oraz roli kobiet w życiu społecznym począwszy od czasów starożytnego Rzymu i Chin, przez siedemnastowieczne procesy czarownic, po aktualne problemy związane z dyskryminacją kobiet. Publikacja podzielona jest na trzy części. W pierwszej analizie poddane zostają prawa kobiet na przestrzeni wieków, w drugiej znajdziemy teksty dotyczące rozwoju nowych technologii i ich wpływu na zmieniające się życie społeczne, w trzeciej natomiast przeczytamy o regulacjach prawnych związanych z życiem rodzinnym.

Teksty zawarte w niniejszym zbiorze są efektem wieloletniej współpracy pracowników naukowych Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS z badaczami z hiszpańskich i włoskich uczelni, której inicjatorem był prof. Bronisław Sitek. Początkowo kooperacja ta dotyczyła zagadnień prawa rzymskiego, ale z czasem przekształciła się w platformę dyskusji naukowych i wymiany poglądów na temat różnorodnych teoretycznych i praktycznych aspektów prawa współczesnego, z których wiele, co oczywiste, ma swoje korzenie w prawie rzymskim.

ze wstępu autorstwa prof. Teresy Gardockiej

Książka ukazała się nakładem Domu Wydawniczego Elipsa przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O autorkach

Małgorzata Eysymontt
dr
Małgorzata Eysymontt

Adwokat, ekspertka ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji. Zajmuje się prawem rodzinnym, prawem cywilnym, prawem Unii Europejskiej - instytucjonalnym i materialnym. Zawodowo i naukowo interesuje się prawem rodzinnym, w szczególności sprawami rozwodowymi i alimentacyjnymi; ochroną prawną rodziny, w tym związków małżeńskich, konkubenckich, partnerskich i homoseksualnych; zwalczaniem dyskryminacji wobec mniejszości, w tym narodowych, religijnych i seksualnych; prawem instytucjonalnym Unii Europejskiej, w szczególności obywatelstwem Unii, integracją europejską, implementacją dyrektyw do krajowych porządków prawnych i ich rolą; językiem angielskim i francuskim jako narzędziem komunikacji różnych grup społecznych, a w szczególności językiem środowiska prawniczego; tłumaczeniami prawniczymi z języka polskiego, angielskiego i francuskiego.

Carmen Lázaro Guillamón
prof.
Carmen Lázaro Guillamón

Profesor prawa, wykładowczyni na Wydziale Prawa Publicznego Uniwersytetu Jaume. W obszarze jej naukowych zainteresowań znajduje się prawo rzymskie, a także mediacje i zarządzanie konfliktami.

Zobacz inne aktualności