Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Poznaj „Ogólną teorię wszystkiego”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Okładka_książki_Ogólna_teoria_wszystkiego.jpg

„Tytuł tej publikacji jest oczywiście stosunkowo żartobliwy, ale z drugiej strony również dokładnie to, co on oznacza, mam na myśli” – pisze we wstępie prof. Michael Fleischer, autor wyjątkowego minitraktatu filozoficznego „Ogólna teoria wszystkiego”. To książka, która próbuje połączyć w spójny system elementy teorii kultury, komunikacji i ewolucji.

Rzeczywistość i pochodne

Żadna współczesna teoria fizyczna nie jest uznawana za w pełni dokładną, mimo że filozofowie i myśliciele już od starożytności podejmowali próby opisania świata w ten sposób, aby móc wyjaśnić naturę wszystkich zjawisk fizycznych i przewidzieć wynik dowolnego doświadczenia fizycznego. W czasach nowożytnych takie próby podejmował już niejeden wybitny umysł – m.in. Albert Einstein, Richard Feynmann czy Stephen Hawking. Prof. Michael Fleischer nawiązuje zresztą do ich koncepcji, co nie przeszkadza mu zaproponować własnej. Zwłaszcza, że tematyką tą zajmuje się już od lat 90.

W wielkim skrócie, „wzór na świat” według Fleischera rozpisać można następująco:

{[(współoddziaływania) + organizm = postrzeganie] + znaki = komunikacja}

Co to oznacza? Oddajmy głos samemu autorowi:

Na wstępie zreferuję koncepcję Stephena Hawkinga i Leonarda Mlodinowa (na tle podobnej teorii Richarda Feynmanna) dotyczącą zaproponowanego przez nich Wielkiego Ujednolicenia i wyprowadzę z nich ewidencje przydatne do analizy pozostałych dwóch systemów. Nie chodzi mi oczywiście o dogłębną prezentację fizyki kwantowej, lecz jedynie o konsekwencje wynikające z tej koncepcji dla nas. Następnie przejdę do scharakteryzowania systemu biologicznego i jego nowych wynalazków, aby na zakończenie przyznać się zmianom powstałym przez ewolucyjne pojawienie się systemów społecznych i ich komunikacji. W rezultacie powstać ma spójny obraz wynikających z siebie rozwojów i koherencja wszystkich trzech systemów, czyli wszystkiego.

Michael Fleischer
prof. dr hab. Michael Fleischer
komunikacjonista

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Libron, sfinansowana została ze środków Funduszy Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS.

O autorze

Michael Fleischer
prof. dr hab.
Michał Fleischer

Komunikacjonista. Naukowo zajmuje się dyscyplinami wiedzy i umiejętności umożliwiającymi lepsze rozumienie i harmonijne kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości. Szczególnie interesuje się teorią systemów, konstruktywizmem i lingwistyką kognitywną.

W pracy badawczej skupia się na analizie problemów występujących w komunikacji społecznej, aktualnych trendów w designie, społecznych funkcji reklamy i designu, a także komunikacji międzykulturowej i funkcjonowania nauki w kontekście społecznym.

Autor takich publikacji. jak: „Typologia komunikacji” (2012 r.), „Communication design, czyli projektowanie komunikacji” (2010 r.), „Trzy prawa komunikacji i jedna definicja design” (2009 r.). Współautor „Słownika polszczyzny rzeczywistej” (2011 r.).

Zobacz inne aktualności