Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Uniwersytet SWPS wiodącym ośrodkiem naukowym

float_intro: images/ewaluacja3.jpg

Po raz kolejny kompleksowa ocena Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach ewaluacji jakości działalności jednostek naukowych potwierdziła silną pozycję naszej uczelni. Spośród 7 poddanych ocenie dyscyplin otrzymaliśmy jedną kategorię A+, aż pięć kategorii A i jedną B+. Taki bilans to powód do dumy – stanowi bowiem potwierdzenie najwyższego poziomu naszej kadry naukowej. Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w działalność naukowo-badawczą naszej uczelni!

Od początku istnienia Uczelni naszym priorytetem jest rozwój działalności naukowej i badawczej, aby osoby u nas studiujące uczyły się od najlepszej kadry. Jako pierwszy prywatny Uniwersytet w Polsce po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy w czołówce jednostek naukowych w kraju. W ramach 7 dyscyplin, w których prowadzimy działalność naukową, aż 6 otrzymało najbardziej prestiżowe kategorie: A+ i A.

prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik
prorektorka ds. nauki Uniwersytetu SWPS

Kryteria oceny parametrycznej

Tym razem ewaluację przeprowadzono w ramach dyscyplin naukowych uprawianych w danej jednostce. Przy ocenie wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących określoną dyscyplinę.

Podstawowymi kryteriami ewaluacji są: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Wyniki ewaluacji 2017–2021

Najwyższą ocenę A+ otrzymało niecałe 6 proc. wiodących ośrodków naukowych prowadzących badania w ramach określonej dyscypliny naukowej (wśród nich Uniwersytet SWPS w dyscyplinie psychologia). Kategorię A oznaczającą bardzo wysoki poziom uzyskało nieco ponad 28 proc. ocenianych jednostek w ramach danej dyscypliny.

Kategorie naukowe przyznane Uniwersytetowi SWPS:

  • A+ w dyscyplinie psychologia,
  • A w dyscyplinie nauki o kulturze i religii,
  • A w dyscyplinie nauki o polityce i administracji,
  • A w dyscyplinie nauki socjologiczne,
  • A w dyscyplinie literaturoznawstwo,
  • A w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
  • B+ w dyscyplinie nauki prawne.

Instytuty naukowe

Na Uniwersytecie SWPS funkcjonuje 5 instytutów naukowych, które zajmują się organizacją i koordynacją działalności naukowej pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych uczelni w poszczególnych dyscyplinach.Instytut Nauk Humanistycznych

INH zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS reprezentujących dyscypliny: literaturoznawstwo oraz nauki o kulturze i religii.

Przejdź na stronę InstytutuInstytut Nauk Społecznych

INS zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS reprezentujących dyscypliny: nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji.

Przejdź na stronę InstytutuInstytut Prawa

Instytut Prawa koordynuje działalność naukową środowiska prawniczego Uniwersytetu SWPS. Odpowiada również za rozdział środków na działalność naukową w zakresie nauk prawnych i monitoruje ich wykorzystanie.

Przejdź na stronę InstytutuInstytut Projektowania

Instytut Projektowania zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS reprezentujących dyscypliny sztuki plastycznej i konserwacji dzieł sztuki. Skupia projektantów wzornictwa i komunikacji, artystów wizualnych oraz teoretyków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych zajmujących się badaniami dla projektowania i poprzez projektowanie.

Przejdź na stronę InstytutuInstytut Psychologii

Instytut Psychologii zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS prowadzących prace naukowe w zakresie psychologii. W ramach Instytutu działa 20 centrów i laboratoriów zlokalizowanych w pięciu kampusach naszej uczelni - Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Sopocie.

Przejdź na stronę Instytutu 

 

Bardzo dobre wyniki ewaluacji działalności naukowej Uniwersytetu SWPS dają możliwość rozwijania się uczelni jako uniwersytetu wielodziedzinowego i zmiany przymiotnikowej nazwy uczelni na Uniwersytet SWPS. Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 1 października 2023 r.

Zobacz inne aktualności