Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uniwersytet SWPS wiodącym ośrodkiem naukowym

float_intro: images/ewaluacja3.jpg

Po raz kolejny kompleksowa ocena Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach ewaluacji jakości działalności jednostek naukowych potwierdziła silną pozycję naszej uczelni. Spośród 7 poddanych ocenie dyscyplin otrzymaliśmy jedną kategorię A+, aż pięć kategorii A i jedną B+. Taki bilans to powód do dumy – stanowi bowiem potwierdzenie najwyższego poziomu naszej kadry naukowej. Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w działalność naukowo-badawczą naszej uczelni!

Od początku istnienia Uczelni naszym priorytetem jest rozwój działalności naukowej i badawczej, aby osoby u nas studiujące uczyły się od najlepszej kadry. Jako pierwszy prywatny Uniwersytet w Polsce po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy w czołówce jednostek naukowych w kraju. W ramach 7 dyscyplin, w których prowadzimy działalność naukową, aż 6 otrzymało najbardziej prestiżowe kategorie: A+ i A.

prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik
prorektorka ds. nauki Uniwersytetu SWPS

Kryteria oceny parametrycznej

Tym razem ewaluację przeprowadzono w ramach dyscyplin naukowych uprawianych w danej jednostce. Przy ocenie wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących określoną dyscyplinę.

Podstawowymi kryteriami ewaluacji są: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Wyniki ewaluacji 2017–2021

Najwyższą ocenę A+ otrzymało niecałe 6 proc. wiodących ośrodków naukowych prowadzących badania w ramach określonej dyscypliny naukowej (wśród nich Uniwersytet SWPS w dyscyplinie psychologia). Kategorię A oznaczającą bardzo wysoki poziom uzyskało nieco ponad 28 proc. ocenianych jednostek w ramach danej dyscypliny.

Kategorie naukowe przyznane Uniwersytetowi SWPS:

  • A+ w dyscyplinie psychologia,
  • A w dyscyplinie nauki o kulturze i religii,
  • A w dyscyplinie nauki o polityce i administracji,
  • A w dyscyplinie nauki socjologiczne,
  • A w dyscyplinie literaturoznawstwo,
  • A w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
  • B+ w dyscyplinie nauki prawne.

Instytuty naukowe

Na Uniwersytecie SWPS funkcjonuje 5 instytutów naukowych, które zajmują się organizacją i koordynacją działalności naukowej pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych uczelni w poszczególnych dyscyplinach.Instytut Nauk Humanistycznych

INH zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS reprezentujących dyscypliny: literaturoznawstwo oraz nauki o kulturze i religii.

Przejdź na stronę InstytutuInstytut Nauk Społecznych

INS zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS reprezentujących dyscypliny: nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji.

Przejdź na stronę InstytutuInstytut Prawa

Instytut Prawa koordynuje działalność naukową środowiska prawniczego Uniwersytetu SWPS. Odpowiada również za rozdział środków na działalność naukową w zakresie nauk prawnych i monitoruje ich wykorzystanie.

Przejdź na stronę InstytutuInstytut Projektowania

Instytut Projektowania zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS reprezentujących dyscypliny sztuki plastycznej i konserwacji dzieł sztuki. Skupia projektantów wzornictwa i komunikacji, artystów wizualnych oraz teoretyków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych zajmujących się badaniami dla projektowania i poprzez projektowanie.

Przejdź na stronę InstytutuInstytut Psychologii

Instytut Psychologii zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS prowadzących prace naukowe w zakresie psychologii. W ramach Instytutu działa 20 centrów i laboratoriów zlokalizowanych w pięciu kampusach naszej uczelni - Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Sopocie.

Przejdź na stronę Instytutu 

 

Bardzo dobre wyniki ewaluacji działalności naukowej Uniwersytetu SWPS dają możliwość rozwijania się uczelni jako uniwersytetu wielodziedzinowego i zmiany przymiotnikowej nazwy uczelni na Uniwersytet SWPS. Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 1 października 2023 r.

Zobacz inne aktualności