Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Cyfrowa tożsamość. Jak rozgryźć technologie, które co dzień praktykujemy na sobie?”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Cyfrowa-tozsamosc.jpg

Publikacja dr Anny Kalinowskiej-Balcerzak dotyka tematu, który na świecie zgłębiany jest przez naukowców już od końca lat 90., w Polsce natomiast jeszcze do niedawna był dość słabo rozpoznany. Autorka proponuje spojrzenie z perspektywy użytkownika na nowoczesne narzędzia cyfrowe i zadanie sobie pytania, dlaczego i jak wykorzystujemy je do działań na sobie.

Cena uczestnictwa w cyfrowym świecie

W drugim dziesięcioleciu XXI wieku związki technologii z życiem codziennym zacieśniają się w błyskawicznym tempie. Komunikatory i aplikacje internetowe nie tylko zmieniły nasze społeczne zachowania, lecz także umożliwiły dokonywanie cyfrowych działań na samych sobie. Jesteśmy w stanie za pomocą smartfona lub smartwatcha zmierzyć sobie puls bądź obliczyć wykonane w ciągu dnia kroki. Na wyciągnięcie ręki mamy zdalne porady psychologiczne lub zalgorytmizowany coaching w aplikacji. Profile w mediach społecznościowych postrzegamy już jako nasze oficjalne cyfrowe wizytówki. Autorka w swojej obszernej analizie próbuje stawiać pytania o to, jakie są konsekwencje życia zanurzonego w technologii. Punkt wyjścia do tych rozważań stanowi historyczny rys dzisiejszych praktyk społeczno-kulturowych.

Anna Kalinowska w książce „Cyfrowa tożsamość” uzupełnia lukę w najnowszej refleksji nad wpływem współczesnych technologii komunikacyjnych na samoświadomość ich użytkowników. Ten obszar studiów, prowadzony na świecie od końca lat 90., w Polsce dostępny jest przede wszystkim w obcojęzycznych artykułach naukowych. Jednak w wersji popularnonaukowej ta tematyka jest nadal słabo reprezentowana. Tymczasem w rzeczywistości, w której techniki cyfrowe, aplikacje społecznościowe i przedmioty, takie jak smartfon, zaczynają być traktowane przez użytkowników jako część ich samych – wiedza o tym, jaka jest cena uczestniczenia w cyfrowym świecie i jakie są konsekwencje życia w mediach dla postrzegania siebie, staje się nieodzowna.

prof. Marianna Michałowska
z recenzji książki „Cyfrowa tożsamość. Jak rozgryźć technologie, które co dzień praktykujemy na sobie?”

Publikacja jest wspólnym projektem wydawniczym Wydawnictwa Naukowego KatedraWydawnictwa Uniwersytetu SWPS.

O autorce

Anna Kalinowska-Balcerzak
dr
Anna Kalinowska-Balcerzak

Kulturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych, badaczka społeczno-kulturowa. Pracowała zarówno na stanowiskach badawczych, jak i menedżerskich. Budowała i wspierała zespoły projektowe w rozwoju produktów cyfrowych. Należy do Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z tożsamością użytkownika, socjologią sieci oraz digital trends. Od 2021 r. współtworzy i kieruje niezależną organizacją BITECH ThinkTank, która dąży do wypracowania interdyscyplinarnego języka technologii oraz wzmocnienia pozycji humanistyki i nauk społecznych. Jako naukowczyni wraz z zespołem wspiera także doktorantów i młodych naukowców w Polsce – zarówno w zakresie zaspokajania potrzeb związanych z dobrostanem badacza, jak i w rozwoju kompetencji menedżerskich.

Zobacz inne aktualności