Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Psychologia uzależnień”. Zapraszamy na wykłady online!

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/psychologia_uzaleznien_wyklady_online_KWIECIEN.jpg

Wydział Psychologii w KatowicachKoło Naukowe uNIEzależnieni zapraszają do udziału w dwóch kolejnych wykładach z cyklu „Psychologia uzależnień”. Agnieszka Sieniawska, prezes zarządu Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej, opowie o polityce antynarkotykowej w Polsce, a także działalności organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i ich skutkom.

22 kwietnia 2023
12.00–14.00
Online

 1. Praktyka przeciwdziałania uzależnieniom i ich skutkom w wykonaniu organizacji pozarządowych

   

  W Polsce brakuje systemowej edukacji narkotykowej, a państwowe programy polityki narkotykowej i uzależnień są niewystarczające. Braki w tym zakresie próbują uzupełniać organizacje pozarządowe. Wiele osób uzależnionych lub szkodliwie używających jest odciętych od pomocy, zaś prawa osób używających nie są wystarczająco zabezpieczone. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby uzależnione. Podczas wykładu omówione zostaną organizacje pozarządowe działające w temacie substancji psychoaktywnych w Polsce. Słuchacze doweidzą się, co te organizacje robią, czym się różnią i z jakimi problemami się mierzą.

 2. Polityka narkotykowa w Polsce: jej założenia i konsekwencje

   

  W wyniku polskiej polityki narkotykowej dostęp do substancji psychoaktywnych jest stosunkowo prosty, natomiast do rzetelnej wiedzy na ich temat – utrudniony. Na wykładzie omówiony zostanie status prawny substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych substancji tego typu, tzw. dopalaczy. Słuchacze dowiedzą się, jakie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Prelegentka opowie o sytuacji prawnej osób uzależnionych, pokojach iniekcyjnych, przeszukaniach przez policję, dostępności naloksonu, a także legalności wykorzystania substancji psychoaktywnych w celach medycznych (opioidów, marihuany i psychodelików).

Spotkania poprowadzi

Agnieszka Sieniawska
 
Agnieszka Sieniawska

Prezes zarządu Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej. Od 2011 r. przewodnicząca inicjatywy obywatelskiej Polska Sieć Polityki Narkotykowej. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Członkini i współzałożycielka Koalicji Medycznej Marihuany. Od 2009 r. prowadzi działania adwokacyjne związane z pomocą prawną oraz działalnością zmierzającą do zmiany prawa narkotykowego. Brała udział w pracach nad zmianą prawa narkotykowego, którego nowelizacja weszła w życie w grudniu 2011. Uczestniczka konsultacji europejskiej strategii narkotykowej w ramach prac European Civil Society Forum on Drugs przy Komisji Europejskiej. Autorka raportów oraz publikacji na temat prawa narkotykowego i polskiej polityki narkotykowej. Autorka i pomysłodawczyni inicjatyw oraz projektów na rzecz racjonalizacji polskiej polityki narkotykowej, m.in. kampanii i gry „Zażyj dawkę swoich praw”, kampanii „Koalicja Kobiet Przeciwko Narkofobii”, szkoleń dla sędziów, terapeutów oraz prokuratorów, międzynarodowej Urban Drug Policy Conference, która zapoczątkowała debatę na temat lokalnych polityk narkotykowych w Polsce.

Zapisz się na wykłady

Studiuj psychologię uzależnień na Uniwersytecie SWPS

Uzależnienia są bardzo poważnym problemem współczesnego świata. Nasze społeczeństwo potrzebuje specjalistek i specjalistów, którzy będą umieli z nim walczyć. Na Uniwersytecie SWPS możesz zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie niesienia pomocy osobom uzależnionym i wspierania ich rodzin!

Jeśli masz dyplom licencjata, rozważ studia II stopnia z psychologii na Wydziale Psychologii w Katowicach, na których możesz wybrać specjalność psychologia uzależnień.

Kierunek

Psychologia

stacjonarne, niestacjonarne
Katowice II stopnia poznaj szczegóły

A może zainteresują cię studia podyplomowe z psychologii uzależnień?

Komitet organizacyjny

 • Szymon Pluta
 • Szymon Miążek
 • dr Daniel Melerowicz

Organizatorzy

 • Wydział Psychologii w Katowicach
 • Koło Naukowe uNIEzależnieni

Partnerzy

 • Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów ALkoholowych w Mikołowie

Patronat

 • Mikołów – ogród życia
 • Strefa Psyche

Zobacz inne aktualności