Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Gov_LAB – innowacyjny program dla samorządów

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/25-gov-lab.jpg

Gov_LAB to jedyny w swoim rodzaju projekt edukacyjny, który powstał po to, by uczyć przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w jaki sposób projektować usługi i skuteczne instrumenty wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów. Projekt jest realizowany m.in. przez ekspertów z Uniwersytetu SWPS, a o jego unikalności świadczą wykorzystywane metody pracy, bazujące na najnowszej wiedzy naukowej i doświadczeniu praktyków, takie jak service design czy design thinking.

Problem

Trudności administracji samorządowej we wspieraniu przedsiębiorców

Jednostkom samorządu terytorialnego często trudno rozwijać skuteczne polityki publiczne, inicjatywy i usługi dla lokalnych przedsiębiorców, inwestorów i otoczenia biznesowego oraz na bieżąco odpowiadać na ich potrzeby. Nie znając skutecznych, nowoczesnych narzędzi i odpowiednich instrumentów wsparcia, trudno im wprowadzić zmiany, które przyniosą korzyści zarówno przedsiębiorcom, lokalnej społeczności, jak i miejscowej administracji, a w rezultacie całej gminie, miastu czy regionowi.

Jak kształtować polityki publiczne wspierające otoczenie biznesowe w jednostkach samorządowych? Jak projektować innowacyjne usługi i programy dla przedsiębiorców? Jak najnowsza wiedza naukowa i innowacyjne metody service design mogą pomóc samorządom?

Rozwiązanie

Gov_LAB – program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego

Aby samorządowcy mogli projektować nowoczesne usługi i skuteczne instrumenty wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów, powołano Gov_LAB – unikatowy program edukacyjny dla administracji publicznej, oparty na wiedzy naukowej i metodologii service design oraz design thinking dopasowanej do potrzeb instytucji publicznych. Cały proces projektowy prowadzony jest nie tylko z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy z obszarów administracji, polityki publicznej, badań potrzeb użytkowników czy analizy danych, lecz także wiedzy socjologicznej i psychologicznej.

Jedna odsłona projektu trwa cztery miesiące. Uczestnicy w zespołach powołanych przez swoje instytucje pracują nad określonymi usługami dla przedsiębiorców. Pracę projektową wspierają doświadczeni projektanci usług, którzy czuwają nad poprawnością stosowanych metodologii oraz narzędzi projektowych. W programie biorą udział jednocześnie trzy zespoły, które pracują nad określonymi wyzwaniami.

Produktem programu jest kompletna koncepcja instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców opracowana wraz z planem wdrożenia. Po zakończeniu Gov_LAB zazwyczaj niezbędna jest dodatkowa praca zespołu, by dopracować dokumentację na potrzeby ostatecznego wdrożenia usługi przez instytucję.

Projekt jest realizowany przez: Uniwersytet SWPS, Evaluation for Government Organizations S.C. i Design Thinking Institute na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Pracami konsorcjum kieruje Grzegorz Rzeźnik, menedżer ds. badań i innowacji na Uniwersytecie SWPS, a ekspertem wiodącym projektu jest dr hab. Karol Olejniczak, prof. Uniwersytetu SWPS – specjalista ds. polityk publicznych zajmujący się projektowaniem rozwiązań przyjaznych obywatelom. Do zespołu projektowego należą również m.in.: Katarzyna Kamińska (koordynatorka projektów w Biurze Prorektor ds. nauki), Karolina Dobrowolska (od kilkunastu lat zajmująca się pracą na rzecz rozwiązań i udoskonalania procesów w administracji publicznej), Sara Kapela (moderatorka procesów design thinking i budowania strategii komunikacji dla marki), Zuzanna Popis (od ponad 10 lat zajmująca się tematyką doskonalenia polityk publicznych, w szczególności w obszarze wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności).

Dlaczego?

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie – wspieramy samorządy w tworzeniu nowoczesnych polityk

Nasi naukowcy w projekcie Gov_LAB uczą przez praktykę, co oznacza, że pomagają samorządom wypracować rozwiązania odpowiadające na istniejące potrzeby i wyzwania przedsiębiorców danej gminy, miasta czy urzędu. Uczestnicy programu poznają, w jaki sposób dana metoda może być wykorzystywana w realizacji ich zadań, mają oni też większe możliwości zrozumienia jej skuteczności, a także poznają jej ograniczenia. Częścią projektu są również wykłady teoretyczne, które mają inspirować i uporządkowywać zdobyte przez uczestników umiejętności. Pracę projektową wspierają doświadczeni projektanci usług, którzy czuwają nad poprawnością stosowanych metod oraz narzędzi projektowych.

W trakcie jednej edycji programu swoje prace rozpoczynają jednocześnie trzy zespoły i w ramach zjazdów organizowanych na Uniwersytecie SWPS mają okazję poznać się i wymienić doświadczeniami, co również wspiera nabywanie przez beneficjentów wiedzy. W finale każdej edycji programu grupy mają opracowaną przez siebie gotową koncepcję instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców, którą mogą następnie wdrożyć w swoim samorządzie.

Do tej pory (2019–2021) z programu skorzystały: Cieszyn, Ełk, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, gmina Dąbrówno, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, powiat iławski, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Włocławek, Kielce, Marki i Kobyłka.

 

Grzegorz Rzeźnik
 
Grzegorz Rzeźnik

Kierownik projektu Gov_LAB, menedżer ds. badań i innowacji na Uniwersytecie SWPS. Analityk biznesowy i menedżer projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych oraz jednostkach naukowych. Uczestniczył w pracach nad rządową strategią Krajowa Inteligentna Specjalizacja oraz programami operacyjnymi polityki spójności UE w Polsce, jako ekspert PARP ewaluował programy publiczne adresowane dla przedsiębiorców, ocenia projekty badawczo-rozwojowe w PO IR 2014–2020. Naukowo zajmuje się analizą i badaniem polityk publicznych w Polsce i UE, szczególnie w obszarze innowacyjności i polityki regionalnej oraz mechanizmów funkcjonowania polityki rozwoju kraju.

Karol Olejniczak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Karol Olejniczak

Ekspert wiodący w projekcie Gov_LAB, doktor habilitowany nauk o polityce publicznej i współzałożyciel firmy badawczej EGO s.c. – Evaluation for Government Organizations. Naukowo zajmuje się projektowaniem rozwiązań przyjaznych obywatelom oraz ewaluacją skuteczności polityk publicznych. W swojej pracy badawczej i edukacyjnej wykorzystuje gry, eksperymenty i projektowanie behawioralne. Ma dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i szkoleń dla polskich, unijnych, amerykańskich i kanadyjskich instytucji publicznych. Współpracował jako ekspert m.in. z: Komisją Europejską, Bankiem Światowym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, amerykańską National Science Foundation oraz szeregiem polskich ministerstw i instytucji samorządowych, w tym z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów RP, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przez osiem lat kierował Akademią Ewaluacji – elitarnym programem studiów podyplomowych dla pracowników administracji publicznej, prowadzonym wspólnie przez EUROREG – Uniwersytet Warszawski i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wraz z polskimi samorządami rozwija obecnie laboratorium innowacyjnych usług publicznych i doradza amerykańskim agencjom federalnym w projektowaniu Learning Agendas.

Zobacz inne aktualności