Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Gov_LAB – innowacyjny program dla samorządów

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/25-gov-lab.jpg

Gov_LAB to jedyny w swoim rodzaju projekt edukacyjny, który powstał po to, by uczyć przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w jaki sposób projektować usługi i skuteczne instrumenty wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów. Projekt jest realizowany m.in. przez ekspertów z Uniwersytetu SWPS, a o jego unikalności świadczą wykorzystywane metody pracy, bazujące na najnowszej wiedzy naukowej i doświadczeniu praktyków, takie jak service design czy design thinking.

Problem

Trudności administracji samorządowej we wspieraniu przedsiębiorców

Jednostkom samorządu terytorialnego często trudno rozwijać skuteczne polityki publiczne, inicjatywy i usługi dla lokalnych przedsiębiorców, inwestorów i otoczenia biznesowego oraz na bieżąco odpowiadać na ich potrzeby. Nie znając skutecznych, nowoczesnych narzędzi i odpowiednich instrumentów wsparcia, trudno im wprowadzić zmiany, które przyniosą korzyści zarówno przedsiębiorcom, lokalnej społeczności, jak i miejscowej administracji, a w rezultacie całej gminie, miastu czy regionowi.

Jak kształtować polityki publiczne wspierające otoczenie biznesowe w jednostkach samorządowych? Jak projektować innowacyjne usługi i programy dla przedsiębiorców? Jak najnowsza wiedza naukowa i innowacyjne metody service design mogą pomóc samorządom?

Rozwiązanie

Gov_LAB – program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego

Aby samorządowcy mogli projektować nowoczesne usługi i skuteczne instrumenty wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów, powołano Gov_LAB – unikatowy program edukacyjny dla administracji publicznej, oparty na wiedzy naukowej i metodologii service design oraz design thinking dopasowanej do potrzeb instytucji publicznych. Cały proces projektowy prowadzony jest nie tylko z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy z obszarów administracji, polityki publicznej, badań potrzeb użytkowników czy analizy danych, lecz także wiedzy socjologicznej i psychologicznej.

Jedna odsłona projektu trwa cztery miesiące. Uczestnicy w zespołach powołanych przez swoje instytucje pracują nad określonymi usługami dla przedsiębiorców. Pracę projektową wspierają doświadczeni projektanci usług, którzy czuwają nad poprawnością stosowanych metodologii oraz narzędzi projektowych. W programie biorą udział jednocześnie trzy zespoły, które pracują nad określonymi wyzwaniami.

Produktem programu jest kompletna koncepcja instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców opracowana wraz z planem wdrożenia. Po zakończeniu Gov_LAB zazwyczaj niezbędna jest dodatkowa praca zespołu, by dopracować dokumentację na potrzeby ostatecznego wdrożenia usługi przez instytucję.

Projekt jest realizowany przez: Uniwersytet SWPS, Evaluation for Government Organizations S.C. i Design Thinking Institute na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Pracami konsorcjum kieruje Grzegorz Rzeźnik, menedżer ds. badań i innowacji na Uniwersytecie SWPS, a ekspertem wiodącym projektu jest dr hab. Karol Olejniczak, prof. Uniwersytetu SWPS – specjalista ds. polityk publicznych zajmujący się projektowaniem rozwiązań przyjaznych obywatelom. Do zespołu projektowego należą również m.in.: Katarzyna Kamińska (koordynatorka projektów w Biurze Prorektor ds. nauki), Karolina Dobrowolska (od kilkunastu lat zajmująca się pracą na rzecz rozwiązań i udoskonalania procesów w administracji publicznej), Sara Kapela (moderatorka procesów design thinking i budowania strategii komunikacji dla marki), Zuzanna Popis (od ponad 10 lat zajmująca się tematyką doskonalenia polityk publicznych, w szczególności w obszarze wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności).

Dlaczego?

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie – wspieramy samorządy w tworzeniu nowoczesnych polityk

Nasi naukowcy w projekcie Gov_LAB uczą przez praktykę, co oznacza, że pomagają samorządom wypracować rozwiązania odpowiadające na istniejące potrzeby i wyzwania przedsiębiorców danej gminy, miasta czy urzędu. Uczestnicy programu poznają, w jaki sposób dana metoda może być wykorzystywana w realizacji ich zadań, mają oni też większe możliwości zrozumienia jej skuteczności, a także poznają jej ograniczenia. Częścią projektu są również wykłady teoretyczne, które mają inspirować i uporządkowywać zdobyte przez uczestników umiejętności. Pracę projektową wspierają doświadczeni projektanci usług, którzy czuwają nad poprawnością stosowanych metod oraz narzędzi projektowych.

W trakcie jednej edycji programu swoje prace rozpoczynają jednocześnie trzy zespoły i w ramach zjazdów organizowanych na Uniwersytecie SWPS mają okazję poznać się i wymienić doświadczeniami, co również wspiera nabywanie przez beneficjentów wiedzy. W finale każdej edycji programu grupy mają opracowaną przez siebie gotową koncepcję instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców, którą mogą następnie wdrożyć w swoim samorządzie.

Do tej pory (2019–2021) z programu skorzystały: Cieszyn, Ełk, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, gmina Dąbrówno, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, powiat iławski, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Włocławek, Kielce, Marki i Kobyłka.

 

Grzegorz Rzeźnik
 
Grzegorz Rzeźnik

Kierownik projektu Gov_LAB, menedżer ds. badań i innowacji na Uniwersytecie SWPS. Analityk biznesowy i menedżer projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych oraz jednostkach naukowych. Uczestniczył w pracach nad rządową strategią Krajowa Inteligentna Specjalizacja oraz programami operacyjnymi polityki spójności UE w Polsce, jako ekspert PARP ewaluował programy publiczne adresowane dla przedsiębiorców, ocenia projekty badawczo-rozwojowe w PO IR 2014–2020. Naukowo zajmuje się analizą i badaniem polityk publicznych w Polsce i UE, szczególnie w obszarze innowacyjności i polityki regionalnej oraz mechanizmów funkcjonowania polityki rozwoju kraju.

Karol Olejniczak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Karol Olejniczak

Ekspert wiodący w projekcie Gov_LAB, doktor habilitowany nauk o polityce publicznej i współzałożyciel firmy badawczej EGO s.c. – Evaluation for Government Organizations. Naukowo zajmuje się projektowaniem rozwiązań przyjaznych obywatelom oraz ewaluacją skuteczności polityk publicznych. W swojej pracy badawczej i edukacyjnej wykorzystuje gry, eksperymenty i projektowanie behawioralne. Ma dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i szkoleń dla polskich, unijnych, amerykańskich i kanadyjskich instytucji publicznych. Współpracował jako ekspert m.in. z: Komisją Europejską, Bankiem Światowym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, amerykańską National Science Foundation oraz szeregiem polskich ministerstw i instytucji samorządowych, w tym z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów RP, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przez osiem lat kierował Akademią Ewaluacji – elitarnym programem studiów podyplomowych dla pracowników administracji publicznej, prowadzonym wspólnie przez EUROREG – Uniwersytet Warszawski i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wraz z polskimi samorządami rozwija obecnie laboratorium innowacyjnych usług publicznych i doradza amerykańskim agencjom federalnym w projektowaniu Learning Agendas.

Zobacz inne aktualności