Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Prof. Adam Bodnar w zespole ekspertów ODIHR

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/adam_bodnar_dziekan_uniwersytet_swps.jpg

Z dumą informujemy, że prof. Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, został powołany na czteroletnią kadencję do międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Wolności Zgromadzeń i Zrzeszania się, działającego w ramach Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Panel Ekspertów ds. Wolności Zgromadzeń i Zrzeszania się

Wolność zgromadzeń, jako jedna z podstawowych swobód obywatelskich, podlega ochronie na podstawie przepisów Konstytucji RP oraz aktów prawa międzynarodowego, m.in. Powszechnej deklaracji praw człowieka. Na straży poszanowania tego prawa w krajach należących do OBWE stoi ustanowiony w 2006 r. Panel Ekspertów ds. Wolności Zgromadzeń i Zrzeszania się – organ doradczy Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR).

Głównym zadaniem panelu jest przegląd projektów ustaw i aktów prawnych dotyczących wolności zgromadzeń przyjętych przez państwa członkowskie OBWE. Eksperci analizują je pod kątem zgodności ze standardami międzynarodowymi. Ich opinie są także wykorzystywane w działaniach edukacyjnych ODIHR skierowanych do organizacji pozarządowych, które służą nie tylko podnoszeniu świadomości na temat ochrony prawa do zgromadzeń, ale także zwiększają zdolność monitorowania i raportowania kwestii z nią związanych.

Szesnaścioro członków i członkiń międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Wolności Zgromadzeń i Zrzeszania się reprezentuje różne profesje, od pracowników akademickich, przez prawników, po przedstawicieli służb porządkowych i aktywistów na rzecz praw człowieka. Swoją kadencję rozpoczną 1 stycznia 2023 r.

Przeczytaj komunikat OBWE w sprawie powołania panelu (w języku angielskim)

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

ODIHR powstało w 1991 r. i jest jedną z głównych organizacji na świecie zajmujących się prawami człowieka. Prowadzi działalność w Europie, na Kaukazie, w Azji Centralnej i Ameryce Północnej, a jego siedziba mieści się w Warszawie.

Najważniejszym zadaniem ODIHR jest pomoc rządom państw członkowskich OBWE w wypełnianiu zobowiązań z zakresu praw człowieka i demokracji. ODIHR zajmuje się monitoringiem wyborów, oceną i przeglądem ustawodawstwa w państwach członkowskich OBWE oraz wspieraniem krajowych inicjatyw na rzecz poprawy wydajności i transparentności systemów ustawodawczych.

Przeczytaj więcej na temat działalności biura (po angielsku)

Profesor Adam Bodnar – ekspert ds. praw człowieka

Adam Bodnar
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Adam Bodnar

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej) i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur.

Zobacz inne aktualności