Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Adam Bodnar w zespole ekspertów ODIHR

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/adam_bodnar_dziekan_uniwersytet_swps.jpg

Z dumą informujemy, że prof. Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, został powołany na czteroletnią kadencję do międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Wolności Zgromadzeń i Zrzeszania się, działającego w ramach Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Panel Ekspertów ds. Wolności Zgromadzeń i Zrzeszania się

Wolność zgromadzeń, jako jedna z podstawowych swobód obywatelskich, podlega ochronie na podstawie przepisów Konstytucji RP oraz aktów prawa międzynarodowego, m.in. Powszechnej deklaracji praw człowieka. Na straży poszanowania tego prawa w krajach należących do OBWE stoi ustanowiony w 2006 r. Panel Ekspertów ds. Wolności Zgromadzeń i Zrzeszania się – organ doradczy Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR).

Głównym zadaniem panelu jest przegląd projektów ustaw i aktów prawnych dotyczących wolności zgromadzeń przyjętych przez państwa członkowskie OBWE. Eksperci analizują je pod kątem zgodności ze standardami międzynarodowymi. Ich opinie są także wykorzystywane w działaniach edukacyjnych ODIHR skierowanych do organizacji pozarządowych, które służą nie tylko podnoszeniu świadomości na temat ochrony prawa do zgromadzeń, ale także zwiększają zdolność monitorowania i raportowania kwestii z nią związanych.

Szesnaścioro członków i członkiń międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Wolności Zgromadzeń i Zrzeszania się reprezentuje różne profesje, od pracowników akademickich, przez prawników, po przedstawicieli służb porządkowych i aktywistów na rzecz praw człowieka. Swoją kadencję rozpoczną 1 stycznia 2023 r.

Przeczytaj komunikat OBWE w sprawie powołania panelu (w języku angielskim)

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

ODIHR powstało w 1991 r. i jest jedną z głównych organizacji na świecie zajmujących się prawami człowieka. Prowadzi działalność w Europie, na Kaukazie, w Azji Centralnej i Ameryce Północnej, a jego siedziba mieści się w Warszawie.

Najważniejszym zadaniem ODIHR jest pomoc rządom państw członkowskich OBWE w wypełnianiu zobowiązań z zakresu praw człowieka i demokracji. ODIHR zajmuje się monitoringiem wyborów, oceną i przeglądem ustawodawstwa w państwach członkowskich OBWE oraz wspieraniem krajowych inicjatyw na rzecz poprawy wydajności i transparentności systemów ustawodawczych.

Przeczytaj więcej na temat działalności biura (po angielsku)

Profesor Adam Bodnar – ekspert ds. praw człowieka

Adam Bodnar
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Adam Bodnar

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej) i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur.

Zobacz inne aktualności