Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Weź pan Rambo! Społeczna historia magnetowidów w Polsce”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Wez_pan_Rambo.jpg

W tym roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Katedra opublikowana została pozycja „Weź pan Rambo! Społeczna historia magnetowidów w Polsce” – nowa książka prof. Mirosława Filiciaka, napisana wspólnie z dr. Patrykiem Wasiakiem. Uniwersytet SWPS jest współwydawcą tej publikacji.

Historyczne znaczenie magnetowidów w Polsce

Czy wiesz, że istniała Polska Partia Posiadaczy Magnetowidów? Znasz piosenkę „Wideonarkomania” z 1986 r., która podsumowuje filmy słowami: „Oto nowy szał, nowy hasz dla mas”? Uwierzysz, że koszt nabycia magnetowidu w PRL przekraczał średnie roczne zarobki? Książka prof. Filiciaka przedstawia magnetowidy od nieznanej, zaskakującej strony. Zawiera wiele ciekawostek i pomaga zrozumieć społeczne znaczenie magnetowidów w PRL. Wszak urządzenia te od początku lat 80. stanowiły część polskiej zbiorowej fantazji o zaawansowanym technologicznie Zachodzie. Sprzęt ten postrzegany był jako artefakt rodzącej się klasy średniej. Poświęcono mu m.in. osobną rubrykę w magazynie poradniczo-hobbystycznym „Pan”.

Zamysł, który stał za tą książką, był podwójny. Z jednej strony chodziło o przeprowadzenie solidnej kwerendy archiwalnej i zrobienie wywiadów z ludźmi w przeszłości związanymi na różne sposoby z branżą wideo, bo z oczywistych względów z czasem będzie to coraz trudniejsze. Sądzimy, że w przyszłości kolejne badaczki i kolejni badacze mogą chcieć do takich źródeł sięgać. Ale chodziło nam także o wpisanie się w dyskusje na temat tzw. transformacji systemowej, pokazanie jej kulturowego, a w zasadzie popkulturowego wymiaru – ówczesnych pasji i aspiracji, które wymykają się późniejszym okrzepłym podziałom na to, co w kulturze „wysokie” i „niskie”. (...) Pokazujemy magnetowidy jako narzędzie pirackiej modernizacji – urządzenia, które przyczyniły się do rewolucji wyobraźni, a na poziomie medialnych praktyk przetarły miejsce dla nowych działań i formatów.

Mirosław Filiciak
dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS
autor książki „Weź pan Rambo! Społeczna historia magnetowidów w Polsce”

Jest to fascynująca i wciągająca książka, która ma także — dla kogoś dorastającego w latach osiemdziesiątych XX wieku — ważny duchologiczny wymiar, pociągający nawet wtedy, kiedy ma się z tego okresu głównie złe wspomnienia.

prof. Adam Leszczyński
z recenzji książki „Weź pan Rambo! Społeczna historia magnetowidów w Polsce”

Mirosław Filiciak i Patryk Wasiak napisali książkę niezwykle interesującą, erudycyjną, posiadającą dużą wartość poznawczą, poruszającą problematykę wbrew pozorom prawie nieznaną w polskim piśmiennictwie, łączącą cechy monografii naukowej i książki popularnej, oferującą czytelniczą przyjemność na różnych poziomach.

prof. Piotr Zwierzchowski
z recenzji książki „Weź pan Rambo! Społeczna historia magnetowidów w Polsce”

Publikacja jest wspólnym projektem wydawniczym Wydawnictwa Naukowego KatedraWydawnictwa Uniwersytetu SWPS.

O autorach

Mirosław Filiciak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Mirosław Filiciak

Medioznawca. Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze. Bada internet, gry komputerowe, przemiany telewizji, nieformalny obieg treści i kulturę współczesną. Od lat współpracuje z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Jest współtwórcą techno-kulturowego projektu „Kultura 2.0” oraz pierwszego polskiego medialabu – inicjatywy samokształceniowej z pogranicza aktywizmu społecznego, sztuki i technologii. Kierował licznymi projektami badawczymi. Jest autorem książek „Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu”, oraz „Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej”, a także współautorem pozycji takich jak m.in. „Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia”, „Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia” i „Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych”. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Kultura Popularna”.

Avatar mężczyzny
dr
Patryk Wasiak

Adiunkt w Zakładzie Historii XX Wieku w Instytucie Historii PAN. Wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowo zajmuje się m.in. historią użytkowania komputerów domowych w Polsce oraz technologiami z okresu zimnej wojny i ich wpływem na kształtowanie się nowoczesnych społeczeństw.

Zobacz inne aktualności