Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/nadzwyczajne-srodki-zaskarzenia-w-postepowaniu-cywilnym_2.jpg

Książka „Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym” autorstwa dr. hab. Marcina Asłanowicza, prof. Uniwersytetu SWPS przybliża temat nadzwyczajnych środków zaskarżenia występujących w obecnym systemie postępowania cywilnego.

Kompleksowe spojrzenie na obecny system

Publikacja jest wnikliwym opracowaniem środków zaskarżenia, uwzględniającym zarówno aspekty kodeksowe, jak i pozakodeksowe. Analizuje takie środki jak skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga nadzwyczajna oraz wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądowego.

W ramach przeprowadzonych badań, profesor Asłanowicz podejmuje próbę zbadania charakteru relacji pomiędzy poszczególnymi środkami zaskarżenia. Jego intencją było odniesienie się do kluczowych wyzwań związanych z wykorzystywaniem tych środków w postępowaniu cywilnym oraz zbadanie aktualnego orzecznictwa sądów polskich, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Kluczowym założeniem monografii jest sformułowanie kompleksowych postulatów de lege ferenda, dotyczących każdego z nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Autor publikacji przedstawia kilkadziesiąt postulatów zmian legislacyjnych, w tym propozycję rezygnacji z instytucji skargi nadzwyczajnej oraz wniosku o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądowego.

Książka ukazała się nakładem C.H.Beck przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O autorach

Marcin Asłanowicz
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Marcin Asłanowicz

Radca prawny, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Naukowo interesuje się postępowaniem cywilnym i gospodarczym, postępowaniem arbitrażowym, prawem cywilnym (prawem umów). Autor i współautor wielu publikacji książkowych, m.in. „Spółka komandytowa. Komentarz (ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji sp. z o.o. sp.k., P.S.A. sp.k. oraz sp.j. sp.k.)” (współautor, red. R. Szyszko), „Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym”, „Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz”, „Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz do 1154 – 1217 KPC”, „Spółka partnerska” czy „Rozdziału XI. Spółka Partnerska” w książce „Prawo spółek osobowych” (16. tomu cyklu wydawniczego System Prawa Prywatnego, pod redakcją Andrzeja Szajkowskiego). Zobacz pełny biogram.

Zobacz inne aktualności