Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

„Człowiek w obliczu pandemii” – spotkanie z prof. Tomaszem Zaleśkiewiczem

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/czlowiek-w-obliczu-pandemii.jpg

Stan pandemii to sytuacja wyjątkowo trudna, która stawia przed ludźmi ogromne wyzwania. To i dla jednostek, i dla rządów państw czas podejmowania decyzji w niepewnych realiach oraz prób adaptacji do zmiennych okoliczności. Czworo badaczy opisało pandemię z perspektywy nauk behawioralnych w książce „Człowiek w obliczu pandemii. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań w warunkach kryzysu zdrowotnego”. Jednym z autorów jest prof. Tomasz Zaleśkiewicz z Wydziału Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Podczas spotkania autorskiego przybliży zagadnienia poruszone w publikacji. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu i zachęcamy do lektury.

3 czerwca 2022
15.00–17.00
Wrocław

Pandemia oczami psychologów i socjologów

Globalny kryzys zdrowotny nie jest wyłącznie problemem medycznym. Wiążą się z nim takie kwestie, jak podmiotowość człowieka znajdującego się w niejasnej sytuacji, rola lęku w podejmowaniu decyzji i szacowaniu ryzyka, zaufanie do innych ludzi oraz do instytucji, tożsamość grupowa i poczucie wspólnotowości, znaczenie kapitału społecznego czy indywidualne i społeczne rytuały. Omawia je w swojej publikacji interdyscyplinarny zespół złożony z psychologów i socjologów.

Książka „Człowiek w obliczu pandemii. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań w warunkach kryzysu zdrowotnego” koncentruje się na indywidualnych, grupowych, społecznych i komunikacyjnych perspektywach zagadnień związanych z pandemią. W swojej pracy autorzy uwzględniają klasyczne koncepcje teoretyczne oraz wyniki najnowszych badań. Uzupełnieniem publikacji są rozdziały poświęcone różnicom kulturowym w kontekście pandemii na przykładzie islamu i hinduizmu oraz rozmaitym reakcjom na kryzys zdrowotny w poszczególnych państwach.

Autorami książki są prof. Tomasz Zaleśkiewicz, kierownik Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi na Wydziale Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS, prof. Małgorzata Kossowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini zespołu ds. Covid-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Natalia Letki, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Szymon Wichary z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkanie wokół książki „Człowiek w obliczu pandemii”

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na spotkanie autorskie z prof. Tomaszem Zaleśkiewiczem, które odbędzie się 3 czerwca na Wydziale Psychologii we Wrocławiu. Rozmowę z autorem poprowadzi dr Jakub Kuś.

Gość spotkania

Tomasz Zaleśkiewicz
Prof. dr hab.
Tomasz Zaleśkiewicz
Psycholog społeczny. W pracy naukowej koncentruje się na badaniu zachowań ekonomicznych oraz zagadnieniach związanych z inwestowaniem pieniędzy i podejmowaniem decyzji finansowych, odwołując się przy tym także do dziedzin pokrewnych: ekonomii behawioralnej, neuroekonomii i teorii gier. Kierownik Katedry Psychologii Ekonomicznej i Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi na Wydziale Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu szeroko pojętej psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej oraz współpracuje z organizacjami biznesowymi i stowarzyszeniami inwestorów giełdowych.

Spotkanie poprowadzi

Jakub Kuś
Dr
Jakub Kuś

Psycholog, prodziekan ds. studenckich Wydziału Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Głównie interesuje się wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka i relacje międzyludzkie. W ostatnim czasie prowadzi badania nad przemianami w samowiedzy człowieka pod wpływem dokonanej autoprezentacji oraz nad sposobami walki z rozproszeniem odpowiedzialności w internecie. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, jest przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii.

Termin i miejsce

3 czerwca 2022 r., godz. 15.00-17.00
Wydział Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS, ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, sala 120

Zobacz inne aktualności