Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Człowiek w obliczu pandemii” – spotkanie z prof. Tomaszem Zaleśkiewiczem

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/czlowiek-w-obliczu-pandemii.jpg

Stan pandemii to sytuacja wyjątkowo trudna, która stawia przed ludźmi ogromne wyzwania. To i dla jednostek, i dla rządów państw czas podejmowania decyzji w niepewnych realiach oraz prób adaptacji do zmiennych okoliczności. Czworo badaczy opisało pandemię z perspektywy nauk behawioralnych w książce „Człowiek w obliczu pandemii. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań w warunkach kryzysu zdrowotnego”. Jednym z autorów jest prof. Tomasz Zaleśkiewicz z Wydziału Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Podczas spotkania autorskiego przybliży zagadnienia poruszone w publikacji. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu i zachęcamy do lektury.

3 czerwca 2022
15.00–17.00
Wrocław

Pandemia oczami psychologów i socjologów

Globalny kryzys zdrowotny nie jest wyłącznie problemem medycznym. Wiążą się z nim takie kwestie, jak podmiotowość człowieka znajdującego się w niejasnej sytuacji, rola lęku w podejmowaniu decyzji i szacowaniu ryzyka, zaufanie do innych ludzi oraz do instytucji, tożsamość grupowa i poczucie wspólnotowości, znaczenie kapitału społecznego czy indywidualne i społeczne rytuały. Omawia je w swojej publikacji interdyscyplinarny zespół złożony z psychologów i socjologów.

Książka „Człowiek w obliczu pandemii. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań w warunkach kryzysu zdrowotnego” koncentruje się na indywidualnych, grupowych, społecznych i komunikacyjnych perspektywach zagadnień związanych z pandemią. W swojej pracy autorzy uwzględniają klasyczne koncepcje teoretyczne oraz wyniki najnowszych badań. Uzupełnieniem publikacji są rozdziały poświęcone różnicom kulturowym w kontekście pandemii na przykładzie islamu i hinduizmu oraz rozmaitym reakcjom na kryzys zdrowotny w poszczególnych państwach.

Autorami książki są prof. Tomasz Zaleśkiewicz, kierownik Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi na Wydziale Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS, prof. Małgorzata Kossowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini zespołu ds. Covid-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Natalia Letki, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Szymon Wichary z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkanie wokół książki „Człowiek w obliczu pandemii”

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na spotkanie autorskie z prof. Tomaszem Zaleśkiewiczem, które odbędzie się 3 czerwca na Wydziale Psychologii we Wrocławiu. Rozmowę z autorem poprowadzi dr Jakub Kuś.

Gość spotkania

Tomasz Zaleśkiewicz
Prof. dr hab.
Tomasz Zaleśkiewicz
Psycholog społeczny. W pracy naukowej koncentruje się na badaniu zachowań ekonomicznych oraz zagadnieniach związanych z inwestowaniem pieniędzy i podejmowaniem decyzji finansowych, odwołując się przy tym także do dziedzin pokrewnych: ekonomii behawioralnej, neuroekonomii i teorii gier. Kierownik Katedry Psychologii Ekonomicznej i Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi na Wydziale Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu szeroko pojętej psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej oraz współpracuje z organizacjami biznesowymi i stowarzyszeniami inwestorów giełdowych.

Spotkanie poprowadzi

Jakub Kuś
Dr
Jakub Kuś

Psycholog, prodziekan ds. studenckich Wydziału Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Głównie interesuje się wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka i relacje międzyludzkie. W ostatnim czasie prowadzi badania nad przemianami w samowiedzy człowieka pod wpływem dokonanej autoprezentacji oraz nad sposobami walki z rozproszeniem odpowiedzialności w internecie. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, jest przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii.

Termin i miejsce

3 czerwca 2022 r., godz. 15.00-17.00
Wydział Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS, ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, sala 120

Zobacz inne aktualności