Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Co współcześnie oznacza prawo do prywatności? Wykład mec. Wojciecha Wiewiórowskiego

float_intro: images/ZDJECIA/konferencje/BckgrEIOD_wyklad_Wawa.jpg

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych powołana została instytucja Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD). Jego głównym zadaniem jest zagwarantowanie, że instytucje i organy europejskie respektują prawo do prywatności i ochrony danych, gdy przetwarzają dane osobowe i opracowują nową politykę. Od 2019 r. funkcję tę pełni mec. dr hab. Wojciech Wiewiórowski. 28 lutego 2023 r. na Wydziale Prawa w Warszawie wygłosi on wykład, w którym postara się odpowiedzieć na pytania: co współcześnie oznacza prawo do prywatności?; których danych osobowych nie wolno przetwarzać?; co zrobić w przypadku, gdy doszło do naruszenia przepisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

28 lutego 2023
18.00–19.30
Warszawa/online

Dlaczego warto wziąć udział?

Zapisy dotyczące prawa do prywatności znajdziemy w różnych dokumentach i aktach prawnych począwszy od Konstytucji RP przez Kartę Praw Podstawowych UE aż po Powszechną Deklaracja Praw Człowieka.

„Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym” – czytamy w Ustawie Zasadniczej. Ale co tak naprawdę oznacza prawo do prywatności i na jakich zasadach może ono podlegać ograniczeniom? Na te pytania odpowie mec. dr hab. Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych. Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

Czym zajmuje się EIOD?

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD):

  • czuwa nad tym, by instytucje i organy UE przy przetwarzaniu danych osobowych respektowały zasady prywatności,
  • doradza instytucjom i organom UE w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i powiązanych obszarów polityki i prawa,
  • zajmuje się skargami i prowadzi dochodzenia,
  • współpracuje z organami krajowymi w państwach UE w celu zapewnienia spójnej ochrony danych,
  • monitoruje nowe technologie, które mogą mieć wpływ na ochronę danych.

EIOD podczas wypełniania swoich zadań i wykonywania swoich uprawnień zgodnie z rozporządzeniem, działa w sposób niezależny; pozostaje wolny od bezpośrednich i pośrednich wpływów zewnętrznych, nie zwraca się do nikogo o instrukcje ani ich od nikogo nie przyjmuje; powstrzymuje się od wszelkich czynności sprzecznych ze swoimi obowiązkami i podczas swojej kadencji i nie podejmuje żadnego innego zajęcia zarobkowego ani niezarobkowego.

O prelegencie:

Wiewiorowski Wojciech
mec. dr hab.
Wojciech Wiewiórowski

Nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2010–2014 generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych IV i V kadencji, w latach 2014–2019 zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, od roku 2019 ponownie Europejski Inspektor Ochrony Danych. Autor licznych opracowań, publikacji i wykładów z zakresu danych osobowych, prawa IT, e-administracji i informatyki prawnej. Jego obszary działalności naukowej to m.in przede wszystkim polskie i europejskie prawo informatyczne, przetwarzanie i bezpieczeństwo informacji, prawne systemy wyszukiwania informacji, informatyzacja administracji publicznej, podpis elektroniczny i zastosowanie sieci semantycznej i ontologii prawnych w przetwarzaniu informacji prawnej.

Organizator

  • Wydział Prawa w Warszawie

Dołącz do nas!

Termin i miejsce: 28 lutego 2023 r., godz. 18.00–19.30; zapraszamy na spotkanie do warszawskiej siedziby Uniwersytetu SWPS (ul. Chodakowska 19/31, Warszawa, sala S305). Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy.

Dla chętnych możliwe będzie uczestnictwo online (platforma ZOOM).

Kontakt

Katarzyna Gutman
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz inne aktualności