Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Czy osoby prawne powinny podlegać zwolnieniu od kosztów w sprawach cywilnych?

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/kobieta-z-laptopem-i-kalkulatorem.jpeg

Osoby prawne i jednostki organizacyjne mogą w pewnych sytuacjach uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych. Jednak prawnicy mają różne stanowiska co do zasadności tego rozwiązania. Aby rzucić więcej światła na tę kwestię, zaprosiliśmy do debaty wybitnych ekspertów: prof. Marcina Asłanowicza oraz prof. Marcina Dziurdę. Weź udział w spotkaniu i poznaj różne punkty widzenia.

19 czerwca 2024
17.30–19.30
Warszawa

Kryteria i konsekwencje zwolnień od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym – debata

Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1144 z późn. zm.) w określonych w przepisie sytuacjach osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) k.c., mogą zostać zwolnione od kosztów w postępowaniu cywilnym. Jednak stanowiska dotyczące zasadności takiego rozwiązania są różne, zarówno wśród praktyków, jak i przedstawicieli środowiska naukowego.

Do debaty na ten temat zaprosiliśmy ekspertów, dziekana Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, prof. Marcina Asłanowicza oraz prof. Marcina Dziurdę z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prelegenci spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 33(1) k.c., w ogóle powinny podlegać zwolnieniu od kosztów w postępowaniu cywilnym. Przedyskutują m.in. następujące kwestie:

  • Jeżeli osoby prawne i jednostki organizacyjne powinny podlegać takiemu zwolnieniu, to w jakich okolicznościach? Jakie kryteria muszą spełnić?
  • Kto płaci za możliwość dochodzenia przez te podmioty swoich roszczeń w sytuacji, gdy są zwolnione od kosztów sądowych?
  • W jaki sposób zweryfikować ewentualne uprawnienie tych podmiotów do zwolnienia od kosztów?
  • Czy należy badać status majątkowy wspólnika/akcjonariusza osoby prawnej i jednostki organizacyjnej? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
  • Czy zasady badania statusu majątkowego akcjonariuszy powinny się różnić w przypadku spółek publicznych i spółek niepublicznych?
  • Czy i w jakim zakresie zmiany składu akcjonariuszy (zwłaszcza w spółkach publicznych) wpływają na ocenę spełnienia kryteriów zwolnienia od kosztów sądowych?

Wydarzenie organizują Koło Naukowe Postępowania Cywilnego i Arbitrażu oraz Koło Naukowe Prawa Handlowego i Podatkowego działające na Uniwersytecie SWPS.

W debacie wezmą udział

Marcin Aslanowicz
dr hab., prof. USWPS
Marcin Asłanowicz
Prawnik. Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Naukowo interesuje się postępowaniem cywilnym i gospodarczym, postępowaniem arbitrażowym oraz prawem cywilnym (prawem umów). Od 1997 r. współpracuje z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi (obecnie SSW Pragmatic Solutions, gdzie od 2008 r. jest partnerem prowadzącym działy rozwiązywania sporów). Był wielokrotnie wyróżniany w rankingach prawniczych w kategorii rozwiązywania sporów oraz w arbitrażu. Autor i współautor wielu publikacji książkowych, m.in.: „Spółka komandytowa. Komentarz (ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji sp. z o.o. sp.k., P.S.A. sp.k. oraz sp.j. sp.k.)” (współautor, red. R. Szyszko), „Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym”, „Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz”, „Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz do 1154–1217 KPC” czy „Spółka partnerska”.
Marcin Dziurda
dr hab., prof. UW
Marcin Dziurda
Doktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny. Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego i materialnego. W latach 2006–2012 prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Laureat nagród: Bona Lex za najlepszy akt prawny (2006 r.), Złoty Paragraf dla najlepszego radcy prawnego, przyznawanej przez „Dziennik Gazetę Prawną” (2015 r.) i nagrody specjalnej w konkursie „Przeglądu Sądowego” oraz Wydawnictwa Wolters Kluwer na książkę najbardziej przydatną dla praktyki prawniczej (2019 r.).

Spotkanie poprowadzi

Izabela Wysocka
 
Izabela Wysocka
Prawniczka. Naukowo zajmuje się m.in. postępowaniem cywilnym, postępowaniem przed sądem polubownym, a także prawem cywilnym materialnym.

Zapisz się

Organizatorzy

  • Logo, Koło Naukowe Postępowania Cywilnego i Arbitrażu
  • Logo, Koło Naukowe Prawa Handlowego i Podatkowego
  • Logo, Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS

Patronat

  • Logo, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Termin i miesce

19 czerwca 2024 r. (środa), 17.30–19.30
Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa, sala N309

Kontakt

Izabela Wysocka
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studiuj prawo na Uniwersytecie SWPS i zmieniaj świat!

Marzysz o karierze prawniczej? Wybierz Uniwersytet SWPS! Na naszych studiach kładziemy nacisk na praktyczne zastosowanie prawa. Nie wymagamy zapamiętywania przepisów, lecz ich właściwej interpretacji. Pokazujemy, jak sprawnie korzystać z baz aktów prawnych. Ćwiczymy umiejętność argumentacji prawniczej.

Nasza oferta edukacyjna jest wyjątkowo elastyczna. Dostosowujemy program do aktualnych problemów w prawie oraz zainteresowań studentów. Konsultujemy go z przedstawicielami biznesu, współpracujemy z lokalnymi firmami, instytucjami, kancelariami i sądami.

Pokażemy ci różne możliwości kariery i pomożemy wykształcić umiejętności niezbędne na rynku pracy. Sprawdź naszą ofertę:

Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Poznań jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław jednolite magisterskie poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo nowych technologii

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Prawo w biznesie

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły

Zobacz inne aktualności