Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 149, 152, 153”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/komentarz-do-konstytucji-rp-izdebski-okladka.jpg

Ukazał się kolejny komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej autorstwa prof. Huberta Izdebskiego z Uniwersytetu SWPS. Opracowanie dotyczy rozdziału VI ustawy zasadniczej, poświęconego Radzie Ministrów i administracji rządowej.

Pozycja ministrów resortowych i rola wojewody w świetle Konstytucji RP

W kolejnym tomie z serii komentarzy do Konstytucji RP prof. Hubert Izdebski z Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS szczegółowo omawia trzy artykuły z rozdziału VI – „Rada Ministrów i administracja rządowa”. Rozdział ten normuje zasady funkcjonowania administracji rządowej, która ma zapewniać właściwe funkcjonowanie władzy wykonawczej.

Omawiany w publikacji artykuł 149 ustawy zasadniczej odnosi się przede wszystkim do pozycji ministrów kierujących poszczególnymi działami administracji rządowej, czyli ministrów resortowych i ministrów działowych. Artykuł 152 poświęcony jest wojewodzie – podstawowemu organowi terenowej administracji rządowej, który jako jedyny ma status konstytucyjny i jest określany mianem przedstawiciela Rady Ministrów w województwie. Natomiast artykuł 153 tworzy podstawy funkcjonowania korpusu służby cywilnej – kadrowego trzonu państwowego aparatu władzy wykonawczej.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Difin przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O autorze

Hubert Izdebski
prof. dr hab.
Hubert Izdebski

Wszechstronny prawnik, radca prawny, adwokat. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa publicznego i jego styku z prawem cywilnym. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów ustaw, pracy radcy prawnego i prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego. Koncentruje się na aksjologii i genezie rozwiązań prawnych, a także na problematyce zarządzania publicznego. Jest współtwórcą ustaw o samorządzie terytorialnym i szkolnictwie wyższym w Polsce. Brał udział w pracach nad reformą administracji publicznej w latach 90. XX wieku. Jest autorem projektu drugiej ustawy samorządowej dla Warszawy (1994). Współtworzył projekt ustawy o szkolnictwie wyższym (1989-90) oraz projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (1995-2003). Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności publicznej, umacnianiu praworządności oraz wkład w unowocześnianie administracji i rozwój samorządu w Polsce, jak również Odznaką Honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego.

Zobacz inne aktualności