Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 75”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/NOWOSCI-WYDAWNICZE_MOCKUPv2.jpg

Nowa publikacja autorstwa wybitnego prof. dr. hab.Huberta Izdebskiego, zawiera komentarz do artykułu dotyczącego mieszkania – czyli szczególnego dobra. Od ponad 70 lat w aktach prawa międzynarodowego (a od pół wieku w konstytucjach różnych państw) możemy znaleźć sformułowania dotyczące prawa do mieszkania – czyli prawa socjalnego zaliczanego do drugiej generacji praw człowieka (gdyż realizuje jego podstawowe potrzeby).

Dostęp do mieszkania w zapisach polskiej Ustawy Zasadniczej

Publikacja zawiera analizę artykułu 75. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule tym występuje określenie „prawa lokatorów”, nie ma jednak określenia „prawo do mieszkania”. Art. 75 zalicza się na ogół do przepisów ustawy zasadniczej ustanawiających zasady polityki władz publicznych w danej dziedzinie życia społecznego (w tym przypadku „polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli”), lecz nie łącząc ich z konkretnie sformułowanymi prawami jednostki.

Jednak międzynarodowe i europejskie standardy prawne pozwalają na interpretację wykładni właśnie w takim duchu – dostęp do mieszkania powinien bezapelacyjnie należeć się każdemu człowiekowi. Również polska konstytucja mówi o wartości godności osobowej, zasadzie sprawiedliwości społecznej, zasadzie społecznej gospodarki rynkowej, prawie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Stąd prof. Izdebski wysnuwa wniosek, iż „obowiązkiem władz publicznych jest (…) umożliwienie dostępu do mieszkania jako dobra o szczególnym znaczeniu dla jednostek, rodzin i gospodarstw domowych – poczynając od kształtowania przez ustawodawcę praw mieszkaniowych umożliwiających realizację prawa do mieszkania, odpowiednio do stopnia braku możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych własnymi siłami”.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Difin przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O autorze

Hubert Izdebski
prof. dr hab.
Hubert Izdebski

Profesor Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, poprzednio wieloletni profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk; uczestnik (jako przedstawiciel PAN) Forum dla Praworządności organizowanego przez tę Akademię oraz Polską Akademię Umiejętności. Radca prawny, adwokat; autor wielu książek z zakresu prawa publicznego oraz jego historii i podstaw aksjologicznych, w tym komentarzy do Konstytycji RP. Koncentruje się na aksjologii i genezie rozwiązań prawnych, a także na problematyce zarządzania publicznego.ształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze.

Zobacz inne aktualności