Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Prof. Adam Bodnar weźmie udział w konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/eua_conference_bckgr.jpg

Otwartość, uczciwość akademicka i wolność słowa to wartości, które stoją u podstaw misji europejskich uniwersytetów. Nad ich rolą nie tylko w środowisku uczelnianym, ale także w systemie demokratycznym, będą debatować członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association; EUA). Jednym z prelegentów konferencji będzie prof. Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS..

Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów 2022

Doroczne konferencje EUA są okazją do przedyskutowania aktualnej sytuacji szkolnictwa wyższego w Europie oraz wyzwań, jakie stoją przed tym sektorem. W tym roku spotkanie odbędzie się pod hasłem „Wartości uniwersyteckie: co, jak i dlaczego?”. Wśród tematów sesji plenarnych znalazły się m.in. wolność akademicka, kultura unieważniania (cancel culture) i deplatforming (forma bojkotu polegająca na blokowaniu grupom lub osobom dostępu do platform służących publicznej wymianie myśli) oraz rola wartości w procesie podejmowania współpracy przez uniwersytety.

Do prestiżowego grona prelegentów został zaproszony prof. Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jego wystąpienie będzie poświęcone roli wolności akademickiej w ochronie wartości demokratycznych oraz praktycznym działaniom, które mogą podejmować uniwersytety, by wolność akademicka nie stała się frazesem.

Tegoroczna konferencja EUA odbędzie się na Uniwersytecie Technologii i Ekonomii w Budapeszcie i potrwa od 28 do 29 kwietnia.

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów jest największą tego typu organizacją w Europie. Zrzesza ponad 850 uniwersytetów i konferencji rektorów z 48 krajów. Jednym z głównych zadań stowarzyszenia jest aktywne wspieranie badań naukowych i procesów budowy jednolitego systemu szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Unii Europejskiej. EUA reprezentuje uczelnie na forach społecznych i politycznych takich, jak Komisja Europejska i Parlament Europejski, które wpływają na regulacje dotyczące kształcenia, badań czy innowacji.

Do Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów należy 37 polskich instytucji. Uniwersytet SWPS przystąpił do EUA w 2004 r.

 
Adam Bodnar
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Adam Bodnar

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej) i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Uhonorowany Nagrodą Rafto za obronę praw mniejszości i niezależności sądów w Polsce (2018 r.). Rok później otrzymał też Nagrodę Praworządności (Rule of Law Award), przyznaną przez World Justice Project. W 2020 r. został odznaczony francuskim Orderem Legii Honorowej w randze kawalera. W tym samym roku laureat nagrody specjalnej Korony Równości, przyznawanej przez Kampanię Przeciw Homofobii, oraz nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego.

Zobacz inne aktualności