Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Adam Bodnar weźmie udział w konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/eua_conference_bckgr.jpg

Otwartość, uczciwość akademicka i wolność słowa to wartości, które stoją u podstaw misji europejskich uniwersytetów. Nad ich rolą nie tylko w środowisku uczelnianym, ale także w systemie demokratycznym, będą debatować członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association; EUA). Jednym z prelegentów konferencji będzie prof. Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS..

Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów 2022

Doroczne konferencje EUA są okazją do przedyskutowania aktualnej sytuacji szkolnictwa wyższego w Europie oraz wyzwań, jakie stoją przed tym sektorem. W tym roku spotkanie odbędzie się pod hasłem „Wartości uniwersyteckie: co, jak i dlaczego?”. Wśród tematów sesji plenarnych znalazły się m.in. wolność akademicka, kultura unieważniania (cancel culture) i deplatforming (forma bojkotu polegająca na blokowaniu grupom lub osobom dostępu do platform służących publicznej wymianie myśli) oraz rola wartości w procesie podejmowania współpracy przez uniwersytety.

Do prestiżowego grona prelegentów został zaproszony prof. Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jego wystąpienie będzie poświęcone roli wolności akademickiej w ochronie wartości demokratycznych oraz praktycznym działaniom, które mogą podejmować uniwersytety, by wolność akademicka nie stała się frazesem.

Tegoroczna konferencja EUA odbędzie się na Uniwersytecie Technologii i Ekonomii w Budapeszcie i potrwa od 28 do 29 kwietnia.

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów jest największą tego typu organizacją w Europie. Zrzesza ponad 850 uniwersytetów i konferencji rektorów z 48 krajów. Jednym z głównych zadań stowarzyszenia jest aktywne wspieranie badań naukowych i procesów budowy jednolitego systemu szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Unii Europejskiej. EUA reprezentuje uczelnie na forach społecznych i politycznych takich, jak Komisja Europejska i Parlament Europejski, które wpływają na regulacje dotyczące kształcenia, badań czy innowacji.

Do Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów należy 37 polskich instytucji. Uniwersytet SWPS przystąpił do EUA w 2004 r.

 
Adam Bodnar
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Adam Bodnar

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej) i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Uhonorowany Nagrodą Rafto za obronę praw mniejszości i niezależności sądów w Polsce (2018 r.). Rok później otrzymał też Nagrodę Praworządności (Rule of Law Award), przyznaną przez World Justice Project. W 2020 r. został odznaczony francuskim Orderem Legii Honorowej w randze kawalera. W tym samym roku laureat nagrody specjalnej Korony Równości, przyznawanej przez Kampanię Przeciw Homofobii, oraz nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego.

Zobacz inne aktualności