Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 131, 132, 133”

float_intro: images/bckgr_Komentarz_do_Konstytucji_RP_art._131_132_133.jpg

Nowa publikacja „Komentarz do Konstytucji RP. Art. 131, 132, 133” autorstwa prof. dr. hab. Marka Chmaja zawiera analizę trzech przepisów Konstytucji poświęconych Prezydentowi RP.

Rola Prezydenta RP w świetle Konstytucji

Publikacja zawiera komentarz trzech przepisów Konstytucji dotyczących roli Prezydenta RP, skupiając się na artykułach 131-133. Artykuł 131 dotyczy przeszkód w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta, zarówno o charakterze tymczasowym, jak i stałym, oraz wykonywania obowiązków Prezydenta przez Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie przez Marszałka Senatu. Przepis ten precyzuje sytuacje, w których Prezydent może napotkać trudności w wykonywaniu swoich funkcji, a także określa możliwość delegowania niektórych obowiązków na Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu. Artykuł 132 reguluje zasadę niepołączalności urzędu Prezydenta z innymi urzędami i funkcjami publicznymi. Natomiast artykuł 133 precyzuje kompetencje Prezydenta jako reprezentanta państwa w stosunkach zewnętrznych. Równocześnie artykuł ten nakłada na Prezydenta obowiązek współdziałania w zakresie polityki zagranicznej z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. Wspólna praca tych organów ma na celu skuteczną realizację polityki zagranicznej państwa.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Difin przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O autorze

Marek Chmaj
prof. dr hab.
Marek Chmaj

Prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Partnerzy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze.

Zobacz inne aktualności