Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Prof. Andrzej Kondratowicz już po raz trzeci w gronie ekspertów Polskiej Akademii Nauk

float_intro: images/BckgrPAN_budynek.jpg

Z dumą zawiadamiamy, że prof. Andrzej KondratowiczKatedry Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS został wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ponadto dołączył do grona Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN na kadencję 2023-2026. Serdecznie gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia!

W najzacniejszym gronie

Prof. Andrzej Kondratowicz to autorytet w dziedzinie ekonomii uznany w Polsce i za granicą. Jest współzałożycielem Towarzystwa Ekonomistów Polskich, współpracownikiem Światowej Sieci Wolności Gospodarczej przy Fraser Institute w Vancouver, a także ekspertem Instytutu Adama Smitha w Warszawie. Studiował w Polsce (Uniwersytet Warszawski) i USA (Nowy Jork), otrzymał liczne stypendia m.in. od Fundacji Kościuszkowskiej (USA), IREX (USA), Körber- i Bosch- Stiftung (Niemcy), a także od NATO. Był również visiting profesor w Sussex University (Wielka Brytania). Naukowo specjalizuje się w obszarze dotyczącym kapitalizmu, wolności gospodarczej, regulacji i innych aspektów ekonomii instytucjonalnej oraz ingerencji państwa w rozwój gospodarki wolnorynkowej. Na naszej uczelni prowadzi zajęcia ze studentami zarządzania i przywództwa), a poza tym także gościnne wykłady dotyczące gospodarki amerykańskiej i międzynarodowych sankcji gospodarczych.

W styczniu tego roku zostałwiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, natomiast w połowie marca został również powołany do Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN na kadencję 2023-2026.

Prof. Kondratowicz ekspertem PAN
Prof. Andrzej Kondratowicz dołączył do Rady Naukowej INE PAN

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN został powołany w 1980 r. Zatrudnia 40 pracowników naukowych, którzy prowadzą badania z zakresu teorii ekonomii i polityki gospodarczej. Publiukją również analizy, prognozy i studia strategiczne, dotyczące gospodarki polskiej, europejskiej i światowej. Prócz tego do zadań INE PAN należy upowszechnianie wiedzy ekonomicznej, propagowanie polskiej myśli naukowej za granicą, a także rozwój kadr naukowych.

Odwiedź stronę Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Natomiast kolejne gremium, do którego dołączył prof. Kondratowicz – Komitet Prognoz przy Prezydium PAN pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera – w nowej kadencji zamierza zająć się analizą przebiegu i potencjalnych skutków przesilenia cywilizacyjnego, tj. okresu przejściowego pomiędzy istniejącą cywilizacją a nowo powstającą (eksperci przeprowadzą m.in. badania możliwych kierunków ewolucji cywilizacji informacyjnej). Komitet będzie również monitorować bieżącą, zmieniającą się dynamicznie sytuację geopolityczną na świecie.

Przeanalizuje:

  • ewolucję technologiczną (m.in. automatyka, cyfryzacja, badania kosmiczne, informatyka i medycyna) i jej wpływ na społeczeństwa (bezrobocie, nierówności społeczno-gospodarcze, migracja);
  • wpływ zmian klimatu na jakość życia;
  • zmiany społeczne wynikające z postrzegania nowych zagrożeń dla egzystencji człowieka, w tym zmiany geopolitycznego układu sił, narastających nierówności społeczno-gospodarczych, problemów środowiska przyrodniczego, problemów migracji, itp.;
  • zmiany instytucjonalne wynikające z nowych uwarunkowań społecznych, technicznych i gospodarczych, w tym zagadnienia demokracji;
  • zmiany kulturowe (m.in. globalizacja kultury, problem wizualizacji, konsumpcjonizm).

Dowiedz się więcej

Studiuj zarządzanie na Uniwersytecie SWPS – dla lepszej przyszłości!

Współczesny świat szybko zmieniających się technologii, globalizacji, hiper-konkurencji, kryzysów gospodarczych oraz masowości dostępu do informacji i mediów społecznościowych wymaga od menedżerów i liderów dużej elastyczności, a także zupełnie nowych umiejętności i narzędzi zarządzania. Dominujący w Polsce tradycyjny, przeteoretyzowany model uczenia zarządzania nie odpowiada na te wyzwania. Dlatego na Uniwersytecie SWPS stworzyliśmy nowoczesny i praktyczny program studiów.

Studia wyższe z obszaru zarządzania

Kierunek

Zarządzanie i przywództwo

Management and Leadership

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Zarządzanie i przywództwo

Management and Leadership

niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Zarządzanie zasobami ludzkimi

niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Management

studia w języku angielskim

stacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Management

studia w języku angielskim

stacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły

Zobacz biogram prof. Andrzeja Kondratowicza

Kondratowicz, Andrzej
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Andrzej Kondratowicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Ekonomista
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
ekonomia
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Andrzej Kondratowiczekonomista, wiceprzewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Zobacz inne aktualności