Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Andrzej Kondratowicz już po raz trzeci w gronie ekspertów Polskiej Akademii Nauk

float_intro: images/BckgrPAN_budynek.jpg

Z dumą zawiadamiamy, że prof. Andrzej KondratowiczKatedry Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS został wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ponadto dołączył do grona Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN na kadencję 2023-2026. Serdecznie gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia!

W najzacniejszym gronie

Prof. Andrzej Kondratowicz to autorytet w dziedzinie ekonomii uznany w Polsce i za granicą. Jest współzałożycielem Towarzystwa Ekonomistów Polskich, współpracownikiem Światowej Sieci Wolności Gospodarczej przy Fraser Institute w Vancouver, a także ekspertem Instytutu Adama Smitha w Warszawie. Studiował w Polsce (Uniwersytet Warszawski) i USA (Nowy Jork), otrzymał liczne stypendia m.in. od Fundacji Kościuszkowskiej (USA), IREX (USA), Körber- i Bosch- Stiftung (Niemcy), a także od NATO. Był również visiting profesor w Sussex University (Wielka Brytania). Naukowo specjalizuje się w obszarze dotyczącym kapitalizmu, wolności gospodarczej, regulacji i innych aspektów ekonomii instytucjonalnej oraz ingerencji państwa w rozwój gospodarki wolnorynkowej. Na naszej uczelni prowadzi zajęcia ze studentami zarządzania i przywództwa), a poza tym także gościnne wykłady dotyczące gospodarki amerykańskiej i międzynarodowych sankcji gospodarczych.

W styczniu tego roku zostałwiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, natomiast w połowie marca został również powołany do Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN na kadencję 2023-2026.

Prof. Kondratowicz ekspertem PAN
Prof. Andrzej Kondratowicz dołączył do Rady Naukowej INE PAN

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN został powołany w 1980 r. Zatrudnia 40 pracowników naukowych, którzy prowadzą badania z zakresu teorii ekonomii i polityki gospodarczej. Publiukją również analizy, prognozy i studia strategiczne, dotyczące gospodarki polskiej, europejskiej i światowej. Prócz tego do zadań INE PAN należy upowszechnianie wiedzy ekonomicznej, propagowanie polskiej myśli naukowej za granicą, a także rozwój kadr naukowych.

Odwiedź stronę Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Natomiast kolejne gremium, do którego dołączył prof. Kondratowicz – Komitet Prognoz przy Prezydium PAN pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera – w nowej kadencji zamierza zająć się analizą przebiegu i potencjalnych skutków przesilenia cywilizacyjnego, tj. okresu przejściowego pomiędzy istniejącą cywilizacją a nowo powstającą (eksperci przeprowadzą m.in. badania możliwych kierunków ewolucji cywilizacji informacyjnej). Komitet będzie również monitorować bieżącą, zmieniającą się dynamicznie sytuację geopolityczną na świecie.

Przeanalizuje:

  • ewolucję technologiczną (m.in. automatyka, cyfryzacja, badania kosmiczne, informatyka i medycyna) i jej wpływ na społeczeństwa (bezrobocie, nierówności społeczno-gospodarcze, migracja);
  • wpływ zmian klimatu na jakość życia;
  • zmiany społeczne wynikające z postrzegania nowych zagrożeń dla egzystencji człowieka, w tym zmiany geopolitycznego układu sił, narastających nierówności społeczno-gospodarczych, problemów środowiska przyrodniczego, problemów migracji, itp.;
  • zmiany instytucjonalne wynikające z nowych uwarunkowań społecznych, technicznych i gospodarczych, w tym zagadnienia demokracji;
  • zmiany kulturowe (m.in. globalizacja kultury, problem wizualizacji, konsumpcjonizm).

Dowiedz się więcej

Studiuj zarządzanie na Uniwersytecie SWPS – dla lepszej przyszłości!

Współczesny świat szybko zmieniających się technologii, globalizacji, hiper-konkurencji, kryzysów gospodarczych oraz masowości dostępu do informacji i mediów społecznościowych wymaga od menedżerów i liderów dużej elastyczności, a także zupełnie nowych umiejętności i narzędzi zarządzania. Dominujący w Polsce tradycyjny, przeteoretyzowany model uczenia zarządzania nie odpowiada na te wyzwania. Dlatego na Uniwersytecie SWPS stworzyliśmy nowoczesny i praktyczny program studiów.

Studia wyższe z obszaru zarządzania

Kierunek

Zarządzanie i przywództwo

Management and Leadership

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Zarządzanie i przywództwo

Management and Leadership

niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nowoczesne studia Human Resources

niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Management

studia w języku angielskim

stacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Management

studia w języku angielskim

stacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły

Zobacz biogram prof. Andrzeja Kondratowicza

Kondratowicz, Andrzej
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Andrzej Kondratowicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Ekonomista
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
ekonomia
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Andrzej Kondratowiczekonomista, wiceprzewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Zobacz inne aktualności