Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nagroda stowarzyszenia LASA dla filmoznawcy z Uniwersytetu SWPS

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/lasa-nagroda-thomas-matusiak-swps.jpg

Z dumą informujemy, że dr Thomas Matusiak z Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie otrzymał prestiżową nagrodę za najlepszy artykuł naukowy opublikowany w 2022 r., przyznawaną przez sekcję filmową międzynarodowego stowarzyszenia Latin American Studies Association (LASA).

Rekonstrukcja zdarzeń w latynoamerykańskich filmach dokumentalnych

Dr Thomas Matusiak jest kulturoznawcą specjalizującym się w kinie latynoamerykańskim i adiunktem na Wydziale Nauk Humanistycznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS. W swoich publikacjach analizuje różnorodne zagadnienia związane z metodami narracyjnymi, dokumentalnymi i eksperymentalnymi wykorzystywanymi w filmie. Interesują go również kwestie dotyczące polityki formy filmowej, materialności filmu i ucieleśnienia pamięci, kino wygnania oraz rozszerzona praktyka filmowa. W kwietniu jeden z jego artykułów, „One More Time: Reenactment in Contemporary Latin American Documentary Cinema” został wyróżniony przez stowarzyszenie LASA, zrzeszające ekspertów w temacie Ameryki Łacińskiej. W nagrodzonej publikacji, która ukazała się w branżowym czasopiśmie naukowym „Journal of Latin American Cultural Studies”, dr Matusiak opisuje, w jaki sposób współczesne latynoamerykańskie kino dokumentalne wykorzystuje rekonstrukcję.

Twórcy filmów dokumentalnych od lat posiłkują się inscenizacją fabularną. Zabiegi kreacyjne zostały zastosowane chociażby w niemym filmie „Nanuk z Północy” z 1922 r., który uznawany jest za pierwszy pełnometrażowy dokument. W swoim artykule dr Matusiak zauważa, że filmowcy coraz częściej korzystają z tej metody, gdy brakuje im materiałów archiwalnych. Wykorzystanie rekonstrukcji zdarzeń w produkcjach filmowych pozwala społecznościom, które doświadczyły przemocy i niesprawiedliwości, zmierzyć się ze swoją bolesną przeszłością. Jednocześnie zastosowanie inscenizacji w filmie dokumentalnym, który ma dążyć do obiektywizmu, może wywoływać rozdźwięk pomiędzy pragnieniem pokazania autentycznej historii a potrzebą stworzenia narracji.

W środowisku teoretyków filmowych trwają dyskusje nad pozorną sprzecznością rekonstrukcji dokumentalnej. Jednym z celów mojego artykułu jest pogłębienie tego dyskursu poprzez włączenie do niego badań dotyczących Ameryki Łacińskiej – regionu, który mierzył się z pytaniami o kwestie pamięci, uosobienia i obiektywności wiedzy, które są częścią jego kolonialnego dziedzictwa. Podczas gdy rekonstrukcja jest popularnym tematem badań nad kinem dokumentalnym w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji, ja opisuję bogatą historię rekonstrukcji w filmach powstających w Ameryce Łacińskiej. Innymi słowy, moja publikacja ma na celu wzbogacenie dyskursu filmoznawczego oraz zachęcenie do rozpoczęcia podobnych rozważań w obszarze studiów nad kulturą latynoamerykańską, gdzie rekonstrukcji poświęca się znacznie mniej uwagi, pomimo jej wyjątkowej tradycji w regionalnej kinematografii.

dr Thomas Matusiak
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS

O stowarzyszeniu Latin American Studies Association

LASA to największa na świecie organizacja zrzeszająca badaczy i instytucje naukowe z całego świata zajmujące się studiami nad Ameryką Łacińską. Stowarzyszenie zostało założone w 1966 i liczy ponad 13 tysięcy członków, z których 60 proc. mieszka poza Stanami Zjednoczonymi.

Misją LASA jest pobudzanie dyskursu, wspieranie badań naukowych oraz szerzenie wiedzy na temat Ameryki Łacińskiej, Karaibów i mieszkańców tego regionu. Stowarzyszenie zajmuje się także promocją działalności swoich członków oraz zachęcaniem ich do aktywności poprzez tworzenie sieci kontaktów i prowadzenie publicznej debaty.

Sylwetka badacza

dr
Thomas Matusiak

Bada relacje pomiędzy estetyką a polityką we współczesnej Ameryce Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kinematografii. Publikował w takich czasopismach naukowych, jak „Journal of Latin American Cultural Studies”, „Romance Quarterly”, „Studies in Spanish and Latin American Cinemas” i „Cuadernos de Literatura”. Obecnie pracuje nad manuskryptem opisującym relacje między twórczością filmową a polityką w Ameryce Łacińskiej, „The Visual Guillotine: The Cinematic Cut and the Form of Politics in Latin America”. Jest inicjatorem projektu badawczego poświęconego intermedialności i ekspansji form dokumentalnych we współczesnej kulturze latynoamerykańskiej. Jest również aktywnym członkiem Latin American Studies Association. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Princeton (2019). Przed rozpoczęciem pracy na Uniwersytecie SWPS był uczestnikiem stażu podoktoranckiego w Dartmouth College (2019-2021). W latach 2013-2014 był stypendystą programu Fulbrighta w Bogocie w Kolumbii.

Dołącz do nas – studiuj filologię angielską z rozszerzonym językiem hiszpańskim!

Znajomość języków Shakespeare'a i Cervantesa otworzy przed tobą drzwi do dwóch niezwykle bogatych tradycji literackich i kultur, które choć różnią się od siebie, to świetnie się uzupełniają.

Jeśli pasjonuje cię nauka języków obcych i chcesz lepiej poznać kulturę krajów hiszpańskojęzycznych, wybierz filologię angielską z rozszerzonym językiem hiszpańskim na Uniwersytecie SWPS.

Kierunek

Filologia angielska

z rozszerzonym językiem hiszpańskim

stacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły

Zobacz pozostałe aktualności