Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Młodzi w Centrum Lab

Młodzi w Centrum Lab (Youth Research Center) to ośrodek naukowy wyodrębniony w ramach Uniwersytetu SWPS i prowadzący interdyscyplinarne badania w obszarze studiów nad młodymi. Centrum nie tylko zrzesza naukowczynie i naukowców na różnych etapach karier, ale też aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie aktywizacji młodych ludzi.

Dołącz do nas na FB

DecisionLab Centrum Badan Behawioralnych nad Decyzjami Uniwersytet SWPS

O Centrum

Młodzi w Centrum Lab jest jednym z centrów naukowo-badawczych na Uniwersytecie SWPS. Działamy przede wszystkim w obszarze nauk społecznych, w bliskiej współpracy dydaktycznej z Wydziałem Nauk Społecznych oraz Instytutem Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS.

Badania

Głównym obszarem działalności ośrodka Młodzi w Centrum Lab jest prowadzenie badań pozwalających na poznanie doświadczeń i ścieżek życiowych młodych ludzi. Koncentrujemy się na badaniach młodzieży i młodych dorosłych w różnych grupach wiekowych i w odmiennych sytuacjach. Śledzimy dynamikę biografii kobiet i mężczyzn w zmieniającym się świecie. Interesują nas doświadczenia młodych ludzi w obszarach kluczowych dla tak zwanego procesu “wchodzenia w dorosłość”, to jest w edukacji, na rynku pracy, w zakresie życia rodzinnego i intymności, jak i rodzicielstwa. Przyglądamy się również emocjom, wewnętrznym rozterkom i subiektywnemu rozumieniu przez osoby młode “stawania się dorosłym/ dorosłą”. Centrum bada nie tylko mobilność społeczną w międzypokoleniowej transmisji wartości, aspiracji i norm, ale też mobilność przestrzenną oraz wpływ migracji międzynarodowych na stawanie się dorosłym. Badamy doświadczenia młodych w ujęciu temporalnym i porównawczym, zestawiając doświadczenia kobiet i mężczyzn, migrantów i nie-migrantów, jak i w odniesieniu do innych faz życia (np. dzieciństwa) i różnic międzypokoleniowych.

Popularyzacja i aktywizacja

Prowadzenie badań empirycznych to główny, ale nie jedyny obszar działalności Centrum. Wyniki badań i analiz wykorzystujemy w działalności popularyzatorskiej i aktywizacyjnej, mającej na celu tworzenie programów działań i aktywnej polityki adresowanej do młodych (evidence-based youth policy). Celem Młodzi w Centrum Lab jest nie tylko oddanie głosu młodym ludziom jako uczestniczkom i uczestnikom badań społecznych, ale również wprowadzanie ustaleń naukowych do świata młodych ludzi, tak aby pomagać im i ich edukatorom w procesie poznania i rozumienia otaczającego ich świata. Dodatkowym celem Centrum jest nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami, mediami, organizacjami pozarządowymi i think-tankami.

Dydaktyka

Członkowie Zespołu Młodych w Centrum Lab prowadzą zajęcia ze studentkami i studentami, między innymi na licencjacie z Życia Publicznego, jak i na studiach: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Psychologia, Zarządzanie, Wzornictwo (School of Form), Kulturoznawstwo.

Studia nad młodymi
tematyka badawcza

Parasolowa subdyscyplina studiów nad młodymi pozwala na koncentrację na konkretnej grupie wiekowej w ujęciu interdyscyplinarnym i porównawczym.

MwC tranzycje

Przejścia / tranzycje

♦ momenty krytyczne i impulsy zmian w zyciu młodych ludzi
♦ przejścia z edukacji na rynk pracy
♦ przejścia szkolne w kontekście migracji
♦ przejścia do macierzyństa
♦ konflikty ról i konflikty w roli w życiu młodych ludzi
♦ zmieniające się role społeczne, zwłaszcza w kontekscie płci
♦ eksperci we współczesnej Polsce

MwC tranzycje

Migracje i mobilność międzynarodowa

♦ doświadczenia młodych migrantów i niemigrantów
♦ Polacy na emigracji
♦ dzieci-migranci w Polsce
♦ migracyjne bdania porównawcze
♦ migracje a wchodzeniew dorosłość
♦ migracje a płeć
♦ migracje a poczucie przynależności i przywiązania do miejsca

Rynek pracy

♦ wybory zawodowe i sekwencje ścieżek młodych ludzi na rynku pracy
♦ przejście z edukacji na rynk pracy
♦ nowe zawody i nowi eksperci
♦ migracje zagrniczne młodych a rynek pracy
♦ praca a inne sfery życia

Style życia i codzienność

♦ młodzi ludzie a porządek klasowy w Polsce
♦ aspiracje młodych ludzi
♦ młodzi ludzie, subkultury i kultura

Rodzicielstwo

♦ instytucja i praktyki macierzyńśtwa dawniej i dziś
♦ zostanie rodzicem a wchodzenie w dorosłość
♦ rola rodziców w życiu młodych i młodych dorosłych
♦ konflikty praca-dom / work-life balance

Pokolenia

♦ róznice międzypokoloniowe, transmisja międzypokoleniowa
♦ solidarność pokoleniowa i międzypokoleniowa
♦ młodość jako formacyjna faza człowieka
♦ najmłodsze nowe pokolenia

Edukacja

♦ badanie losów studentów i absolwentów
♦ aspiracje edukacyjne młodych
♦ szkolna przemoc rówieśnicza, edukacja zdalna i niefoprmalna jako obszary badań edukacyjnych
♦ rola edukacji w życiu migrantów i migracje edukacyjne
♦ szkoła i uniwersytet jako miejsce edukacyjnego życia młodych ludzi
♦ wpływ instytucji i polityk na dobrostan młodzieży szkolnej

Aktywizm, klimat i zachowania polityczne

♦ zachowania wyborcze młodych
♦ udział młodych w życiu publicznym
♦ ruchy społeczne
♦ postawy młodych ludzi wobec zmian klimatycznych
♦ przemiany wartości
♦ partie polityczne we współczesnej Polsce

Gender studies

♦ różnice płciowe w procesie wchodzenia w dorosłość, w tym w doświadczeniach na rynku pracy i wyborach edukacyjnych kobiet i mężczyzn
♦ współczesne tożsamości kobiet
♦ macierzyństwo

Cyfryzacja

♦ nowe media w życiu młodych ludzi
♦ social media a aktywizm
♦ cyfrowa ekspertyza społeczna / Internet jako źródło wiedzy
♦ digitl divide i ICT w życiu młodych ludzi z doświadczeniem migracyjnym
♦ cyberbullying
♦ życie online w pandemii

Nasz
zespół

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Paula Pustułka
zobacz biogram
dr
Justyna Sarnowska-Wilczyńska
zobacz biogram

Członkinie z Uniwersytetu SWPS

Basińska, Anita
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anita Basińska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Teorii i Bada\u0144 Projektowania","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anita Basińskasocjolog, autorka publikacji z zakresu kultury organizacyjnej i funkcjonowania przedsiębiorstw
Czeranowska, Olga
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Olga Czeranowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Studi\u00f3w Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Olga Czeranowskasocjolog
Frydrysiak, Sandra
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Sandra Frydrysiak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
kulturoznawczyni, socjolożka, ekspertka gender studies
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Młodzi w Centrum Lab
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr Sandra Frydrysiakkulturoznawczyni, socjolożka, ekspertka gender studies
Golińska, Agnieszka
Specjalizacja
Psycholog, specjalistka ds. zarządzania
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Agnieszka Golińska
Tytuł
dr
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Agnieszka Golińskapsycholog biznesu i certykowany asesor AC/DC, prowadzi międzynarodowe badania z zakresu zachowań organizacyjnych oraz akulturacji psychologicznej
Kajta, Justyna
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Socjolożka
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Justyna Kajta
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Miasto
warszawa
Tytuł
dr
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Justyna Kajtasocjolożka
Kwiatkowska, Agnieszka
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Kwiatkowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Studi\u00f3w Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Agnieszka Kwiatkowskasocjolog, bada zachowania wyborcze, preferencje polityczne i przemiany wartości
Łużniak-Piecha, Magdalena
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Łużniak-Piecha
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-biznesu
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Magdalena Łużniak-Piechapsycholog, zajmuje się badaniami z obszaru zarządzania, przywództwa, komunikacji i kultury organizacyjnej
Mondry, Maria
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Maria Mondry
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Młodzi w Centrum Lab
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
mgr Maria Mondrypsycholog, zajmuje się problematyką przemocy z uwzględnieniem bliskich relacji oraz grup rówieśniczych
Pacholarz, Wioletta
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Wioletta Pacholarz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Wioletta Pacholarzspecjalistka ds. zarządzania i jakości
Popyk, Anzhela
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Anzhela Popyk
Tytuł
dr
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Instytut
Młodzi w Centrum Lab
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
socjolożka
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Anzhela Popykspecjalistka ds. zarządzania i jakości
Radzińska, Jowita
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Socjolożka, etyczka, filozofka
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Jowita Radzińska
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Instytut
Młodzi w Centrum Lab
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Tytuł
dr
Funkcja w Instytucie
[]
dr Jowita Radzińskasocjolożka, etyczka, filozofka
Romanowska, Magdalena
Etatowy
Tak
Specjalizacja
socjolożka
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Magdalena Romanowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Instytut
Młodzi w Centrum Lab
mgr Magdalena Romanowskazajmuje się socjologią i psychologią migracji, zwłaszcza migracjami poakcesyjnymi, procesami tożsamościowymi, problematyką socjologii przestrzeni/miejsca
Wojtkiewicz, Katarzyna B.
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna B. Wojtkiewicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
C-Level Menedżer, doradca biznesowy i prawny, badaczka w dziedzinie zarządzania i administracji publicznej
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":" przewodnicz\u0105ca Komisji ds. programowych kierunku Zarz\u0105dzanie i przyw\u00f3dztwo","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik ","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":"Katedry Zarz\u0105dzania"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Katarzyna B. WojtkiewiczC-Level Menedżer, doradca biznesowy i prawny, badaczka w dziedzinie zarządzania i administracji publicznej
Wójcik, Małgorzata
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Małgorzata Wójcik
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Katowicach"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Młodzi w Centrum Lab
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr Małgorzata Wójcikpsycholog, zajmuje się psychologią społeczności, zagadnieniami przemocy szkolnej i prześladowania w grupie rówieśniczej

Członkinie spoza Uniwersytetu SWPS

Trąbka, Agnieszka Uniwersytet Jagielloński
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Trąbka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Socjolog
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Agnieszka Trąbkazajmuje się socjologią i psychologią migracji, zwłaszcza migracjami poakcesyjnymi, procesami tożsamościowymi, problematyką socjologii przestrzeni/miejsca
Blachnicka-Ciacek, Dominika Uniwersytet Warszawski
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Dominika Blachnicka-Ciacek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Dominika Blachnicka-Ciaceksocjolożka
Majchrzak, Marta herstories
Etatowy
Nie
Specjalizacja
ekonomistka, stypendystka w projekcie CEEYouth
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Marta Majchrzak
mgr Marta Majchrzaksocjolożka
Wermińska-Wiśnicka, Iga Szkoła Główna Handlowa
Etatowy
Nie
Specjalizacja
ekonomistka, stypendystka w projekcie CEEYouth
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Iga Wermińska-Wiśnicka
mgr Iga Wermińska-Wiśnickasocjolożka
Barakeh, Sylwia
Etatowy
Nie
Specjalizacja
socjolożka, psycholożka
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Sylwia Barakeh
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Sylwia Barakehsocjolożka

Współpracowniczki i współpracownicy

Buler, Marta Centrum Nauki Koprnik
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Marta Buler
Specjalizacja
Socjolożka
Tytuł
dr
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Marta Bulersocjolożka
Cześnik, Mikołaj Uniwersytet SWPS
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mikołaj Cześnik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog i politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Studi\u00f3w Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Spo\u0142ecznych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mikołaj Cześniksocjolog, politolog
Paweł Marczewski Fundacja Batorego
Specjalizacja
 
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Paweł Marczewski
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paweł Marczewski 
Żerkowska-Balas, Marta Uniwersytet SWPS
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marta Żerkowska-Balas
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Studi\u00f3w Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Marta Żerkowska-Balassocjolog i politolog, koncentruje się na badaniu mechanizmów, które kierują decyzjami wyborców

Projekty
naukowe

Koncentrujemy się na publikacji i popularyzacji wyników z obszaru studiów nad młodymi.

PROJEKTY REALIZOWANE

ULTRAGEN

Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria „rozedrganych” tranzycji

Projekt ULTRAGEN koncentruje się na zbadaniu wpływu kryzysów społecznych na proces stawania się dorosłym. Poprzez połączenie jakościowych danych o ścieżkach biograficznych młodych Polaków w zestawieniu z drogami ich rodziców, jak również analizę mediów społecznościowych i badanie sondażowe, pozyskamy kompleksową wiedzę o długofalowym, społecznym wpływie COVID-19 na wartości, praktyki i relacje społeczne we współczesnej Polsce. Uwzględnienie perspektywy międzypokoleniowej – szczególnie w zakresie solidarności – pozwoli nam uchwycić zmianę społeczną dziejącą się na naszych oczach. Jest to wiedza niezbędna w kontekście przedłużającej się pandemii i nadchodzącej recesji, które to wpływają na wszechobecne poczucie ultra-niepewności.

przejdź do strony projektu

 • Żródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, OPUS-19
 • Czas trwania: 2021–2024
 • Kierowniczka projektu: dr hab. Paula Pustułka, prof. Uniwersytetu SWPS

CHILDTRAN

Rola Aktorów Socjalizacyjnych w Przejściach Transnarodowych i Formowaniu Poczucia Przynależności Dzieci Migrantów w Polsce

Dzieci imigrantów, przybywające do Polski z różnych krajów, rozpoczynają naukę w szkole i zaczynają budować poczucie przynależności i przywiązania do zamieszkanego przez nich kraju. W jaki sposób dzieci z różnym kapitałem społecznym, kulturowym i gospodarczym doświadczają przemian transgranicznych i procesu socjalizacji w Polsce? Jakie instytucje i osoby, czyli tzw. „aktorzy socjalizacji”, odgrywają w Polsce rolę w procesach przystosowywania się dzieci do nowego środowiska? Jaki jest wpływ rodziny, szkoły, rówieśników, religii i mediów na doświadczenia dzieci w nowym otoczeniu? Na te pytania w swoim projekcie badawczym odpowiada socjolog Anzhela Popyk.

przejdź do strony projektu

 • Żródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 18
 • Czas trwania: 2020–2023
 • Kierowniczka projektu: mgr Angelika (Anzhela) Popyk

PARLIN

Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europy Środkowej

Dzięki badaniom debat parlamentarnych w pięciu krajach, chcemy dowiedzieć się, jakie czynniki decydują o tym, czy nowa partia polityczna przetrwa, czy też ulegnie rozpadowi bądź przejęciu przez inne ugrupowanie. Dowiemy się, w jaki sposób w wypowiedziach parlamentarnych wyraża się spójność i tożsamość partii, a także co charakteryzowało proces instytucjonalizacji systemów partyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

przejdź do strony projektu

 • Żródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, OPUS
 • Czas trwania: 2020–2024
 • Kierowniczka projektu: dr Agnieszka Kwiatkowska

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

GEMTRA

Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek. Międzygeneracyjne badanie podłużne

We współczesnym dyskursie to matka jest odpowiedzialna za przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie. Zderzenie oczekiwań własnych i społecznych z rzeczywistością, przyprawione relacjami międzypokoleniowymi między matkami in spe a ich własnymi matkami i babciami reprezentującymi poprzednie pokolenia, tworzy olbrzymie wyzwanie dla codzienności matek i pozwala zobrazować procesy zmiany społecznej, które naznaczyły modele macierzyństwa w Polsce w ostatnim półwieczu. Mając to na uwadze, chcemy zobaczyć, jak Polki mówią o podejmowaniu ról matki, babci i prababci.

przejdź do strony projektu

 • Żródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, SONATA-13
 • Czas trwania: 2018-2021
 • Kierowniczka projektu: dr hab. Paula Pustułka, prof. Uniwersytetu SWPS

PROTEST

Protesty społeczne po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 r. i wchodzenie w dorosłość w aspekcie obywatelskim

Najmłodsze pokolenie, dotąd stroniące od masowego aktywizmu obywatelskiego, nagle tłumnie i dobitnie zaznaczyło swoją obecność w przestrzeni publicznej. W projekcie zastanawiamy się co zachęciło młode Polki i młodych Polaków do wzięcia udziału w protestach oraz jak to doświadczenie zmieniło młodych i ich drogę wchodzenia w dorosłość.

 • Żródło finansowania: Uniwersytet SWPS: SUB/INS/2020/38
 • Czas trwania: 2020–2021
 • Kierowniczka projektu: dr Agnieszka Kwiatkowska

Solidarność w koronie

W jaki sposób ludzie postrzegają i/lub doświadczają przejawów (nie)solidarności w pandemii COVID-19

Solidarność ze sztandarów i rocznicowego kalendarza przeszła wprost do komunikatów w głośnikach Decathlonu. Dziś każda i każdy jest wzywana_y do solidarności. Apele te znaczyły zupełnie coś innego w marcu 2020 i w marcu 2021. Doświadczenie solidarności i/lub nie-solidarności było zmienne, a my te gorące narracje zebrałyśmy, dzięki czemu lepiej rozumiemy, na czym polega jednoczesna tęsknota za solidarnością i trudność w jej praktycznej realizacji.

 • Żródło finansowania: częściowo Uniwersytet SWPS: SUB/INS/2019/33
 • Czas trwania: 2020-2021
 • Kierowniczka projektu: mgr Jowita Radzińska

Między utopią a dystopią

Pokoleniowy odbiór spekulatywnych modeli społeczeństw okresu przełomu na przykładzie serialu „1983”

Celem badania, sytuującego się na przecięciu socjologii (pokolenia, modele społeczeństw, transformacja ustrojowa) i literaturoznawstwa (narracje spekulatywne, historia alternatywna, fikcja i postprawda), jest odpowiedź na pytanie, jak na odbiór dystopijnych i utopijnych modeli społeczeństw zapośredniczonych przez kulturę masową – w tym wypadku serial Joshuy Longa „1983” (2018) wyprodukowany przez platformę streamingową Netflix – wpływają różnice pokoleniowe.

 • Żródło finansowania: subwencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Czas trwania: 2020–2021
 • Kierowniczka projektu: dr hab. Paula Pustułka, prof. Uniwersytetu SWPS

CEEYouth

Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu

To międzynarodowy projekt dotyczący ryzyk z którymi spotkają się młodzi migranci z Polski i Litwy przebywający w Wielkiej Brytanii po referendum dotyczącym Brexitu. Projekt ma na celu zidentyfikowanie trajektorii biograficznych młodych migrantów (19-34 lat) z państw tzw. „nowej Unii” w Wielkiej Brytanii oraz ich (planowanych oraz rzeczywistych) powrotów do krajów pochodzenia – Polski i Litwy. Bezprecedensowym kontekstem badanych zjawisk są zmiany klimatu politycznego, których kluczowym elementem było referendum brexitowe oraz jego konsekwencje a także szybko zmieniające się warunki instytucjonalne, społeczne, ekonomiczne i polityczne. Młodzi migranci z krajów Europy Środkowowschodniej należą do grup szczególnie dotkniętych przez skutki Brexitu.

przejdź do strony projektu

 • Żródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (Polska) i Research Council of Lithuania (Litwa) – grant DAINA 2017/27/L/HS6/03261
 • Czas trwania: 2018–2021
 • Kierowniczka projektu: prof. dr hab. Izabela Grabowska

BULTRA

Szkolna przemoc rówieśnicza a wchodzenie w dorosłość: rekonstrukcja i ewaluacja znaczenia doświadczeń bullyingu w procesach tranzycji

Projekt ma na celu zrozumienie znaczenia retrospektywnego czynnika psychologicznego (tj. szkolna przemoc rówieśnicza w okresie adolescencji i uczestnictwo w niej w charakterze ofiary, sprawcy lub świadka) na późniejsze procesy tranzycyjne związane z wchodzeniem w dorosłość.

 • Żródło finansowania: subwencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Czas trwania: 2020–2021
 • Kierowniczka projektu: dr hab. Paula Pustułka, prof. Uniwersytetu SWPS

Paczki przyjaciół i migracje

Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów

Celem projektu jest: (1) określenie roli miejsca zamieszkania (lokalności) w podejmowaniu pierwszej pracy w Polsce i zagranicą zarówno przez młode kobiety, jak i młodych mężczyzn; (2) Zbadanie roli rodziców i krewnych w przejściach z edukacji na rynek pracy; (3) Określenie znaczenia ‘paczki’ (grupy bliskich przyjaciół i znajomych) w przejściach z edukacji na polski i zagraniczny rynek pracy młodych kobiet i młodych mężczyzn; (4) Zbadanie roli komunikatorów, portali społecznościowych, blogów i portali zawodowych oraz kontaktów tam utrzymywanych w podejmowaniu pierwszych prac w Polsce i zagranicą; (5) Zbadanie, co młode osoby wykorzystują na rynku pracy, z tego, co się nauczyły w czasie edukacji, oraz jak wykorzystują w Polsce, po powrocie doświadczenia zdobyte zagranicą.

przejdź do strony projektu

 • Żródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Czas trwania: 2016–2020
 • Kierowniczka projektu: prof. dr hab. Izabela Grabowska

Klimat

Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych. Kryzys i nadzieja

Autorzy projektu analizowali w jaki sposób młodzi ludzie w Polsce mierzą się z problemem kryzysu klimatycznego. Jak kształtują się relacje między świadomością, wiedzą, praktykami a wartościami? Gdzie leży poczucie odpowiedzialności za stan i dalsze losy naszej planety oraz czy i jaki mamy na to wpływ? W ramach tych badań przeprowadzono 6 zogniskowanych wywiadów grupowych oraz 12 wywiadów indywidualnych z aktywistkami i aktywistami podejmującymi szeroko zdefiniowane działania na rzecz klimatu w różnych skalach. • Chcesz zrozumieć co o kryzysie klimatycznym myślą Polki i Polacy? • Chcesz poznać praktyki ekologiczne i poglądy na temat ekologii? • A może chciałabyś/chciałbyś skutecznie inspirować innych do zmiany myślenia i podejścia do problemu? Pobierz raport z badań! Zaproś jego autorów na prezentację lub zorganizuj warsztat z ich udziałem.

przejdź do strony projektu

 • Czas trwania: projekt zakończony
 • Kierowniczka projektu: dr Dominika Blachnicka-Ciacek

Batory

Identyfikacja potrzeb psychologiczno-społecznych młodzieży licealnej, nacechowanej aspiracjami edukacyjno-zawodowymi i analiza wpływu organizacji na dobrostan badanej grupy.

Badacze skupili się na analizie konsekwencji psychospołecznych wywołanych rosnącymi oczekiwaniami wobec młodzieży licealnej ze strony otoczenia; zbadali także wpływ elementów kultury organizacyjnej (szkoły) na dobrostan jej uczestników (uczniów). Przeprowadzono jakościowe badanie fokusowo-warsztatowe w formacie social Issues in Art & Music (Yeo & Jesvin 2014) na próbie 3 x 10 uczniów z klas maturalnych, z klas IB (program z międzynarodową maturą); przeprowadzono ankietę audytoryjną na próbie wszystkich uczniów Liceum Batorego (N=525), zweryfikowano skalę problemów poruszanych podczas warsztatów oraz zaadaptowano kwestionariusz Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS). Podjęto temat wspierających warsztatów grupowych a także interwencji kryzysowej i strategii działania dla szkoły.

Projekt został realizowany we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie.

   • Czas trwania: projekt zakończony
   • Kierowniczka projektu: dr Katarzyna Wojtkiewicz

Matka 360

Droga do macierzyństwa we współczesnej Polsce z perspektywy ekspertek i ekspertów

W Polsce obserwujemy obecność starych i nowych wzorów tranzycji do macierzyństwa. Niemniej dla pokolenia G3 macierzyństwo nie jest już obowiązkowym markerem wejścia w dorosłość. Projekt Matka 360 jest ściśle związany z projektem GEMTRA, w którym badacze zajmują się tranzycją do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek. Głównym celem badania Matka 360 jest eksploracja i opis zjawiska zwanego intensywnym macierzyństwem (Hays 1996) z różnych perspektyw przy wsparciu opinii ekspertów oferujących usługi związane z wchodzeniem w macierzyństwo pokolenia Y i Z, z uwzględnieniem zmian społecznych wygenerowanych przez rozwój nowych technologii.

przejdź do strony projektu

 • Czas trwania: projekt zakończony
 • Kierowniczka projektu: dr Paula Pustułka

Kariery 3P

Młodzi muzycy, młodzi programiści, młodzi terapeuci… skąd się wzięli? Czy wybrali swój zawód, czy to zawód wybrał ich? Czy świadomie budowali swoją karierę, czy może „przydarzyła się im”? Jak dziś czują się z podjętym wyborem: trwają, spełniają się, kwitną, kwestionują, żałują… nadal planują? Te i inne zagadnienia eksploruje zespół MwC w ramach projektu Kariery 3P. Ich celem jest analiza ścieżek dochodzenia do oczekiwanego etapu kariery od momentu eksploracji i planowania decyzji zawodowej po doświadczenie pracy w zaplanowanym jej kształcie u młodych przedstawicieli wybranych profesji.

 • Czas trwania: projekt zakończony
 • Kierowniczka projektu: Sylwia Barakeh

SMART youth

Współpraca Edukacja-Biznes

Celem zaplanowanego badania jakościowego „Współpraca Edukacja-Biznes – perspektywa szkół kształcenia zawodowego i przedsiębiorstw” było poznanie istniejących modeli współpracy między szkołami kształcenia zawodowego na poziomie szkół technicznych i branżowych z przedsiębiorcami, oraz zbadanie relacji z lokalnymi centrami kształcenia. Dodatkowo zaplanowano analizę procesów i narzędzi ułatwiających nawiązanie, podtrzymanie i ewaluację współpracy.

 • Czas trwania: projekt zakończony
 • Kierowniczka projektu: Agata Smolak

EDUPRO

Wyzwania i strategie łączenia pracy i edukacji z rodzicielstwem wśród studentów i absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS

Głównym naukowym celem projektu było zbadanie w jaki sposób studentki i studenci na WNHiS Uniwersytetu SWPS łączą studia wyższe z życiem rodzinnym. Wśród celów szczegółowych znalazły się m.in.: 1. Kontynuowanie jakościowego monitoringu losów społeczno-zawodowych WNHiS jako działanie komplementarne wobec ilościowego monitoringu losów absolwentów szkół wyższych w Polsce, który jest prowadzony przez MNiSW na podstawie danych ZUS. 2. Eksploracja i analiza zależności między decyzjami edukacyjnymi (studia wyższe) a decyzjami prokreacyjnymi. 3. Zbadanie zależności między rolami społecznymi studenta i rodzica.

 • Czas trwania: projekt zakończony
 • Kierowniczka projektu: prof. Izabela Grabowska

CYBERPRZEMOC

Cyberprzemoc wśród młodzieży to poważny problem, głównie ze względu na zwiększającą się liczbę użytkowników Internetu oraz coraz szerszy zakres jego użycia. 97 % użytkowników Internetu w Polsce stanowią osoby w wieku 18-24 lat. W wyniku prac badawczych podjętych w ramach projektu, udało się: zdefiniować cyberprzemoc, porównać szkodliwość przemocy internetowej i bezpośredniej, poznać zachowania, które uczniowie określili jako narażające na przemoc, zidentyfikować różnice pomiędzy cyberprzemocą a hejtem. Badacze poznali także osobiste doświadczenia uczniów z cyberprzemocą i wyodrębnili konsekwencje przemocy internetowej.

 • Czas trwania: projekt zakończony
 • Kierowniczka projektu: dr Małgorzata Wójcik

LOSY ABSOLWENTÓW

Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS: wartość dyplomu w kontekście rynku pracy

Wśród celów szczegółowych projektu znalazły się następujące zagadnienia: 1. Zbadanie motywów wyboru określonych kierunków studiów przez obecnych absolwentów WNHiS USWPS oraz tej konkretnej Uczelni; 2. Analiza znaczenia jakie w procesie wchodzenia na rynek pracy miał wybór kierunku kulturoznawstwa lub socjologii oraz wybór Uniwersytetu SWPS; 3. Zbadanie ścieżek karier absolwentów WNHiS USWPS zarówno w trakcie trwania studiów, jak i po ich ukończeniu.

przejdź do strony projektu

 • Żródło finansowania: Badania Statutowe WNHiS Uniwersytetu SWPS
 • Czas trwania: projekt zakończony
 • Kierowniczka projektu: prof. Izabela Grabowska

START DO KARIERY

Projekt w Partnerstwie z Gumtree Polska Realizowany w ramach kampanii społecznej.

Impulsem do uruchomienia działań projektowych były obserwacje polskiego rynku pracy, prowadzone przez firmę Gumtree Polska. Gumtree jest serwisem, który od lat oferuję dostęp do własnej platformy bezpłatnych ogłoszeń w tym ogłoszeń powiązanych bezpośrednio i pośrednio z obserwowanym obszarem. Od 2014 roku portal ruszył z projektami „Start do Kariery”. Wszystkie edycje programu są poświęcone sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Każdej z nich towarzyszy raport, obejmujący także opinie ekspertów reprezentujących środowisko biznesu i nauki. W miarę rozwoju projektu był on wzbogacany o narzędzia wspierające osoby młode na rynku pracy takie jak: warsztaty planowania kariery, warsztaty strategiczne 4 strony rynku pracy, wyjazdy rozwojowo motywacyjne, wizyty studyjne w zakładach pracy itp.W miarę rozwoju projektu, jest on wzbogacany o narzędzia wspierające osoby młode na rynku pracy takie jak: warsztaty planowania kariery, warsztaty strategiczne 4 strony rynku pracy, wyjazdy rozwojowo motywacyjne, wizyty studyjne w zakładach pracy itp.

przejdź do strony projektu

 • Czas trwania: projekt zakończony
 • Ekspert/ konsultacja merytoryczna i metodologiczna: prof. Izabela Grabowska

Youth Working Papers

Seria Youth Working Papers wydawana jest pod auspicjami Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 
Wchodzenie w obywatelską dorosłość. Polityczne wybory młodych Polek i Polaków 2023 

Kajta, J., Pustułka, P., Sarnowska, J., Kwiatkowska, A., Golińska, A. (2023) Youth Working Papers, 1/2023

Demokratyczny paradoks w praktyce: Doświadczenia młodych aktywistów i aktywistek

Kajta. J., Barakeh S., Marczewski P., Pustułka P. (2022) Youth Working Papers, 1/2022

Transitions to Adulthood during COVID-19: Background and Early Findings from the ULTRAGEN Project

Pustułka, P., Radzińska, J., Kajta, J., Sarnowska, J., Kwiatkowska, A., Golińska, A. (2021) Youth Working Papers, 4/2021

Szkolna przemoc rówieśnicza a wchodzenie w dorosłość: rekonstrukcja i ewaluacja znaczenia doświadczeń bullyingu w procesach tranzycji  

Mondry, M., Popyk, A., Pustułka, P., Winogrodzka, D., Wójcik, M. (2021) Youth Working Papers, 2/2021

Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych  

Blachnicka-Ciacek D. (2020) Youth Working Papers, 1/2020

Społeczne i osobowościowe uwarunkowania zachowań obywatelskich młodzieży  

Szałkiewicz-Nowak M. (2017) Youth Working Papers, 6/2017

Peer groups and Migration. Dialoguing Theory and Empirical Research  

Grabowska I., Pustułka P., Juchniewicz N., Sarnowska J., Buler M. (2017) Youth Working Papers, 5/2017

Absolwenci nauk społecznych na rynku pracy  

Sarnowska J. (2016) Youth Working Papers, 3/2016

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym w oczach przedstawicieli pokolenia Y. Studium socjologiczne  

Sarnowska J., Głowacka L., Sobaś-Mikołajczyk P., Kalinowska A., Wiśniewska D., Grabowska I., Jastrzębowska-Tyczkowska A. (2016) Youth Working Papers, 1/2016

Aktualności

Konferencje31-05-2022

Technologie w służbie lepszego życia. Po konferencji „Innowacje Społeczne. Akademia – Technologia – Społeczeństwo”

Czytaj więcej
Konferencje6-04-2022

Innowacje społeczne. Akademia – Technologia – Społeczeństwo

Czytaj więcej
Aktualności14-04-2021

Habilitacja dla dr Pauliny Pustułki

Czytaj więcej