logo uswps nazwa 3

Warszawa

Wydział zatrudnia obecnie osiemdziesiąt trzy osoby. Kadra badawczo-dydaktyczna i dydaktyczna Wydziału jest zróżnicowana dyscyplinarnie i pokoleniowo, a Uczelnia zapewnia jej odpowiednie warunki do stabilnego rozwoju zawodowego. Zajęcia na Wydziale prowadzą znakomici specjaliści: kulturoznawcy, literaturoznawcy, językoznawcy, socjologowie i medioznawcy. Wśród wykładowców są także praktycy, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem.

Profesor

Doktor habilitowany

Doktor

Magister