Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

115

liczba znalezionych projektów

54,24mln zł

łączna kwota znalezionych projektów

Wyniki wyszukiwania
Projekty naukowo-badawcze

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

SELECT DISTINCT `c`.`title` AS title, `c`.`id`, `c`.`alias`, `c`.`catid`, `c`.`images` FROM `su4_content` c, `su4_custom_properties_values` cpv, `su4_custom_properties` cp , `su4_custom_properties` lokalizacja_projekty, `su4_custom_properties` jednostka_badawcza, `su4_custom_properties` typ_projektu WHERE (`c`.`catid` = 610 OR `c`.`catid` = 96 OR `c`.`catid` = 42) AND `lokalizacja_projekty`.`content_id` = `c`.`id` AND `lokalizacja_projekty`.`field_id` = 10027 AND (`lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10513) AND `jednostka_badawcza`.`content_id` = `c`.`id` AND `jednostka_badawcza`.`field_id` = 2 AND (`jednostka_badawcza`.`value_id` = 10326) AND `typ_projektu`.`content_id` = `c`.`id` AND `typ_projektu`.`field_id` = 10023 AND (`typ_projektu`.`value_id` = 10329) AND `cpv`.`field_id` = 4 AND `cpv`.`id` = `cp`.`value_id` AND `cp`.`content_id` = `c`.`id` AND `c`.`access` = 1 AND `c`.`state` = 1 AND (`c`.`publish_up`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_up`<='2024-05-18 14:19:23') AND (`c`.`publish_down`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_down`>='2024-05-18 14:19:23') ORDER BY title COLLATE utf8mb4_polish_ci

Kierownik projektu: Kołodziej Aleksandra

Status projektu: zakończony

Asymetria w paśmie alfa znad okolic czołowych jako czynnik wyjaśniający zmiany poznawcze w depresji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kowalewska Ewa

Status projektu: realizowany

Badanie psychologicznych i neuronalnych mechanizmów nałogowych zachowań seksualnych wśród kobiet

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Lis-Turlejska Maja

Status projektu: zakończony

Badanie psychologicznych i społecznych konsekwencji traumy II wojny światowej dla pokolenia dzieci osób żyjących w okresie wojennym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Marta Anna Witkowska

Status projektu: realizowany

Badanie związku między sprawczością lingwistyczną i nastrojem

Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

Kierownik projektu: Braniecka Anna

Status projektu: realizowany

Czy depresyjność warto obrócić w żart? Wpływ humoru na regulację emocji osób podatnych na depresję

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Dyduch-Hazar Karolina

Status projektu: realizowany

Czy zemsta jest "słodka"? Badanie roli spodziewanej przyjemności z zemsty na zachowanie odwetowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Jankowiak-Siuda Kamila

Status projektu: zakończony

Czynniki modulujące poziom empatii bólu - badanie podłoza neuronalnego z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Rodziewicz Agata

Status projektu: realizowany

Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 lat

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Rzeszutek Marcin Tomasz

Status projektu: zakończony

Dobrostan psychologiczny osób zakażonych wirusem HIV w perspektywie temporalnej: makro- i mikrodynamika zmian

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Cieślak Roman

Status projektu: zakończony

E-COMPARED: European-COMPARative Effectiveness Research on Online Depression

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Orylska Anna

Status projektu: zakończony

Efektywna stymulacja funkcji wykonawczych dzieci predysponowanych do ADHD w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Basińska Beata

Status projektu: realizowany

Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania – Zasoby Zawodowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gola Mateusz

Status projektu: zakończony

Elektrofizjolgiczne i behawioralne wskaźniki neurodegeneracji układu wzrokowego w procesie starzenia.

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kulesza Wojciech

Status projektu: zakończony

Emocjonalny kameleon. Badania nad rozszerzeniem oryginalnej koncepcji oraz propozycja nowego paradygmatu badawczego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Krejtz Krzysztof

Status projektu: zakończony

Eyes Online Monitoring for Integration, Communication, and Understanding (Eyes4ICU)

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sokołowska Joanna

Status projektu: zakończony

Heurystyka afektu czy poszukiwanie alternatywy dominującej: Możliwe przyczyny rozbieżności ocen laików, polityków i ekspertów

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Maj Konrad

Status projektu: zakończony

Human–Robot Interaction SWPS

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Maj Konrad

Status projektu: zakończony

HumanTech Meetings 1

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Maj Konrad

Status projektu: realizowany

HumanTech Meetings 2

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wieczorek-Taraday Anna

Status projektu: zakończony

Innowacje sprzyjające zdrowemu starzeniu się. Wykorzystanie metod psychologii poznawczej do trenowania zdolności intelektualnych seniorów

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sweklej Joanna

Status projektu: realizowany

Jak działa intuicja. Udział procesów poznawczych i afektywnych w intuicyjnych sądach

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Bednarek Hanna

Status projektu: realizowany

Jak zwiększyć sprawność umysłu seniora: trening poznawczy czy ćwiczenia fizyczne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Roszak Joanna

Status projektu: zakończony

Klasyfikacja eksponatów w przestrzeni wystwawowej CNK a procesy uwagi i procesy pamięciowe u zwiedzających

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zalewski Bartosz

Status projektu: zakończony

Kompetencje diagnostyczne w obszarze psychologicznej diagnozy klinicznej - uwarunkowania rozwoju

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zawadzka Katarzyna

Status projektu: realizowany

Komu zaufać? Poznawcze determinanty uczenia się od innych osób

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Jaskółowska Aleksandra

Status projektu: zakończony

Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Smoktunowicz Ewelina

Status projektu: realizowany

Med-Stres: internetowy program przeciwdziałania stresowi zawodowemu wśród personelu medycznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kulesza Wojciech

Status projektu: zakończony

Mobilność PLUS

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Życińska Jolanta

Status projektu: zakończony

Motywacja autonomiczna jako predyktor zmiany zachowań ryzykowanych w prewencji wtórnej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Piber-Dąbrowska Kinga

Status projektu: zakończony

Motywacyjne uwarunkowania skuteczności tłumienia myśli o sobie ze sterotypizowanej kategorji społecznej

Dyscyplina: nauki prawne

Kierownik projektu: Trzebiński Jerzy

Status projektu: zakończony

Narracyjna kontrola zachowania

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

Status projektu: realizowany

Nastawienie rynkowe jako skutek pozabezpiecznego przywiązania. Eksploracja relacji i jej psychologicznych mechanizmów

Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

Kierownik projektu: Marszał-Wiśniewska Magdalena

Status projektu: zakończony

Nastrój: jego regulacja i funkcja informacyjna. Podejście procesualno-różnicowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sarzyńska Justyna

Status projektu: zakończony

Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w instruowanym i nieinstruowanym kłamaniu

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Smoktunowicz Ewelina

Status projektu: zakończony

Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demandas-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życiowego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gola Mateusz

Status projektu: zakończony

Ocena zaburzeń funkcjonowania i przepływu informacji w układzie wzrokowym osób starszych przejawiających deficyty uwagi

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sędek Grzegorz

Status projektu: zakończony

Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Magnuski Mikołaj

Status projektu: zakończony

Oscylacje alfa i beta jako predyktory w percepcji wzrokowej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Hanczakowski Maciej

Status projektu: realizowany

Pamięć celów: zachowanie zorientowane na cel w obliczu dystrakcji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Albiński Rafał

Status projektu: zakończony

Pamiętać, żeby pamiętać: treningi poznawcze pamięci prospektywnej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Maj Konrad

Status projektu: realizowany

Percepcja robotów przez dzieci w zależności od płci i zachowania asertywnego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Koniak Paweł

Status projektu: zakończony

Perswazyjne skutki dwuznaczności przekazu

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Orzechowski Jarosław

Status projektu: zakończony

Podłoże inteligencji emocjonalnej: rola poznawczej kontroli emocji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Growiec Katarzyna

Status projektu: realizowany

Potrzeba poznawczego domknięcia, samoocena oraz sprawczość i wspólnotowość a uczestnictwo w sieciach społecznych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gruszczyńska Ewa

Status projektu: realizowany

PROSPECT: Udzielanie wsparcia społecznego a zdrowie: warunki i dynamika temporalna

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Mackiewicz Robert

Status projektu: zakończony

Przestrzeń rozumowania – znaczenie reprezentacji wizualnych i gestów w rozumowaniu dedukcyjnym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Białaszek Wojciech

Status projektu: realizowany

Przyszłość jest niepewna: ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

Status projektu: zakończony

Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wichary Szymon

Status projektu: zakończony

Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzyka

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zięba Mariusz

Status projektu: zakończony

Rola narracji w procesie wzrostu potraumatycznego i adaptacji do traumatycznych i krytycznych zdarzeń życiowych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sztachańska Joanna

Status projektu: realizowany

Rola odczuwania wdzięczności a dzienny dobrostan psychiczny pacjentek

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wichary Szymon

Status projektu: zakończony

Rola ograniczeń poznawczych w przetwarzaniu informacji przed podjęciem decyzji

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Winkielman Piotr

Status projektu: zakończony

Rola płynność przetwarzania i łatwość kategoryzacji ekspresji emocjonalnej na oceny i sądy społeczne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sędek Grzegorz

Status projektu: zakończony

Rozwijanie innowacyjnych treningów w celu utrzymania wysokiego poziomu funkcjonowania poznawczego na przestrzeni dorosłego zycia

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zarzecka Barbara

Status projektu: zakończony

Rozwijanie kompetencji intelektualnych na przestrzeni dorosłego życia: analiza efektywności treningu poznawczo-fizycznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kozłowska Agata

Status projektu: zakończony

Różnice indywidualne w transferowalności wiedzy nabywanej podczas wizyty w Centrum Nauki Kopernik

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zajkowski Wojciech

Status projektu: zakończony

Siła woli a podejmowanie decyzji: badanie przy użyciu rezonansu magnetycznego

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kamińska Olga

Status projektu: realizowany

Smutek o wysokiej lub niskiej motywacji dążącej oraz jego poznawcze i psychofizjologiczne korelaty

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Cisłak Aleksandra

Status projektu: zakończony

Sprawując władzę czy kontrolę? Krótko- i długoterminowe efekty kontroli osobistej i kontroli nad innymi

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Płońska Dagmara

Status projektu: zakończony

Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Płońska Dagmara

Status projektu: zakończony

Strategie aktywizowania w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sokołowska Joanna

Status projektu: realizowany

Strategie inwestorów giełdowych w okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunktury

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Wytykowska-Kaczorek Agata

Status projektu: zakończony

Strategie poznawcze motywowane dążeniem i unikaniem: integracja trzech perspektyw teoretycznych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Nowak Andrzej

Status projektu: zakończony

Synchronizacja w funkcjonowaniu grup społecznych

Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Cyniak-Cieciura Maria

Status projektu: realizowany

Temperament i stres a zdrowie i jakość życia. Badanie wstępne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Potocka Agnieszka

Status projektu: realizowany

The moral foundations of Care and Authority and animal mind perception as predictors of instrumental violence against animals

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Kroemeke Aleksandra

Status projektu: zakończony

Trajektorie zmagania się z chorobą: wielopoziomowa analiza w diadzie chory-partner

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Krejtz Izabela

Status projektu: zakończony

Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Nęcka Edward

Status projektu: zakończony

Trening uwagi, pamięci roboczej i kontroli poznawczej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

Status projektu: zakończony

Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego do treningu z użyciem gry wideo

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Gruszczyńska Ewa

Status projektu: zakończony

Wartości i normy kulturowe a pozytywne starzenie się - porównania polsko-niemieckie

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Cwalina Wojciech

Status projektu: zakończony

Wieloznaczność Politycznych przekazów perswazyjnych w kształtowaniu przekonań wyborców i ich postaw wobec nadawcy

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, psychologia, nauki socjologiczne

Kierownik projektu: Trzebiński Jerzy

Status projektu: zakończony

Wpływ narratyzacji wyzwania życiowego na konstruktywność podejmowanych działań i jakość życia

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sędek Grzegorz

Status projektu: realizowany

Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Bednarek Hanna

Status projektu: zakończony

Wpływ treningu funkcji poznawczych na podatność na złudzenia wzrokowe

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Orylska Anna

Status projektu: zakończony

Wpływ treningu, motywacji, dojrzewania na rozwój funkcji wykonawczych u dzieci we wczesnym wieku rozwojowym

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sztachańska Joanna

Status projektu: realizowany

Wpływ wdzięczności na dobrostan psychiczny oraz afekt u kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Sztachańska Joanna

Status projektu: zakończony

Wpływ wdzięczności na dobrostan psychiczny oraz afekt u kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Grochowska Alicja

Status projektu: zakończony

Wyobraźnia i wiedza w powstawaniu zniekształceń pamięciowych

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Marcowski Przemysław

Status projektu: zakończony

Wysiłek jako koszt i inwestycja w hipotetycznych i rzeczywistych sytuacjach wyboru

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Zawadzka Katarzyna

Status projektu: realizowany

Zatrudnienie Powracającego Naukowca Katarzyny Zawadzkiej oraz członków stworzonej przez nią Grupy Projektowej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

Status projektu: realizowany

Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej

Dyscyplina: psychologia

Kierownik projektu: Maj Konrad

Status projektu: zakończony

Zobaczyć znaczy uwierzyć. Sugestia i dezinformacja w przekazie wideo

Dyscyplina: psychologia