logo uswps nazwa 3

Warszawa

Kolegium podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego. W skład Kolegium wchodzą pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału.

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski – dziekan
 

Członkowie 

 • prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska – prodziekan ds. studenckich i kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii
 • dr Adam Sobolewski – prodziekan ds. dydaktycznych
 • dr hab. Kamila Jankowiak-Siuda – kierownik Katedry Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
 • dr Aneta Dowgiert – kierownik Katedry Psychologii Klinicznej i Zdrowia, koordynator specjalności Psychologia kliniczna i zdrowia
 • prof. dr hab. Andrzej Falkowski – kierownik Katedry Psychologii Ekonomicznej i Biznesu,  koordynator specjalności Psychologia biznesu
 • prof. dr hab. Jerzy Trzebiński – kierownik Katedry Psychologii Społecznej i Osobowości, koordynator specjalności Psychologia zmiany: konflikt-kryzys-współpraca
 • dr hab. Hanna Bednarek,  prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Katedry Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji
 • dr Sylwia Bedyńska – kierownik Zakładu Metodologii Badań Psychologicznych
 • dr Joanna Dudek – pełnomocnik dziekana ds. fakultetów w j. angielskim
 • dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska – pełnomocnik dziekana ds. absolwentów, koordynator ds. praktyk
 • dr Anna Siwy-Hudowska – pełnomocnik dziekana ds. fakultetów
 • dr Agata Wytykowska-Kaczorek – pełnomocnik dziekana ds. psychologii dla magistrów i licencjatów
 • dr Agata Zabłocka – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia, koordynator specjalności Projektowanie interakcji człowiek-technologia (PICT)
 • mgr Błażej Mroziński – pełnomocnik dziekana ds. programu SONA, koordynator ds. aktywności naukowo-społecznej studentów, kierownik Pracowni Badań Eksperymentalnych
 • dr Rafał Albiński – koordynator kierunku psychologia w j. angielskim
 • dr Maksymilian Bielecki – koordynator specjalności Neurokognitywistyka
 • dr hab. Alicja Grochowska, prof. Uniwersytetu – koordynator specjalności Biznes
 • dr Karolina Mazurowska – koordynator specjalności Global MINDS
 • dr Monika Suchowierska-Stephany – koordynator specjalności Clinical Psychology
 • dr Łukasz Tanaś – pełnomocnik dziekana ds. współpracy międzynarodowej, koordynator specjalności Applied Social Psychology
 • dr Małgorzata Wawrzyniak – pełnomocnik dziekana ds. wolontariatu, koordynator specjalności/ścieżki Relacje międzyludzkie
 • dr Anna Orylska – koordynator specjalności/ścieżki Zdrowie i rozwój
 • dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Centrum Badań Neuropoznawczych
 • dr Krzysztof Krejtz – kierownik Centrum Ośrodka Badań Okulograficznych
 • dr Konrad Maj – kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych „HumanTech”
 • dr Agnieszka Popiel – kierownik Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii
 • dr Ewelina Smoktunowicz – kierownik StresLab: Centrum Badań nad Stresem
 • dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi
 • prof. dr hab. Grzegorz Sędek – kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych ICACS
 • dr Katarzyna Winkowska-Nowak – kierownik Akademickiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych AKCES
 • dr hab. Wojciech Białaszek, prof. Uniwersytetu SWPS – zastępca dyrektor Instytutu Psychologii, kierownik DecisionLab: Centrum Badań Behawioralnych nad Decyzjami
 • mgr Sylwia Zych – kierownik Biura Dziekana
 • Julia Wesołowska – przedstawicielka studentów

Komisje wydziałowe

Komisja ds badań i aktywności naukowej

 • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
 • prof. dr hab. Ewa Trzebińska
 • dr hab. Wojciech Białaszek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Robert Mackiewicz
 • dr Joanna Sweklej

Komisja ds etyki badań naukowych

 • dr hab. Aleksandra Kroemeke
 • dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień
 • dr Maria Cyniak-Cieciura
 • dr Zuzanna Kwissa-Gajewska
 • dr Magdalena Nowicka
 • dr Anna Siwy-Hudowska
 • dr Ewelina Smoktunowicz
 • dr Bartosz Zalewski