logo uswps nazwa 3

Warszawa

Pracownicy wydziału prowadzą interdyscyplinarne badania, uczestniczą w międzynarodowych projektach i sympozjach, są członkami organizacji naukowych o światowej renomie. To ludzie z pasją, wybitni naukowcy, którzy chętnie dzielą się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem – znakomici specjaliści znani w kraju i za granicą.

Profesor

Profesor uczelni

Adiunkt

Asystent

  • dr Aleksandra Kołodziej
  • mgr Lan Bui-Wrzosińska
  • dr Anna Duszyk-Bogorodzka
  • mgr Maja Filipiak
  • mgr Mikołaj Magnuski
  • mgr Błażej Mroziński
  • mgr Izabela Śliwińska
  • mgr Anna Trejnowska
  • mgr Dominika Ustjan